Saturday, March 17, 2018

 JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner  APK Download

JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK

90 from - 57.609 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner
Author: Jefit Inc.
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 martie 2018


Download JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK from Jefit Inc. last update 14 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]jefit.com Politica de confidențialitate 830 Stewart Dr. Ste 105 Sunnyvale, CA 94085 USA

JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner ★ Google Play Editor's Choice ★ Men’s Fitness - Best Fitness and Health Apps ★ USA Today - New year, new you

Over 8 million people use JEFIT to track their workouts and transform their bodies.

The only exercise tracker with detailed workout programs, HD video exercise instructions and tools to log and track your workouts. On your Android device or on your desktop, use JEFIT to track your training at home or at the gym and throw away your notebook.

JEFIT, the number one workout tracking planner app, provides free fitness program database to help you stay fit, make progress and get the most out of your gym or home fitness sessions. From beginner programs like 5x5, 531, stronglifts, 3 or 4 day splits, starting strength to advanced bodybuilding, weightlifting, powerlifting or kettlebell routines to programs using bodyweight, limited space or specialized equipment, JEFIT is the only workout app you need.

Who is this app for?
If you’ve logged your workouts in a journal, planner or just love training at the gym on your own schedule, JEFIT will help you reach your strength, weight and fat loss, and training goals from beginners to advanced lifters. We’ve made the app to motivate you by rewarding you for consistency, pushing yourself to new personal records and committing to challenges with the community.

Top Features
● Web or App - Track with the app and edit routines on our web app.
● Track Workouts - Set your exercises, track weights and reps and we’ll show you the results of your training
● Exercise Instruction Database - Over 1300+ demonstrations and variations with HD video from experts
● Intuitive Tools - Rest Timer, Supersets, Interval Timers, Body Measurements Log, Notes, Schedule Planner, Notes
● Training Programs - Customized workout programs made for 3, 4 or 5 day splits, fat loss, stronglifts, 5x5, starting strength, bodybuilding, 531, weightlifting, powerlifting, GZCLP, Greyskull, or build your own
● Stay Motivated - Join our monthly fitness challenge with cash prizes and get support from other gym goers in the community. Also add your gym buddies to compare routines and lifts so you can reach your goal of improving strength, getting lean, toned or just staying active
● Set Goals - Want to lose weight, get lean, get stronger or exercise consistently? You can build that in JEFIT’s custom journal
● Add Friends - Find new fitness buddies in our community. Whether it’s someone to spot you at the gym or to compare bodybuilding tips.

Programs for any fitness level with full instruction database
✔ Beginner Programs - Stronglifts, 5x5, Starting Strength, 3 day splits
✔ Advanced Programs - Powerlifting, bodybuilding, 531, GZCLP, Greyskull
✔ Target Programs - Abs, Arms, Glutes, Fat and Weight Loss, Toning
✔ Personal Training - Get routines built by your personal trainer
✔ Sports Training - Baseball, Space
✔ Equipment Focused - Squat Racks, Barbells, Kettlebells, Dumbbells
✔ Bodyweight or Minimal Equipment - Bands, Mats, Machine Only, Core Focused
✔ Kettlebells, Cardio, Circuit Training, Space Limited Routines
* Or build your own custom workout routines or schedules

Special tools and features
✔ Access from Desktop and Web
✔ Rest Timer - Set custom times to remind when to lift
✔ Supersets and circuit training routines supported
✔ Interval Timer, Set Notes and 1 Rep Max Calculator
✔ Body Measurements and Weekly Planner for Scheduling
✔ Social Feed and Community Contest
✔ Store Workouts in the Cloud and share with your personal trainer

1,300 exercises supported with full HD videos in our database
✔ Barbell, Dumbbell, Machines, Cable, Band
✔ Cardio, Elliptical, Rowing, Bike, Swimming
✔ Static Movements, Planks, Stretching, Abs
✔ Bodyweight, Kettlebell, Core
✔ Create custom exercises

Benchmarking, analysis and instructions
✔ Personalized charts for lifting volume
✔ Benchmark against other users or gym buddy
✔ Weekly summaries of progress
✔ Personalized Record PR tracking ★ Google Play Editor Fitness Choice ★ masculin - Cel mai bun sănătate și fitness Apps ★ USA Today - Anul Nou, noi te

Peste 8 milioane de oameni folosesc JEFIT pentru a urmări antrenamentele lor și de a transforma corpurile lor.

Singurul tracker exercițiu cu programe de antrenament detaliate, instrucțiuni de exerciții HD video și instrumente pentru a vă conecta și de a urmări antrenamentele. Pe dispozitivul Android sau de pe desktop, utilizați JEFIT pentru a urmări antrenamentul la domiciliu sau la sala de sport și aruncați notebook-ul.

JEFIT, numărul unu de urmărire antrenament aplicația planificator, oferă baze de date gratuit program de fitness pentru a vă ajuta să rămână în formă, să facă progrese și să obțină maximum de sesiuni de sala de sport sau de fitness acasă. De la programe pentru începători cum ar fi 5x5, 531, StrongLifts, 3 sau 4 șpalturi zi, incepand de la puterea de culturism avansat, haltere, powerlifting sau rutine kettlebell la programe folosind greutatea corporală, spațiu limitat sau echipament specializat, JEFIT este singura aplicație de antrenament ai nevoie.

Cine este această aplicație pentru?
Dacă v-ați conectat antrenamentele într-un jurnal, planificator sau pur și simplu dragoste de formare la sala de sport de pe propriul program, JEFIT va ajuta să ajungeți la puterea ta, în greutate și pierderea de grăsime, și de obiectivele de formare de la începători la avansați transpalete. Am făcut aplicația pentru a vă motiva de tine pentru recompensarea consistenta, împingându-te la noi recorduri personale și angajându-se să provocări cu comunitatea.

Caracteristici Top
● Web sau App - Track cu aplicația și să editați rutine de pe aplicația noastră de web.
● Antrenamente Track - Set exerciții, greutățile de cale și de repetari și vă vom arăta rezultatele antrenament
● Exercitarea Instruction Baza de date - Peste 1300+ demonstrații și variante cu imagini video HD de la experți
● Instrumente intuitive - Rest Timer, superseturile, Interval temporizatoare corp Măsurători Log, Note, Program Planner, Note
● Programe de instruire - programe de antrenament personalizate făcute pentru 3, 4 sau 5 șpalturi zi, pierderea de grăsime, StrongLifts, 5x5, incepand de forta, culturism, 531, haltere, powerlifting, GZCLP, Greyskull, sau de a construi propriul
● Stai Motivat - Alăturați-vă provocarea noastră de fitness lunare cu premii în bani și de a obține sprijin din partea altor tate dintre sala de sport din comunitate. De asemenea, adăugați prietenii sala de sport pentru a compara rutine și ascensoare astfel încât să puteți atinge scopul de a îmbunătăți puterea, obtinerea macră, tonifiat sau pur si simplu ramane activa
● Set goluri - Vrei să piardă în greutate, pentru a primi slabă, pentru a primi mai puternic sau de a exercita în mod constant? Puteți construi că în jurnalul lui personalizat JEFIT
● Adăugați prieteni - Gaseste noi amici de fitness din comunitatea noastră. Fie că este vorba de cineva care să vă fața locului, la sala de sport sau pentru a compara sfaturi culturism.

Programe pentru orice nivel de fitness cu baza de date completă de instrucțiuni
✔ Programe pentru începători - StrongLifts, 5x5, Strength de pornire, 3 șpalturi zi
✔ Programe avansate - Powerlifting, culturism, 531, GZCLP, Greyskull
✔ Programe țintă - Abs, arme, Glutes, Fat si pierderea in greutate, tonifiant
✔ Personal Training - Ia rutine construit de antrenor personal
✔ sportiv - baseball, Space
✔ Echipamente Axat - Squat Rack-uri, Barbells, Kettlebells, halterele
✔ Corporală sau echipamente Minimal - Benzi, Mats, mașină Numai, Core Focused
✔ Kettlebells, Cardio, Circuit de formare, spațiul limitat Rutine
* Sau construi propriile rutine de antrenament personalizate sau programe

Instrumente speciale și caracteristici
✔ acces la desktop și Web
✔ Rest Timer - Setați ori personalizate pentru a reaminti atunci când pentru a ridica
✔ superseturile și rutine de formare de circuit sprijinit
✔ temporizator, Set Note și 1 Rep Max Calculator
✔ Dimensiuni ale corpului și Planificator săptămânal pentru programarea
✔ Social Feed și Concursul comunitar
✔ Store Antrenamente în Cloud și partaja cu antrenor personal

1300 de exerciții susținute cu clipuri video full HD în baza noastră de date
✔ Barbell, Dumbbell, mașini, cablu, banda
✔ Cardio, eliptică, vâsle, biciclete, Înot
Mișcări ✔ statice, Scandura, întinzându-se, ABS
✔ Greutate corporală, Kettlebell, Core
✔ Creați exerciții personalizate

Benchmarking, analiză și instrucțiuni
✔ diagrame personalizate pentru volum de ridicare
✔ Benchmark împotriva altor utilizatori sau sala de gimnastica amice
✔ rezumate săptămânale ale progresului
✔ urmărire personalizat record de PR

Screenshot JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK

 JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Planner APK Cover
4.5 stars based on 31900 reviews
free web page hit counter