Friday, February 23, 2018

 King James Bible (KJV) Free  APK Download

King James Bible (KJV) Free APK

92 from - 244.049 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Download open bibles - Abbreviations list by fakenewspapers - Mcleodgaming - Volcanoes and volcanology geology - Download updatestar updatestar - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - The wife list 10 qualities goodguyswag - Payakorn -
Title: King James Bible (KJV) Free
Author: Salem New Media
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 ianuarie 2018


Download King James Bible (KJV) Free APK from Salem New Media last update 11 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la apps-support[@]salemwebnetwork.com Politica de confidențialitate 111 Virginia Street Suite 500 Richmond, VA 23219

King James Bible (KJV) Free Get closer to God with this King James Bible app for Android. Also known as KJV Bible, this bible app contains the King James Version of the Bible, also known as the Authorized Version. There are many Bibles to choose from and this version is chosen as one of the most read Bibles available.

King James Bible or KJV, is an English translation of the Christian Bible by the Church of England begun in 1604 & completed in 1611. Other Bibles are later translations.

★★★★★ More than 135,000+ FIVE Star reviews! ★★★★★

"Great app! Love how u can highlight scriptures and go straight to the book chapter and verse u need. Thanks for such a wonderful app! God Bless!" - Darla Roberts

"I love having the bible on my phone and be able to read it [@] anytime on the go..thank you Lord..I love you!" - Doreen Rivera

Join millions of satisfied users in using this app.

READ, LISTEN & STUDY THE BIBLE
★ Offline Bible
Works offline. Read even without internet access other Bibles can’t to that!
★ Bible Widget
Get inspired daily with a Daily Bible Verse of Day widget
★ Audio Bible
Have the Bible read to you! Just go to the reading section and click on the Audio button, which is next to the font change button. (Beware though it can get quite loud, so do tune the volume)
★ Daily Bible Verse
Start your day with a Daily Bible Verse or Browse the Book of Day
★ Bible Study
Study the bible with our easy to use interface. Browse by books, chapters, verse. Highlight your favorite Bible verses and easily access them in future
★ Bookmarks
Use the favorites feature to save or bookmark your Bible study & quickly access where you left off. Get access to your favorite inspiration bible verses whenever you need them!
★ Highlights
Use the highlight feature to make highlights in different colors. Then easily access them in the Highlights tab.

Other Features
★ User Friendly Interface
We hate clunky, difficult to use Bible apps that other Bibles use. That's why we created an easy to use interface, and aim to make this Bible app as simple and easy to use as possible
★ Search
Easy & Fast search any keyword, book names, or Bible verses to quickly find what you are looking for
★ Read Easier
Change the font settings directly when reading the Bible
★ Share
Inspirational & motivational Bible verses are meant to shared! Share your favorite Bible verses with friends easily
★ FREE
Most important of all, its FREE

New Features
★Customize your audio readings by adjusting Speed & Pitch in Settings
★Daily Notification. Default time is 8am local time. Turn on/off and set desired time in Settings
★Note taking!

Contains All 66 Books from the King James Bible, combining Old Testament and New Testament.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation

This app is available as a free version with an in app purchase to remove ads. The ads serves to finance the app development. Try out the free version before u decide if u should get the in app purchase to remove ads for 99c usd.

Notes:
-This app uses Google Analytics.
-For best audio reading experience, please install Google Text to Speech app

Download the free King James Bible app today and experience fuller, richer Bible study—wherever you go.

Download this app now and get King James Bible at your fingertips. Carry your Bible with you wherever, whenever, and share with whomever you want! Study Anywhere. Free of Charge. Download Now! Te apropii de Dumnezeu cu această aplicație King James Bible pentru Android. De asemenea, cunoscut sub numele de Biblia KJV, această aplicație Biblia conține versiunea King James a Bibliei, de asemenea, cunoscut sub numele de Authorized Version. Există mai multe Biblii pentru a alege și de această versiune este aleasă ca fiind una dintre cele mai citite Biblii disponibile.

Biblia King James sau KJV, este traducerea în engleză a Bibliei creștine de către Biserica Angliei a început în 1604 și finalizat în 1611. Alte Biblii sunt traduceri ulterioare.

★★★★★ Mai mult 135,000+ CINCEA comentarii stele! ★★★★★

"Mare app! Dragostea modul în care u pot evidenția scripturi și du-te direct la capitolul carte și versuri u nevoie. Vă mulțumim pentru o astfel de aplicație minunat! Dumnezeu să vă binecuvânteze!" - Darla Roberts

"Îmi place având Biblia pe telefonul meu și să fie capabil să-l citească [@] oricând pe go..thank te Lord..I te iubesc!" - Doreen Rivera

Alăturați-vă de milioane de utilizatori satisfăcuți în utilizarea acestei aplicații.

READ, Listen & STUDIEM BIBLIA
★ Offline Biblie
Funcționează offline. Citește mai chiar și fără a avea acces la internet celelalte Biblii nu pot să asta!
★ Bible Widget
Inspirați-vă zilnic cu o Biblie zilnică Versetul Zilei widget
★ Audio Bible
Au Biblia citit la tine! Doar du-te la secțiunea de lectură și apăsați pe butonul audio, care se află lângă butonul schimbare de font. (Aveți grijă, totuși se poate obține destul de tare, asa ca ton de volum)
★ Daily Bible Verse
Începeți ziua cu un Daily Bible Verse sau Răsfoiți Cartea Zilei
★ Studiu biblic
Studieze Biblia cu interfață ușor de utilizat nostru. Navigati prin cărți, capitole, vers. Evidențierii versete biblice preferate și ușor să le accesați în viitor
★ Marcaje
Utilizați favorite pentru memorarea sau marcați studiul biblic & acces rapid în cazul în care v-ați oprit. Acces la dvs. versete din Biblie de inspirație preferată ori de câte ori aveți nevoie de ele!
★ Repere
Utilizați caracteristica de evidențiere a face scoate în evidență în culori diferite. Apoi accesa cu ușurință în fila Repere.

Alte caracteristici
★ Friendly User Interface
Nu ne place greoaie, dificil de utilizat în aplicații biblice de a folosi alte Biblii. De aceea, am creat o interfață ușor de utilizat, și scopul de a face această aplicație Biblie la fel de simplu și ușor de utilizat posibil
★ Căutare
Ușor și Căutare rapidă orice cuvânt cheie, nume de carte, sau versete biblice pentru a gasi rapid ceea ce căutați
★ Citește mai ușor
Modificați setările de font direct atunci când citirea Bibliei
★ Spune-le prietenilor
Stimulativ și motivaționale versete biblice sunt menite să împărtășite! Partajați versete biblice preferate cu prietenii cu ușurință
★ GRATUIT
Cel mai important dintre toate, sale libere

Functii noi
★ Personalizați citirile audio prin ajustarea Speed ​​& Pitch în Setări
★ Notificare zilnică. timp implicit este 8am ora locală. Activa / dezactiva și setați ora dorită în Setări
★ luând notă!

Conține toate cele 66 cărți din Biblia King James, care combină Vechiul Testament și Noul Testament.
Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmii, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea lui Solomon, Isaia, Ieremia, Plângerile, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni , 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda, Apocalipsa

Aceasta aplicatie este disponibil ca o versiune gratuită, cu o în achiziția unei aplicații pentru a elimina anunțurile. Anunțurile pe care servește pentru a finanța dezvoltarea aplicației. Încercați versiunea gratuită înainte de a decide dacă u u ar trebui să obțină în achiziția unei aplicații pentru a elimina anunțurile pentru 99C usd.

note:
Aplicația -acest utilizează Google Analytics.
Cel mai bun experiență audio -pentru lectură, vă rugăm să instalați Google Text de vorbire app

Descărcați gratuit King James Bible App astăzi și o experiență mai plină, studiu biblic mai bogat oriunde te duci.

Descarcă acum această aplicație și de a lua Biblia King James la îndemână. Transporta Biblia cu tine oriunde, oricând, și partajați cu oricine doriți! Oriunde de studiu. Gratuit. Descarcă acum!

Screenshot King James Bible (KJV) Free APK

 King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover King James Bible (KJV) Free APK Cover
the recent update force closes on open on my toshiba thrive can you post the previous version apk for download please i miss it so much thank you and fake news papers fake news videos a few abbreviations two big announcements today firstly we have just released a free web demo for yeah jam fury ume on newgrounds now you have no excuse not to give our wacky kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 should we be specific about the woman we want to marry absolutely however make a list with long term vision most of the characteristics we think we want in a wife link 28661 1 2561 httppichate1964asastrology20184.5 stars based on 24802 reviews
free web page hit counter