Saturday, March 24, 2018

 File Explorer  APK Download

File Explorer APK

80 from - 958 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Es file explorer pro 112 patched apk mod for android - Es file explorer v4041 apk download resource manager - Es file explorer file manager 417120 apk theme classic - Es file explorer pro v109 cracked apkmod apk ihackedit - Root explorer apk pro v405 download for android - Solid explorer file manager 237 apk full unlocked - Es file explorer apk download for android appsapk - Es file explorer file manager apk 4154 pro download - Es file explorer 417119 for android download - Download root explorer pro apk for android 412 latest
Title: File Explorer
Author: InkWired
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 septembrie 2013


Download File Explorer APK from InkWired last update 30 septembrie 2013 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contactus[@]inkwired.com InkWired Technologies Pvt. Ltd. C-101, Mahesh Nagar Jaipur - 302015

File Explorer Features:
- Cut, copy, paste, delete, rename, move files/folders.
- Fast search to find your files faster.
- Homescreen to access all your storage directly from one place.
- Music, Document, Videos, Images Libraries to get to your content faster.
- All tabs directly accessible on the homescreen through swipe gestures.
- Unique Feature: Jump Scroll, to scroll to the file/folder you want effortlessly.
- Bookmark your frequently accessed folders in Favorites.
- Multiple mode to operate on more than one file or folder. Long Press to select files/folders in Multiple-mode.
- File and folders details shown inline.
- Compress multiple files and folders. Decompress zip files.
- Shows thumbnails for images, apk and videos to give a sneak peek at your content.
- Create and delete folders.
- Sort order can be by name, size or date modified.
- Share/Send files via E-mail, Bluetooth and other apps.
- Uses very little space for storage and RAM.
- Movable to SD card.

File Explorer is a file manager for android with easy file management operations. Faster searching as well as "Jump Scroll" makes finding and accessing your files easier. You can now bookmark your favorite folders for one click access. Multiple selection mode makes batch operations easier. What's more? The app also supports Zip compression and decompression.

What's new in File Explorer 2.0?
1. Homescreen: We have added a new Homescreen to the File Explorer, it makes accessing all storage on your device faster. There are tabs for your Storage, Favorites and History right on the Homescreen. You can also swipe through the tabs using gestures.
2. History: This shows you the last 20 files opened by you. You can also clear history directly from this tab. (Only available in File Explorer Pro)
3. Libraries: We have created a central resource for all your content, which are separated into Music, Videos, Images and Documents libraries, for direct access. We'll add more functionality to libraries soon.
4. Grid View: We have added another way to view your files/folders with Grid View alongwith the default List View, which shows you more content in the same space.
5. Batch Favorites: You can now add multiple folders as your favorite.
6. Touch Optimized: Every function in File Explorer is now accessible through touch, no need to press your hardware or on screen buttons to do anything. Everything is touch optimized.
7. Improvements: The app is now much faster, with improvements in zip file handling and general file management operations.
8. Help: Added help in settings, which explains the various functions and interface of File Explorer.

Ad-free paid version with themes, file history and other new features is also available from the Play Store(http://goo.gl/m3N3r).

Although this is a free app, it does contain ads. Its just to support our development costs. If you have any issues with the app, please write to us first at contactus[@]probcomp.com. We are trying to make this app better in terms of usability and functionality, please do not hesitate in mailing us feature requests or any bugs that you may have faced.

KW file explorer, file manager, zip file, archive, extract, explorer, file browser, sd card viewer, file viewer, file search, finder, bookmarks, storage Caracteristici:
- Cut, copy, paste, șterge, redenumi, muta fișiere / foldere.
- Căutare rapidă pentru a găsi fișierele mai repede.
- Homescreen pentru a accesa toate dvs. de stocare direct la un loc.
- Muzica, documente, video, imagini Biblioteci pentru a ajunge la conținutul dvs. mai repede.
- Toate file accesibile direct pe ecranul de start prin gesturi bețivan.
- Caracteristică unică: Salt Defilați, pentru a defila la fișierul / folderul dorit efort.
- Bookmark folderele frecvent accesate în Favorite.
- Modul Multiple să opereze pe mai mult de un fișier sau folder. Apăsați lung pentru a selecta fișiere / foldere in-multimod.
- Fișiere și foldere detalii arătat inline.
- Comprimare mai multe fișiere și foldere. Decomprima fișiere zip.
- Afișează miniaturi pentru imagini, APK și video pentru a da o scurtă incursiune la conținut.
- Crearea și șterge dosare.
- Ordine de sortare poate fi prin nume, dimensiune sau data modificării.
- Share / Trimite fișiere prin e-mail, Bluetooth și alte aplicații.
- Utilizeaza foarte putin spatiu pentru depozitare si RAM.
- Mobile pentru card SD.

File Explorer este un manager de fișiere pentru Android cu operatiuni simple de gestionare a fișierelor. Mai rapid căutare precum "Jump Scroll" face găsirea și accesarea fișierelor ușor. Puteți să marcați acum folderele tale favorite pentru un acces clic. Modul de selectare multiplă face operațiuni de lot mai ușor. Ce e mai mult? Aplicația suportă de asemenea compresia Zip și decompresie.

Ce este nou în File Explorer 2.0?
1. Homescreen: Am adaugat un nou ecranul de start, pentru a File Explorer, face accesarea stocării pe dispozitiv mai repede. Există file pentru bagaje, Preferințe și istoric dreapta pe homescreen. Puteți, de asemenea, treceți prin file folosind gesturi.
2. Istoric: Acest lucru arată ultimele 20 de fișiere deschise de tine. De asemenea, puteți istorie clar direct din această filă. (Disponibil doar în File Explorer Pro)
3. Bibliotecile: Am creat o resursa centrală pentru tot conținutul dvs., care sunt separate în muzică, clipuri video, imagini și biblioteci Documente, pentru acces direct. Vom adăuga mai multe funcționalități de biblioteci în curând.
4. Grid View: Am adaugat un alt mod de a vedea fișierele / folderele cu Grid View alongwith View List implicit, pe care vă arată mai mult conținut în același spațiu.
5. lot Favorite: Puteți adăuga acum mai multe dosare ca favorit.
6. Atingeți Optimizat: Fiecare funcție în File Explorer este acum accesibil prin atingere, nu este nevoie să apăsați hardware sau pe butoanele de ecran pentru a face ceva. Totul este tactil optimizat.
7. Îmbunătățiri: App este acum mult mai rapid, cu imbunatatiri in manipularea fișierul zip și operațiunile generale de gestionare a fișierelor.
8. Ajutor: ajutor Adaugat in setari, care explică diferitele funcții și interfața de File Explorer.

Versiune ad-free plătite cu teme, istoria dosar și alte caracteristici noi, de asemenea, disponibil de la Store Redare (http://goo.gl/m3N3r).

Deși acest lucru este o aplicație gratuită, aceasta nu conține anunțuri. Ei doar pentru a sprijini costurile noastre de dezvoltare. Dacă aveți probleme cu aplicația, vă rugăm să ne scrieți în primul rând la contactus[@]probcomp.com . Noi încercăm să facă această aplicație mai bună în ceea ce privește gradul de utilizare si functionalitate, va rugam sa nu ezitati in discuții ne dispun de cereri sau orice bug-uri pe care le-ați confruntat.

Explorer KW fișier, manager de fișiere, fișiere zip, arhivă, extract, explorator, browser de fișiere, vizualizator card SD, vizualizator de fișier, căutare fișier, finder, marcaje, depozitare

Screenshot File Explorer APK

 File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover File Explorer APK Cover
es file explorer pro 112 patched apk mod for android free download new version es file manager apk rexdl click to install applications check zipped files fast and useful resource manager for android es file explorer free download app download latest version of es file explorer file manager pro apk 417120 theme classic for android from revdl with direct link download es file explorer pro mod apk v109 themes latest for free for androidthis is the pro version of es file explorer file manager this software is an ultimate file manager for every rooted device by using this software you will be able to explore the entire file systems of android and allows download last version solid explorer file manager apk full unlocked armx86 plugin packs icon packs 237 for android from revdl with direct ;ink download es file explorer apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices es file explorer file manager is a file managing tool for android devices es file explorer is one of the best file managers that you can get for free for your download es file explorer 417119 an easy way to manage your programs es file explorer is a great tool for managing files and programs it comes with a multitude root explorer apk is an ultimate file manager especially for the rooted android phone users this file manager is used by millions of people now undoubtedly this4.5 stars based on 2934 reviews
free web page hit counter