Thursday, February 22, 2018

 Flight Map  APK Download

Flight Map APK

64 from - 45 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mobile tracker app mobile monitoring software 1 - Xmodgames 235 for android and ios official site - Apkparadiseorg download apps games and modded apk - X plane 11 download pc full game crack skidrow - Aplicaciones y juegos apk para android chiquimovil - Search for an airline flightradar24 live flight tracker - Navigon europe 592 original paid apk for android - Kit helicopter experimental diy helicopter - Qatar facts information pictures encyclopedia - Google earth wikipedia
Title: Flight Map
Author: Makro Productions
Latest Version: 3.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 4 mai 2014


Download Flight Map APK from Makro Productions last update 4 mai 2014 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la makro.productions[@]haulis.com Marko Haulis Baranova 18 Praha 3 13000 Czech Republic

Flight Map YOU CAN DO IT ON A PLANE!

Flight Map is a unique application that works as your own personal flight tracker (Sky map) while flying in an airplane. It shows where you currently are, speed, altitude and some other information about your flight. You can check the Estimated Time of Arrival of your flight while you are sitting on a plane. You can see how far from the target airport you are. You can also see and name the landmarks on the way, so that you know what you see from your window.

There are two more version of Flight Map - Flight Map FREE which you can try for free and see if it works on your device without some functionality and Flight Map HD which includes more detailed world map, but it comes at a price of consuming more space in your phone's memory.

Flight Map also displays visible and used GPS / GLONASS satellites, so you can use it as a GPS testing tool. The GPS function works when your phone is in airplane mode, because it does not broadcast any radio, it rather listens to the GPS satellites only.

Features include:
- Real time position of the plane on the map
- Zoomable world map not dependent on a connection to internet
- Your own personal flight tracker
- Works when your phone is in Airplane mode, so it can be used anytime while in flight
- Recording your route and sharing it on the internet
- Database of world airports
- Entering destination as longitude / latitude coordinates
- Estimated Time to Destination and Time to Arrival depending on the plane type and position
- Dark / Light skin
- Metric / Imperial units
- Multilanguage (currently English, Spanish, Portugese, French, Russian, Chinese, Vietnamese, Czech, Japanese, Korean, Polish, Hungarian)
- Map can be fullscreen or split screen with real time flight data
- GPS / GLONASS Satellites real time display depending on your device capabilities
- Sunrise and sunset at present position
- Line to destination can be shown or hidden
- Altitude calculation calibrated either to sea level or destination altitude

Please note that Flight Map is heavily dependent on the quality of your device's GPS capabilities. If your device is capable of A-GPS (Assisted GPS), please run the application while on the ground, so that the satellites' positions get downloaded from the internet, it will be much easier for the device to pick up signal when in the air.

Please share your experience with various devices. Most of the time Flight Map works perfectly when sitting in a window seat and does not work too good when sitting two seats from the window or more. In any case we recommend to move the device to the window, let it pick up the satellites signal first and then try how far from the window it can pick up the signal. The screen showing the visible and used satellites is designed to help you with this.

If your device is capable of receiving GLONASS signal, the satellites are shown with a differently colored border. If you want to translate Flight Map into your language (or correct our translation), please contact the developer. The first run of the application takes a while because it needs to unpack the whole world map to be able to display it.

Polish translation thanks to Tomasz Pryca
Hungarian translation thanks to Dr. Istvan Lunczer TU Se poate face într-un avion!

Zbor Harta este o aplicație unic, care funcționează ca propriul tracker de zbor personal (Sky Map) în timp ce în avion. Acesta arată unde vă în prezent, viteza, altitudinea și alte informații despre zborul dumneavoastră. Puteți verifica ora estimată de sosire a zborului dumneavoastră în timp ce vă aflați într-un avion. Puteți vedea cât de departe de aeroport țintă ești. Puteți vedea, de asemenea, și numele reperele pe drum, astfel încât să știți ce veți vedea de la fereastra ta.

Există două versiuni mai multe de zbor Harta - Harta zborurilor GRATUIT pe care le puteți încerca gratuit și a vedea dacă acesta funcționează pe dispozitiv, fără a putea funcționa și de zbor Harta HD, care include harta lumii mai detaliat, dar vine la un preț de a consuma mai mult spațiu în memoria telefonului.

Zbor Harta afișează, de asemenea, sateliți GPS / GLONASS vizibile și utilizate, astfel încât să puteți folosi ca un instrument de testare GPS. Funcția GPS funcționează atunci când telefonul este în modul de avion, deoarece nu difuza orice radio, mai degrabă ascultă doar la sateliții GPS.

Caracteristicile includ:
- Poziția în timp real a planului pe hartă
- Zoomable hartă a lumii nu depinde de o conexiune la internet
- Propria ta tracker de zbor personal
- Lucrări atunci când telefonul este în modul de avion, astfel încât acesta poate fi utilizat în orice moment în timp ce în zbor
- Înregistrarea traseul și de partajare-l pe internet
- Baza de date de aeroporturi din lume
- Introducerea destinație ca și coordonate longitudine / latitudine
- Timpul estimat până la destinație și ora de sosire, în funcție de tipul de avion și poziția
- Piele închis / Light
- metrice / unități imperiale
- Mai multe limbi (în prezent engleză, japoneză spaniolă, portugheză, franceză, rusă, chineză, vietnameză, Cehia,, coreeană, poloneză, maghiară)
- Harta poate fi de ecran pe tot ecranul sau divizat cu date de zbor în timp real
- GPS / GLONASS sateliți de afișare în timp real, în funcție de capacitățile dispozitivului dvs.
- Sunrise și apus de soare la poziția actuală
- Linia de destinație pot fi afișate sau ascunse
- Calcul Altitudine calibrată fie la nivelul mării sau altitudine destinație

Vă rugăm să rețineți că zbor Harta depinde în mare măsură de calitatea de capabilități GPS dispozitivului. Dacă dispozitivul este capabil de A-GPS (Assisted GPS), vă rugăm să rula aplicația în timp ce pe teren, astfel încât pozițiile sateliții "se descărcate de pe internet, acesta va fi mult mai ușor pentru dispozitiv pentru a ridica semnalul atunci când în aer.

Vă rugăm să împărtășiți experiența dumneavoastră cu diverse dispozitive. Cea mai mare parte a timpului de zbor hartă funcționează perfect atunci când așezat într-un loc la fereastră și nu funcționează prea bine când stau două locuri de la fereastra sau mai mult. În orice caz, vă recomandăm pentru a muta aparatul de fereastra, să-l ridic de la sateliții semnal întâi și apoi să încerce cât de departe de fereastra se poate ridica semnalul. Ecranul arată sateliții vizibile și utilizate este conceput pentru a vă ajuta cu acest lucru.

Dacă dispozitivul este capabil de a primi semnal GLONASS, sateliții sunt afișate cu un chenar diferit colorate. Dacă doriți să traduceți de zbor Harta în limba dumneavoastră (sau corecta traducerea noastră), vă rugăm să contactați dezvoltatorul. Primul termen a cererii nevoie de un timp, pentru că are nevoie pentru a despacheta întreaga harta lumii pentru a putea să-l afișeze.

Traducere poloneză datorită Tomasz Pryca
Traducere maghiară datorită Dr. Istvan Lunczer

Screenshot Flight Map APK

 Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover Flight Map APK Cover
mobile phone tracker to track iphone and android phones remotely view text messages location history call details photos emails and much more xmodagames for android click here to read about iosiphone ipad section xmodames apk xmod apk is the best game hacking tool for android that can even hack droidapk download apk at droidapkorg droidapk download apk for free best website to download apps and games at droidapk new informations about games and our x plane 11 download pc laminar research is studied by the next variation of one of the most sophisticated flight simulators gracias por el aporte estoy descargandoel pack para probarlo habr alguna forma de convertir juegos jad jar en apk off line flightradar24 is the best live flight tracker that shows air traffic in real time best coverage and cool features download navigon europe 592 original paid apk for android from a2zapk with direct link overview of all experimental and kit build helicopters diy of the world get information facts and pictures about qatar at encyclopedia make research projects and school reports about qatar easy with credible articles from our free google earth is a computer program that renders a 3d representation of earth based on satellite imagery the program maps the earth by superimposing satellite images4.5 stars based on 1470 reviews
free web page hit counter