Wednesday, March 21, 2018

 Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online  APK Download

Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK

87 from - 4.750 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Torrentz search engine - Iphone apple - Iphone wikipedia - 2016 01 13 - Google - Ipod touch apple - Juja italia - Ehow ehow - 2016 01 14 - 2016 01 23 film generation92s diary
Title: Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online
Author: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GeoLoc
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 martie 2018


Download Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK from ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GeoLoc last update 20 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]kid.gl Politica de confidențialitate 57b Surganova St Suite 116 Minsk, Belarus

Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc is the smartphone app that helps to track your child's movements every day, and helps the family keep each other informed of their locations. With Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc you can see on the map where your child and the rest of your family are.

Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc is a hybrid self-learning system that prevents false alerts in places where GPS is not available.

Advantages:
✓ Accuracy in tracking
✓ No chaotic movements of markers on the map
✓ Low energy consumption
✓ Minimum radius of safety zones
✓ Without registration

Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc allows determining the location of a child and family members with a maximum accuracy to track their safety.

Capabilities:
✓ Track movements of your child and family members
✓ Exchange messages with family members in your own chat
✓ Track safety of family members and receive real-time notifications
✓ Be aware of entering and leaving safety zones by family members
✓ Receive notifications of low battery voltage of your family members smartphones
✓ Call your child back home by one touch
✓ Call your relatives not quitting the app
✓ Statistics movement of family members
✓ Create a route to the location of your family members with the help of the navigation system
✓ Install a child mode on your child’s smartphone
✓ Connect the web version and watch the family directly from the computer
✓ [NEW] - Baby Monitor. Now you can listen to what is happening around the child in secret from him. For example, to find out what your nanny is doing at home or how the teacher talks to your child at school. And maybe you have suspicions that your child is involved a bad company? The best way to find out about this, just does not exist! You can also answer the child through the speakerphone, if necessary.
✓ Ability to turn off silent mode for a family member when calling from an application
✓ [NEW] - Walkie Talkie Turn your phone into a walkie talkie! The new function works like a regular walkie talkie, but via the Internet. Conversations with the help of a walkie talkie are fascinating and almost as fast as real communication.

All you need is an Android smartphone with the installed Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc app.

Who uses the Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc app?
Parents whose children aged 5—17 walk in the city streets to a kindergarten, school, visit relatives, walk with friends and family members every day.

For proper work of theFamily GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc app you should activate:
✓ Internet connection
✓ Location Services (GPS)
✓ Wi-Fi Scan

The Internet is required for transmitting location data and receiving notifications.

Important! All family members should be aware of the installed and launched Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc by GeoLoc app on the device and they should agree to be tracked.

Tip! We recommend you to disable notifications on your child's smartphone to avoid distraction in school.

The app consumes battery energy in an economical way so it can be used all day long, nevertheless, like any applications of GPS, the battery life decreases a little bit.

In future:
✓ Statistics of using other applications in time, both in and outside the zones
✓ Ability to automatically turn on and off the silent mode of the smartphone in zones
✓ Google Home support

Your reviews are very important for us!
Please send your offers upon possible improvements and new functions to a[@]kid.gl
Your cooperation will be appreciated,
Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online by GeoLoc team. Familie GPS Tracker și chat + Baby Monitor online de GeoLoc este app smartphone care vă ajută să urmăriți mișcările copilului în fiecare zi, și ajută familia să păstreze reciproc cu privire la locațiile lor. Cu familie GPS Tracker și Chat + Baby Monitor online de GeoLoc puteți vedea pe hartă în cazul în care copilul dumneavoastră și restul familiei tale sunt.

Familie GPS Tracker și chat + Baby Monitor online de GeoLoc este un sistem hibrid de auto-învățare care previne alerte false în locuri în care GPS-ul nu este disponibil.

Avantaje:
✓ Precizia în urmărirea
✓ Nu există mișcări haotice ale markerilor pe hartă
✓ Consum redus de energie
✓ Raza minimă a zonelor de siguranță
✓ Fara inregistrare

Familie GPS Tracker și chat + Baby Monitor online de GeoLoc permite determinarea poziției unui copil și a membrilor de familie, cu o precizie maximă pentru a urmări siguranța lor.

Capacități:
✓ mișcările de urmărire ale copilului dumneavoastră și membrii familiei
✓ schimb de mesaje cu membrii familiei în propriul chat
✓ siguranța Ecartamentul membrilor de familie și de a primi notificări în timp real
✓ Fiți conștienți de intrare și ieșire în zonele de siguranță de către membrii familiei
✓ Primiți notificări de joasă tensiune a bateriei de dvs. membri ai familiei de smartphone-uri
✓ Sunați copilul înapoi acasă cu o singură atingere
✓ Apel rudele nu renunti app
✓ mișcarea Statistica a membrilor familiei
✓ Crearea unui traseu la locația membrilor familiei cu ajutorul sistemului de navigație
✓ Instalați un mod de copil pe telefonul smartphone copilului
✓ Conectați versiunea web și urmăriți familia direct de la calculator
✓ [NEW] -. Baby Monitor Acum puteți asculta ceea ce se întâmplă în jurul copilului în secret de la el. De exemplu, pentru a afla ce dădaca face la domiciliu sau de modul în care profesorul vorbește cu copilul la școală. Și poate aveți suspiciuni că copilul dumneavoastră este implicat o companie de rău? Cel mai bun mod de a afla despre acest lucru, pur și simplu nu există! Puteți răspunde, de asemenea, copilul prin difuzor, dacă este necesar.
✓ Abilitatea de a dezactiva modul silențios pentru un membru al familiei atunci când se solicită de la o aplicație
✓ [NEW] - Talkie Walkie transforma telefonul într-un walkie talkie! Noua funcție funcționează ca un walkie talkie regulat, dar prin intermediul internetului. Conversații cu ajutorul unui walkie talkie sunt fascinante și aproape la fel de rapid ca o comunicare reală.

Tot ce trebuie este un smartphone Android cu instalat Familie GPS Tracker și chat + Baby Monitor online, prin aplicația GeoLoc.

Cine folosește GPS Tracker Familie și chat + Baby Monitor online prin aplicația GeoLoc?
Părinții ai căror copii în vârstă de 5-17 plimbare pe străzile orașului într-o grădiniță, școală, vizita rudele, plimbare cu prietenii și membrii familiei în fiecare zi.

Pentru munca corectă a theFamily GPS Tracker și chat + Baby Monitor online prin aplicația GeoLoc ar trebui să activați:
✓ Conexiune internet
✓ Servicii de localizare (GPS)
✓ Wi-Fi Scan

Internetul este necesar pentru transmiterea datelor de localizare și de a primi notificări.

Important! Membri Toate familie ar trebui să fie conștienți de instalat și a lansat Familiei GPS Tracker și Chat + Baby Monitor online de GeoLoc prin aplicația GeoLoc pe dispozitiv și acestea ar trebui să fie de acord să urmărite.

Sfat! Vă recomandăm să dezactivați notificările de pe smartphone-ul copilului, pentru a evita distragerea în școală.

Aplicația consumă energia bateriei într-un mod economic astfel încât să poată fi utilizat pe tot parcursul zilei, cu toate acestea, la fel ca orice aplicații ale GPS, durata de viață a bateriei scade un pic.

In viitor:
✓ Statistica de utilizarea altor aplicații în timp, atât în ​​și în afara zonelor
✓ Abilitatea de a activa și dezactiva automat modul silențios al smartphone în zonele
✓ sprijin Pagina de pornire Google

Comentariile tale sunt foarte importante pentru noi!
Vă rugăm să trimiteți ofertele dvs. cu privire la posibile îmbunătățiri și funcții noi a[@]kid.gl
Cooperarea dvs. va fi apreciat,
Familie GPS Tracker și chat + Baby Monitor online de echipa GeoLoc.

Screenshot Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK

 Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover Family GPS Tracker and Chat + Baby Monitor Online APK Cover
torrentz will always love you farewell c 2003 2016 torrentz trade up to a new iphone get up to 315 in credit toward a new iphone by trading in your current smartphone online or at an apple store learn more 1st gen and 3g 35 in 89 mm 32 aspect ratio scratch resistant glossy glass covered screen 262144 color tn lcd 480 x 320 px at 163 ppi 2001 contrast ratio genesismusics15s diary roku 3 streaming media player 4200ca the roku 3 streaming media player is a loaded with a lot of entertainment in one very small box search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for ipod touch is ultrathin and colorful plays music and video rules games runs apps makes video calls takes amazing photos and shoots hd video top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 learn how to do just about everything at ehow find expert advice along with how to videos and articles including instructions on how to make cook grow or do thinkvision l171p 170 inch monitor overview lenovo thinkvision l171p lcd monitor 17 t17hcdk lenovo thinkvision l171p lcd monitor 17 t17heuk introduction recently i bought a lcd graphic display from sure eletronics jcg12232a02 01 product name rde lm26111 this lcd use the famous sed15204.5 stars based on 40341 reviews
free web page hit counter