Tuesday, February 20, 2018

 Veryfi - Receipts & Expenses  APK Download

Veryfi - Receipts & Expenses APK

88 from - 179 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Veryfi - Receipts & Expenses
Author: Veryfi.com
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 februarie 2018


Download Veryfi - Receipts & Expenses APK from Veryfi.com last update 16 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]veryfi.com Politica de confidențialitate 28 E 3rd Ave, Suite 201, San Mateo, 94401, California, USA

Veryfi - Receipts & Expenses Veryfi helps you do more business and less accounting by automating the boring parts of accounting (date entry, categorization & reconciliation) with machines, not humans.

=======================================================
IQBoxy is now called Veryfi. Read about the rebranding of IQBoxy into Veryfi here https://www.veryfi.com/news/iqboxy-is-now-veryfi/
=======================================================

VERYFI USES OCR & MACHINES ONLY

Veryfi has the industry fastest OCR & Machine Learning engine to consume unstructured receipts, invoices & purchases and turn it into a structure data format. Veryfi helps you meet your tax obligations to the IRS, maximize tax deductions and eliminates manual data entry.

VERYFI IS REAL-TIME

Receipts are transcribed in under 3 seconds by machines. Not humans who take minutes to hours to process receipts.

VERYFI IS SECURE

Not only secure but also HIPAA compliant and meeting the General Data Protection Regulation (GDPR) guidelines.

VERYFI AUTOMATES YOUR ACCOUNTING

Seamless automatic publishing of verified data into your Sage, Quickbooks or Xero.

VERYFI IS ALSO AVAILABLE AS A WEB APP

Using the same logins as your iPhone, gain access to our award winning web app: https://hub.Veryfi.com/

VERYFI IS FOR SUPERHEROES LIKE YOU

Because staying on top of your "money in" is as important as "money out". Veryfi will help you organize your finances and find tax deductions in real-time. On average, a Veryfi Superhero identify $8,300 in potential tax savings per year. Superheroes should demand the best and we want to give you the best!

Learn how to get started: https://www.Veryfi.com/welcome/starting/

HIPAA, PCI DSS, IRS-1075 & PIPEDA COMPLIANT

Veryfi is the only system-of-record you can trust. This is because your financial data is safe and secure from prying eyes. Unlike others who use humans to process your receipts, we use machines. End-to-end. 0 human intervention. Therefore, we can truly offer a HIPAA, PCI DSS, IRS-1075 and PIPEDA compliance.

BOLT-ON CONNECTORS TO EXTEND VERYFI

Veryfi provides pain-free 30 second integrations with all the popular apps you may be already using. Extend the power of Veryfi with the following Connected Apps:

(a) Storage: Evernote, Google Drive, Microsoft One Drive, Box, Dropbox
(b) Productivity: Slack, Microsoft Office365
(c) Accounting Software: Sage, QuickBooks Online (QBO), QuickBooks Desktop (QBD), Xero, Saasu and Freshbooks
(d) Payroll/HR: Rippling for payroll & new hire checklist
(e) Data Feeds: PayPal, Uber, Lyft

YOUR ACCOUNTANT WILL LOVE YOU

Veryfi also caters for your accountant and bookkeepers. Inside the Veryfi Hub (web portal) we give you the power to invite your accountant so they can see your data in real-time. This not only helps you get your taxes done faster but also eliminates the burden of emailing/sending paper document. Learn more on how to invite your accountant here: https://www.Veryfi.com/features/invite-your-accountant/ Veryfi vă ajută să faci afaceri mai mult și mai puțin de contabilitate prin automatizarea părțile plictisitoare de contabilitate (data de intrare, categorisire & reconciliere) cu mașini, nu oameni.

================================================== =====
IQBoxy este numit acum Veryfi. Citiți despre rebrandingul IQBoxy în Veryfi aici https://www.veryfi.com/news/iqboxy-is-now-veryfi/
================================================== =====

VERYFI UTILIZĂRI OCR & MACHINES NUMAI

Veryfi are industria cea mai rapidă OCR & motor de învățare automată pentru a consuma nestructurate chitanțe, facturi și achiziții și pentru al transforma într-un format de date structură. Veryfi vă ajută să îndeplinească obligațiile fiscale la IRS, maximiza deduceri fiscale și elimină introducerea manuală a datelor.

VERYFI ESTE ÎN TIMP REAL

Încasările sunt transcrise în sub 3 secunde de mașini. Nu oamenii care iau minute la ore pentru a procesa chitanțe.

VERYFI ESTE SIGUR

Nu numai sigură, dar, de asemenea, HIPAA conforme și care îndeplinesc regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) orientări.

VERYFI AUTOMATES CONTABILITATE DVS.

publicare automată fără sudură a datelor verificate în dvs. Sage, Quickbooks sau Xero.

VERYFI este disponibil și ca un web APP

Folosind aceleași autentificări ca iPhone, obține acces la aplicația noastră premiată de web: https://hub.Veryfi.com/

VERYFI ESTE PENTRU supereroi ca tine

Pentru că stau pe partea de sus a dvs. „bani“ este la fel de importantă ca și „bani“. Veryfi va ajuta să vă organizați situația financiară și de a găsi deduceri fiscale în timp real. În medie, un Veryfi Superhero identifica $ 8.300 de la potențiale economii fiscale pe an. Supereroi ar trebui să ceară cele mai bune și dorim să vă dau cel mai bun!

Aflați cum să începeți: https://www.Veryfi.com/welcome/starting/

HIPAA, PCI DSS, IRS-1075 & PIPEDA RESPECTĂ

Veryfi este singurul sistem de-înregistrare puteți avea încredere. Acest lucru se datorează faptului că datele financiare este în siguranță și sigur de ochii indiscreti. Spre deosebire de alții care folosesc oamenii pentru a procesa chitanțele, vom folosi utilaje. Un capăt la altul. 0 intervenție umană. Prin urmare, putem oferi cu adevărat o HIPAA, PCI DSS, IRS-1075 și respectarea PIPEDA.

CONECTORI înșurubate PENTRU EXTINDEREA VERYFI

Veryfi ofera nedureroase 30 integrari secunde cu toate populare aplicațiile pe care le pot fi deja utilizați. Extinderea puterea Veryfi cu următoarele aplicații conectate:

(A) Depozitare: Evernote, Google Drive, Microsoft One Drive, Box, Dropbox
(B) Productivitate: Slack, Microsoft Office365
(C) Software-ul de contabilitate: Sage, QuickBooks Online (QBO), QuickBooks Desktop (QbD), Xero, Saasu și FreshBooks
(D) Salarizare / HR: clipocit pentru salarizare si noua lista de verificare închiriere
(E) Datele Feeds: PayPal, Uber, Lyft

Contabilul te va iubi

Veryfi se adresează, de asemenea, pentru contabil și contabilii dumneavoastră. In interiorul Veryfi Hub (portal web) va da puterea de a invita contabilul dvs. astfel încât acestea să poată vedea datele în timp real. Acest lucru ajută nu numai tu te taxele făcute mai repede, dar elimină, de asemenea, sarcina de email / trimiterea documentelor de hârtie. Aflați mai multe despre cum să invite contabil aici: https://www.Veryfi.com/features/invite-your-accountant/

Screenshot Veryfi - Receipts & Expenses APK

 Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover Veryfi - Receipts & Expenses APK Cover
4.5 stars based on 82240 reviews
free web page hit counter