Friday, March 23, 2018

 HelloTalk Learn Languages Free  APK Download

HelloTalk Learn Languages Free APK

86 from - 74.641 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Memrise learn new languages grammar google play - - - - - - - - -
Title: HelloTalk Learn Languages Free
Author: HelloTalk Learn Languages App
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 martie 2018


Download HelloTalk Learn Languages Free APK from HelloTalk Learn Languages App last update 14 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hi[@]hellotalk.com Politica de confidențialitate Suite A, 11/F, 285 King's Road, Hong Kong

HelloTalk Learn Languages Free Winner of Google Play's Best of 2017 for Social Apps in select markets!

HelloTalk, the 1st global language learning and culture exchange community, connects you with native speakers of other languages (English, Japanese, Korean, Spanish, French, Mandarin Chinese, Cantonese, Portuguese, German, Italian, Russian, Arabic, and 100 more) for FREE!

*****KEY FEATURES*****
1. Search for people whose needs match yours.
2. Practice your target language with native speakers via text/audio/voice messages.
3. Free audio and video calls to practice and improve your communication skills.
4. Use Moments to share and ask questions about language, culture, or travel for all native speakers to see and comment on.
5. Learning features include: Language translation, transliteration, grammar correction, text to voice, and voice recognition to improve your writing/speaking skills.
6. Learning with HelloTalk is based on communication, not curriculum. You don’t have homework!

Instead, just chat and have fun while learning a new language.

__________________________

*****IMMERSE YOURSELF IN ANOTHER CULTURE*****
When you learn a new language through language exchange with real people, you learn more than just the language. You’ll be exposed to a different culture and a new way of seeing the world.

With HelloTalk, you connect with real people. New friends who can help you with your Japanese accent, explain Chinese culture to you or be your travel buddy while you see France.

Whether you are planning your next holiday, undertaking study overseas or moving to a new country, you’ll be prepared to overcome language barriers and experience cultural diversity.

__________________________

With millions of members, it’s easy for you to find partners to chat with in any language.

Forget about the need for translators. Now, instead of looking for a translating app, you can literally speak with native speakers in any language and region of the world.

Do you want to travel to Japan? Practice with a native Japanese speaker!

In love with the idea of Italy? Speak Italian with an Italian person in Rome!

Love the Latin Flavor? Speak with someone in Spain or even in South America to practice your Spanish grammar

Ready for that romantic trip to Paris? Learn French by chatting to real French people…and in case French is too easy, don’t forget about other European languages like German or Portuguese!

HelloTalk for Android gives you all the flexibility to practice, learn and improve your language skills. From vocabulary, to grammar to even correcting those little small spelling mistakes.

The world is small and easy to discover when you have HelloTalk with you.

__________________________

Languages available to learn in HelloTalk:
English, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Japanese, Korean, Spanish, French, German, Russian, Arabic
__________________________

Download your free copy today and connect with millions of members from around the globe in the app!

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/Hellotalk/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/hellotalkapp Câștigătorul din 2017 Cel mai bun Google Play pentru aplicațiile sociale în anumite piețe!

HelloTalk, 1st comunitatea globală de schimb de învățare și cultura limbii, vă conectează cu vorbitori nativi ai altor limbi (engleză, japoneză, coreeană, spaniolă, franceză, chineză mandarină, cantoneză, portugheză, germană, italiană, rusă, arabă, și 100 mai mult) GRATUIT!

***** CARACTERISTICI CHEIE *****
1. Căutați persoane ale căror nevoi se potrivesc a ta.
2. Practica limbii țintă cu vorbitori nativi prin mesaje text / audio / voce.
3. gratuit audio și apeluri video pentru a practica și de a îmbunătăți abilitățile de comunicare.
4. Folosiți momente pentru a împărtăși și de a pune întrebări despre limba, cultura, sau de călătorie pentru toți vorbitori nativi pentru a vedea și comenta.
5. Caracteristicile de învățare includ: traducere Limba, transliterare, corectarea gramatica, text la voce, și de recunoaștere a vocii pentru a îmbunătăți scrisul / abilitățile de vorbire.
6. Învățarea cu HelloTalk se bazează pe comunicare, nu curriculum. Nu aveți teme!

In schimb, doar chat și să se distreze în timp ce învață o nouă limbă.

__________________________

***** Pătrundeți în altă cultură *****
Când înveți o limbă nouă, prin schimb de limbă cu oameni reali, ai învățat mai mult decât limba. Vei fi expus la o altă cultură și un nou mod de a vedea lumea.

Cu HelloTalk, te conecta cu oameni reali. Noi prieteni care vă pot ajuta cu accentul tau japonez, explica cultura chineză pentru tine sau să fie prietenul dvs. de călătorie în timp ce vezi Franța.

Fie că planificați următoarea vacanță, întreprindere de studiu în străinătate sau care se deplasează într-o țară nouă, vei fi pregătit pentru a depăși barierele lingvistice și experiența diversității culturale.

__________________________

Cu milioane de membri, este ușor pentru tine de a găsi parteneri la chat în orice limbă.

Uita de nevoia de traducători. Acum, în loc să caute o aplicație traducere, puteți vorbi literalmente cu vorbitori nativi, în orice limbă și regiune a lumii.

Vrei să călătorească în Japonia? Practica cu un vorbitor nativ japonez!

În dragoste cu ideea Italiei? Vorbiți italian cu o persoană italian la Roma!

Dragostea aroma latină? Vorbiți cu cineva în Spania sau chiar în America de Sud pentru a practica gramatica spaniolă

Gata pentru acea excursie romantica la Paris? Învață limba franceză de chat pentru francezi reali ... iar în cazul în franceză este prea ușor, nu uitați despre alte limbi europene, cum ar fi germană sau portugheză!

HelloTalk pentru Android vă oferă toate flexibilitatea de a practica, să învețe și să îmbunătățească abilitățile lingvistice. De la vocabular, gramaticii chiar și corectarea acelor mici greșeli de ortografie mici.

Lumea este mic și ușor de descoperit când ai HelloTalk cu tine.

__________________________

Limbile disponibile pentru a învăța în HelloTalk:
Engleză, chineză simplificată, chineză tradițională, japoneză, coreeană, spaniolă, franceză, germană, rusă, arabă
 __________________________
 
Descărcați gratuit copie de astăzi și conectați cu milioane de membri din întreaga lume în aplicația!
 
Urmați-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/Hellotalk/
Urmărește-ne pe Twitter: https://twitter.com/hellotalkapp

Screenshot HelloTalk Learn Languages Free APK

 HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover HelloTalk Learn Languages Free APK Cover
google play io award winner for best app of 2017 learn how to speak like a native and unlock your foreign language learning superpowers with memrise4.5 stars based on 82923 reviews
free web page hit counter