Sunday, February 25, 2018

 Jaipur: A Card Game of Duels  APK Download

Jaipur: A Card Game of Duels APK

80 from - 316 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - - - - - - -
Title: Jaipur: A Card Game of Duels
Author: Asmodee Digital
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 noiembrie 2017


Download Jaipur: A Card Game of Duels APK from Asmodee Digital last update 13 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]asmodee.mail.helpshift.com Politica de confidențialitate c/o Asmodee North America, Inc 1995 West County Road B2 Roseville, MN 55113

Jaipur: A Card Game of Duels *** Review - 5/5 - "A perfect digital implementation. Jaipur’s digital implementation is spectacular. There’s not much else that can be said. Every part of the package comes together to make it much more accessible and enjoyable than the physical game."
*** Board Game Quest

*** Review - 8/10 - "This is a fast and engaging card game that's well worth a play." *** PocketGamer

*** Review - 4/5 - "strategically satisfying" "definitely a card game worth picking up"*** 148Apps

*** Review - 4/5 - "Jaipur, the latest weapon in Asmodee's war to conquer all of mobile board gaming." "A ten-year old classic brought back to life on mobile. A great fit, and a great port."*** PocketTactics

A Spiel des Jahres Recommended game, Jaipur is one of the most most well-loved 2-player tabletop games. Jaipur is a fast-paced card game for two players with a blend of tactics, risk and luck. You are one of the most powerful traders in Jaipur, the capital city of Rajasthan. You and your opponent duel to demonstrate to the Maharajah that you can earn a greater profit than your competition. At the end of a round, one player receives the Maharajah's seal of excellence, and the first player to earn two seals of excellence wins the privilege of being invited to the Maharajah’s court!

Each turn, you can choose to take one card, exchange your cards for other goods, buy the camels needed to transport your wares, or sell at the market. The sooner you sell and the more you sell of a single good at once, the higher your profit.

If you take cards, you have to choose between taking all the camels, taking 1 card from the market or swapping 2 to 5 cards between the market and your cards. If you sell cards, you get to sell only one type of good per turn, and you get as many chips from that good as you sold cards. The chips’ values decrease as the game progresses, but you get increasingly high rewards for selling sets of 3, 4, or 5 cards of the same good at a time, so it’s all about waiting just the right amount of time to make your trade.

You can’t sell camels, but they are integral to trading and they’re also worth a little something at the end of the round, sometimes enough to secure the win so use them smartly!

In this digital adaptation of the award-winning card game, find a comprehensive interactive tutorial and an extensive campaign mode. Solo play is available at three levels of difficulty. Play online 2 player cross-platform or locally in pass & play mode. Track your achievements within the app and use your Asmodee Digital account to sign on.  Enjoy beautiful illustrations by Vincent Dutrait.

Languages available: English, French, German, Italian, Spanish.

Jaipur includes:
• A faithful adaptation of Sebastien Pauchon's original Jaipur game
• Online cross-platform 2 player mode
• Local pass & play mode
• Solo play against 3 difficulty levels of AI
• An extensive campaign mode
• All new artwork by Vincent Dutrait
• Detailed, interactive, turn-by-turn, in-game tutorial.
• Achievement tracking
• No in-app purchases or ads
• Languages available: English, French, German, Italian, Spanish.

Awards:
2014 Juego del Año Finalist
2011 Games Magazine Best New Family Card Game Winner
2010 Spiel des Jahres Recommended
2010 Lys Grand Public Finalist
2010 International Gamers Award - General Strategy: Two-players
2010 Golden Geek Best Card Game Nominee
2010 Golden Geek Best 2-Player Board Game Nominee
2010 Fairplay À la carte Winner

Looking for support? Please contact us at https://asmodee.helpshift.com/a/jaipur/

Find all the latest news for Jaipur on Facebook, Instagram, Twitter and Youtube!

Facebook: https://www.facebook.com/asmodeedigital/
Twitter: https://twitter.com/asmodeedigital
Instagram: https://www.instagram.com/asmodeedigital/
YouTube: https://www.youtube.com/asmodeedigital *** Review - 5/5 -. „O implementare digitală perfectă de implementare digitală Jaipur este spectaculos Nu e mult altceva, care poate fi spus în fiecare parte a pachetului vine împreună pentru a face mult mai accesibile și mai plăcută decât jocul fizic... "
*** Consiliul de joc Quest

*** Review - 8/10 - „Acesta este un joc rapid și antrenant carte care este bine în valoare de o piesă de teatru.“ *** PocketGamer

*** Review - 4/5 - „strategic satisfăcătoare“, „cu siguranta un joc de cărți în valoare de îmbarcare“ *** 148Apps

*** opinie - 4/5 - „Jaipur, cea mai recentă armă în războiul ASMODEE lui de a cuceri toate de jocuri de bord mobil.“ „Un clasic vechi de zece ani a adus înapoi la viață pe mobil. O potrivire mare, și un port mare.“ *** PocketTactics

Un joc Spiel des Jahres Recomandat, Jaipur este una dintre cele mai mai iubitele jocuri de masă 2-player. Jaipur este un joc rapid-paced carte pentru doi jucători cu un amestec de tactici, de risc și noroc. Sunteți unul dintre cele mai puternice comercianții din Jaipur, capitala Rajasthan. Tu și duel adversarul să demonstreze Maharajah că puteți câștiga un profit mai mare decât concurența dumneavoastră. La sfarsitul unei runde, un jucător primește sigiliul maharajahul de excelență, iar primul jucător pentru a câștiga două sigilii de excelență câștigă privilegiul de a fi invitat la curtea lui maharajahul!

Fiecare rândul său, puteți alege să ia o carte, schimb de cărți pentru alte mărfuri, cumpara cămilele necesare pentru a transporta marfa dvs., sau de a vinde la piata. Cu cât mai repede vinde si mai mult te vinde unui singur bun dintr-o dată, mai mare profitul.

Dacă luați cărți, trebuie să aleagă între a lua toate cămilele, luând 1 carte de pe piață sau schimbarea de la 2 la 5 carduri între piață și cărțile tale. Dacă vindeți cărți, veți obține pentru a vinde doar un singur tip de bun pe rândul său, și veți obține cât mai multe chips-uri de la acea bun ca ai vândut cărți. Valorile chips-uri, scad pe măsură ce jocul progresează, dar veți obține recompense tot mai ridicate pentru a vinde seturi de 3, 4 sau 5 cărți de același bun la un moment dat, deci este vorba de așteptare doar dreptul de suma de timp pentru a face comerț dvs. .

Nu poți vinde cămile, dar ele sunt parte integrantă la tranzacționare și sunt, de asemenea, în valoare de ceva, la sfârșitul rundei, suficient, uneori, pentru a asigura câștiga astfel încât să le folosească inteligent!

În această adaptare digitală carte de joc premiat, găsiți un tutorial interactiv cuprinzător și un mod de campanie extinsă. Solo joc este disponibil la trei niveluri de dificultate. Juca online 2 player cross-platform sau local în modul de trecere & play. Urmăriți realizările din cadrul aplicației și utilizați contul ASMODEE digitală pentru a semna mai departe. Bucurați-vă de ilustrații frumoase de Vincent Dutrait.

Limbi disponibile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

Jaipur include:
• O adaptare fidelă a jocului original, Jaipur Sebastien Pauchon lui
• Online cross-platform 2 Mod de player
• pass & redare modul local
• Solo juca împotriva 3 nivele de dificultate de AI
• Un mod de campanie extinsă
• Toate noile lucrări de artă de Vincent Dutrait
• detaliata, interactiv, turn-by-turn, în joc tutorial.
• Urmărirea Realizare
• achiziții sau anunțuri Nu în aplicație
• Limbi disponibile: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

Premii:
2014 Juego del Año Finalist
2011 Cel mai bun Jocuri Magazine Nou Familie carte de joc Câștigător
2010 Spiel des Jahres recomandate
2010 Lys Grand Finalist Public
2010 Jucătorii Premiul International - Strategia generală: Doi jucători
2010 Nominalizat de Aur Geek Cel mai bun card de joc
2010 Nominalizat de Aur Geek Best 2-player Consiliul de joc
2010 Fairplay À la carte Câștigător

Cauti sprijin? Vă rugăm să ne contactați la https://asmodee.helpshift.com/a/jaipur/

Găsiți toate cele mai recente știri pentru Jaipur pe Facebook, Instagram, Twitter și YouTube!

Facebook: https://www.facebook.com/asmodeedigital/
Twitter: https://twitter.com/asmodeedigital
Instagram: https://www.instagram.com/asmodeedigital/
YouTube: https://www.youtube.com/asmodeedigital

Screenshot Jaipur: A Card Game of Duels APK

 Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover Jaipur: A Card Game of Duels APK Cover
two big announcements today firstly we have just released a free web demo for yeah jam fury ume on newgrounds now you have no excuse not to give our wacky sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 4474.5 stars based on 83665 reviews
free web page hit counter