Tuesday, February 20, 2018

 GPS Essentials  APK Download

GPS Essentials APK

84 from - 42.352 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Gps essentials apk download apkpure - Gps essentials apk download latest version 4422 com - Download gps essentials apk downloadapk - Download gps essentials apk for android reviewed - App gps essentials apk for windows phone - Gps essentials apk for iphone apk4iphone - Gps essentials app for android review download apk file - Gps essentials android apps on google play - Gps essentials 4423 download apk for android aptoide - Gps essentials apk 4423 free travel local app for
Title: GPS Essentials
Author: mictale.com
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 27 noiembrie 2017


Download GPS Essentials APK from mictale.com last update 27 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la michael[@]mictale.com Politica de confidențialitate 4250 33rd Ave W Seattle, WA 98199

GPS Essentials The most complete GPS tool available: Navigate, manage waypoints, tracks, routes, build your own dashboard from 45 widgets.

❧❧❧❧❧ Dashboard ❧❧❧❧❧
Shows navigation values such as: Accuracy, Altitude, Speed, Battery, Bearing, Climb, Course, Date, Declination, Distance, ETA, Latitude, Longitude, Max Speed, Min Speed, Actual Speed, True Speed, Sunrise, Sunset, Moonset, Moonrise, Moon Phase, Target, Time, TTG, Turn.

❧❧❧❧❧ Compass ❧❧❧❧❧
Show the orientation of the earth's magnetic field, shows an arbitrary tracking angle and the current target. Also a marine orienteering compass.

❧❧❧❧❧ Tracks ❧❧❧❧❧
Record tracks and view them on map. Export KML files and import into Google Maps, Google Earth and others.

❧❧❧❧❧ Routes ❧❧❧❧❧
Manage routes and view them on map. Import KML files from Google Maps, Google Earth and others. Create turn-by-turn instructions between waypoints.

❧❧❧❧❧ Camera ❧❧❧❧❧
A camera HUD (heads-up display) view to show your waypoints, take pictures and share them.

❧❧❧❧❧ Map ❧❧❧❧❧
A map to show your waypoints. Convert mail addresses of your contacts to waypoint so that they can be used within the app.

Supports Google Maps, MapQuest, OpenStreetMap and others.

Supports Google Maps v2: Indoor Maps, Traffic, Buildings, Satellite and Terrain layers and map rotation.

❧❧❧❧❧ Waypoints ❧❧❧❧❧
A list of all your waypoints with export and import (KML, KMZ, GPX and LOC format).

❧❧❧❧❧ Satellites ❧❧❧❧❧
A sky view of the current positions that shows satellites in view.

❧❧❧❧❧ Features ❧❧❧❧❧
Supported position formats: UTM, MGRS, OSGB, Degree-Minute-Second, Degree-Minute-Fractions, Decimal, Mils. Supports over 230 datums.

Waypoints, routes and tracks can be exported as KML or GPX files and sent by email or uploaded to Google Docs or DropBox.

Please open the web page below for more info, send me emails for support. I CANNOT HELP IF YOU SIMPLY PLACE A COMMENT HERE.

Purchase the "GPS Essentials Donation Plugin" on Android Market if you want to support development.

The latest beta release is available at http://www.gpsessentials.com for download. Try out the latest features and help us improve GPS Essentials!

If you are on Facebook, come and join GPS Essentials for the latest info: http://www.gpsessentials.com

THIS APP WILL SHOW ADVERTISING. IF YOU DON'T LIKE THIS, PLEASE REFRAIN FROM INSTALLING/UPDATING.

GPS Essentials is not affiliated with any political party nor with any other organization mentioned in the ads, and it has no connection with any economic interests. If you don't like the ads, please contact AdMob.

WHAT ARE THE PERMISSIONS GOOD FOR?

✓ Coarse/Fine location: To access network locations and GPS
✓ Full internet access: To read map tiles, send bug reports
✓ Modify/delete USB storage contents: To write waypoints, tracks and images onto the SD card
✓ Read phone state and identity: To tag pictures with the device ID (can be switched off in settings)
✓ Take pictures and videos: Camera HUD, take pictures
✓ Your accounts: Required to run Google Maps v2 Instrumentul cel mai complet GPS disponibil: navigat, administra puncte intermediare, trasee, rute, construi propriul tablou de bord de la 45 de widget-uri.

❧❧❧❧❧ Tabloul de bord ❧❧❧❧❧
Prezintă valori de navigare, cum ar fi: Precizie, altitudinea, viteza, baterie, rulmenți, Climb, golf, Data, declinație, Distanta, ETA, Latitude, Longitude, Viteză maximă, min Viteza, viteza efectivă, viteza reală, Sunrise, Sunset, Luna apune, Moonrise, Faza Lunii, Target, Timp, TTG, Turn.

❧❧❧❧❧ Compass ❧❧❧❧❧
Arată orientarea câmpului magnetic al Pământului, arată un unghi de urmărire arbitrar și obiectivul actual. De asemenea, o busolă de orientare marin.

❧❧❧❧❧ Melodii ❧❧❧❧❧
Piese înregistreze și să le vizualizați pe hartă. Export fișiere KML și import în Google Maps, Google Earth și altele.

❧❧❧❧❧ Rute ❧❧❧❧❧
Gestionați rute și a le vizualiza pe hartă. Importul fișierelor KML din Google Maps, Google Earth și altele. Creati-turn-by-turn instrucțiuni între puncte intermediare.

❧❧❧❧❧ Camera ❧❧❧❧❧
O camera HUD (afișaj heads-up) pentru a arăta punctele intermediare, face fotografii și împărtășiți-le.

❧❧❧❧❧ Harta ❧❧❧❧❧
O hartă a arăta punctele intermediare. Conversia adrese de mail ale contactelor la punct de referință, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul aplicației.

Suporta Google Maps, MapQuest, OpenStreetMap și altele.

Suporta Google Maps v2: Maps, trafic, clădiri, straturi de interior prin satelit și teren si harta de rotație.
 
❧❧❧❧❧ puncte intermediare ❧❧❧❧❧
O listă cu toate punctele intermediare cu export și import (KML, KMZ, format GPX și LOC).

❧❧❧❧❧ Sateliți ❧❧❧❧❧
Un punct de vedere cer din pozițiile actuale care arată sateliți în vedere.

❧❧❧❧❧ Caracteristici ❧❧❧❧❧
Formate suportate: poziție UTM, MGRS, OSGB, ieri-Minute-al doilea rând, ieri-minute-fracții, zecimale, Mils. Suporta peste 230 de datumuri.

Puncte intermediare, rute și trasee pot fi exportate ca KML sau GPX fișierele și trimise prin e-mail sau încărcat în Google Docs sau Dropbox.

Vă rugăm să deschideți pagina web de mai jos pentru mai multe informații, trimite-mi e-mailuri pentru sprijin. Eu nu pot ajuta, dacă vă plasați pur și simplu un comentariu aici.

Achiziționați "GPS Essentials donatie Plugin" pe Android Market, dacă doriți pentru a sprijini dezvoltarea.

Cea mai recentă versiune beta este disponibil la http://www.gpsessentials.com pentru descărcare. Încercați cele mai recente caracteristici și ne ajuta să îmbunătățim GPS Essentials!

Dacă sunteți pe Facebook, vin și să se alăture Essentials GPS pentru cele mai recente informații: http://www.gpsessentials.com

Această aplicație va Advertising Show. DACĂ NU-mi place asta, Vă rugăm să nu de instalarea / actualizarea.

GPS Essentials nu este afiliat cu nici un partid politic și nici cu orice altă organizație menționate în anunțurile, și nu are nici o legătură cu orice interese economice. Dacă nu vă place reclamele, va rugam sa contactati AdMob.

Ce sunt permisiunile bun?

✓ Coarse / Fine amplasare: Pentru a accesa locațiile de rețea și GPS
✓ acces complet la internet: Pentru a citi harta gresie, trimite rapoarte de erori
✓ modificare / ștergere conținut stocare USB: Pentru a scrie puncte intermediare, trasee si imagini pe card SD
✓ Citește stare și identitate telefon: Pentru a eticheta imagini cu ID-ul dispozitivului (poate fi dezactivată în setările)
✓ Faceți fotografii și clipuri video: Camera HUD, face fotografii
✓ Conturile dvs.: Necesar pentru a rula Google Maps v2

Screenshot GPS Essentials APK

 GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover GPS Essentials APK Cover
download gps essentials apk 4422 and all version history for android the swiss army knife of gps navigation download gps essentials apk 4422 commictalegpsessentials free all latest and older versions apk available android app by mictale free the most complete gps tool available navigate manage waypoints tracks routes build your own dashboard from 45 widgets dashboard shows download gps essentials 4423 for android a gps location app with a host of additional settings and features never get lost again sure there are a ton of gps hi here we provide you apk file of app gps essentials apk for windows phone to download and install for your mobile its easy and warranty hi here we provide you apk file of gps essentials apk for iphone to download and install for your mobile its easy and warranty let go download button and follow gps essentials app for android download gps essentials apk in appcrawlr the most complete gps tool available navigate manage waypoints tracks routes build your own dashboard from 45 widgets dashboard download the gps essentials 4423 at aptoide now virus and malware free no extra costs the most complete gps tool available navigate manage waypoints tracks routes build your own dashboard from 45 widgets dashboard shows4.5 stars based on 30665 reviews
free web page hit counter