Tuesday, March 20, 2018

 FD VR - Virtual App Launcher  APK Download

FD VR - Virtual App Launcher APK

81 from - 1.347 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Dateierweiterungen steffen hanskede - Download updatestar updatestar - - Mcleodgaming - Juja italia - - Volcanoes and volcanology geology - Thinking outside the box a misguided idea psychology today - Theories of gravitation - Dictionarys list of every word of the year
Title: FD VR - Virtual App Launcher
Author: Fulldive
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 noiembrie 2016


Download FD VR - Virtual App Launcher APK from Fulldive last update 30 noiembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la fulldive.co[@]gmail.com Politica de confidențialitate 644 W Remington Dr, Sunnyvale, CA 94087, USA

FD VR - Virtual App Launcher Fulldive VR - Virtual Reality App Launcher allows all your apps to be easily launched through a VR interface. This is only the app extension and not the full version, which is compatible with both Cardboard and Daydream headsets.

You can have the full experience by downloading Fulldive - VR Virtual Reality in Google Play. Link here: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fulldive.shell&hl=en

The full version includes:
➢ VR YouTube: Stream any youtube videos in IMAX VR
➢ 3D VR YouTube: Stream 3D youtube videos in IMAX VR
➢ FullDive Camera : take pictures and video in VR
➢ FullDive Gallery : store and access your pictures, videos, and photosphere in VR
➢ FullDive Browser : browse the web, such as Facebook, Google, and everything else in VR
➢ FullDive Market : access all VR applications in the market
➢ VR Social Network : comment on content and share with your friends


What is FullDive?

FullDive is a platform for virtual reality that connects with your smartphone. This allows the user to have easy and affordable access to a new world of media. You can watch videos like in a movie theater, stream YouTube videos like they have never been seen before, and even check social media from a completely unseen angle.

FullDive is a virtual reality unit for the masses. Gone are the days when you need to be sitting in front of a screen to watch a movie. There’s no need to be paying thousands for a large television set to enjoy the movies you love.


Mission of The Future

Our mission is to create 3D virtual reality glasses that connect to your smartphone, so it’s easy for developers and users to use. We want this to be available and affordable to every person who owns a smartphone.

Founders Ed and Yosen are bringing this vision from the tech capital of the world, Silicon Valley. With humble backgrounds, the team is passionate about giving the VR experience not only here, but also to third world countries that can’t afford expensive kits. FullDive will be there in the near future.


Play With the Future

FullDive’s software works with smartphone technology to display a much larger screen in virtual reality glasses. The screen is split into two images and displayed for each eye to create a cinematic 3D view, all from your smartphone.

We currently have developed FullDive Video and FullDive YouTube app. More features will come out soon, such as FullDive Browser where you can browse websites in a VR experience, and FullDive Market where you can access all VR apps from other developers.

In the near future, you will also have access to Netflix, Hulu, and Roku through FullDive Stream, so you can watch a massive selection of movies in virtual reality. And FullDive Bolt will allow you to stream straight from your computer screen.


Access The Future of One World

FullDive allows the average user in any country to access the future and enjoy media like it’s never been seen before. Our mission is to spread VR to everyone in this world.n is to spread VR to everyone in this world. VR Fulldive - Virtual Reality Lansatorul de aplicații permite toate aplicațiile să fie ușor de lansat printr-o interfață VR. Aceasta este doar extensia de aplicație și nu versiunea completă, care este compatibil cu carton și căști Daydream.

Puteți avea experiența completă prin descărcarea Fulldive - VR Realitatea virtuală în Google Play. Legătură aici: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fulldive.shell&hl=en

Versiunea completă include:
➢ VR YouTube: Stream orice video YouTube în IMAX VR
➢ 3D VR YouTube: video Stream 3D YouTube în IMAX VR
➢ Camera FullDive: face fotografii și video în modul VR
➢ Galeria FullDive: magazin și pentru a accesa imaginile, videoclipurile și fotosferă în VR
➢ Browser FullDive: navigați pe web, cum ar fi Facebook, Google, și orice altceva în VR
➢ FullDive Market: acces toate aplicațiile VR pe piață
➢ Social Network VR: observații cu privire la conținut și partaja cu prietenii


Ce este FullDive?

FullDive este o platformă de realitate virtuală care se conectează cu telefonul smartphone. Acest lucru permite utilizatorului să aibă acces ușor și la prețuri accesibile la o nouă lume a mass-media. Puteți viziona clipuri video la fel ca într-un teatru de film, flux video de pe YouTube ca acestea nu au fost niciodată văzut înainte, și chiar a verifica social media dintr-un unghi complet nevăzut.

FullDive este o unitate de realitate virtuala pentru mase. S-au dus zilele în care trebuie să fie așezat în fața unui ecran pentru a viziona un film. Nu e nevoie să fie plăti mii pentru un televizor mare pentru a se bucura de filmele pe care le iubesc.


Misiunea de Viitorul

Misiunea noastră este de a crea ochelari 3D realitate virtuală care se conectează la telefonul smartphone, astfel încât este ușor pentru dezvoltatori și utilizatorii să folosească. Ne dorim ca acest lucru să fie disponibile și accesibile pentru fiecare persoană care deține un smartphone.

Fondatorii Ed și Yosen aduc această viziune din capitala tech din lume, Silicon Valley. Cu medii modeste, echipa este pasionat de a da experienta VR nu numai aici, ci și pentru țările din lumea a treia, care nu își pot permite kituri scumpe. FullDive va fi acolo în viitorul apropiat.


Joaca-te cu viitorul

Software FullDive funcționează cu tehnologia smartphone pentru a afișa un ecran mult mai mare în pahare de realitate virtuală. Ecranul este împărțit în două imagini și afișate pentru fiecare ochi pentru a crea o imagine 3D cinematografică, toate de la telefonul smartphone.

În prezent, s-au dezvoltat FullDive video și FullDive aplicația YouTube. Mai multe caracteristici vor ieși în curând, cum ar fi FullDive browser, unde puteți naviga pe site-uri într-o experiență VR și FullDive Market, unde puteți avea acces la toate aplicațiile VR de la alți dezvoltatori.

În viitorul apropiat, va avea, de asemenea, acces la Netflix, Hulu și Roku prin FullDive Stream, astfel încât să puteți viziona o selecție masivă de filme în realitate virtuală. Si FullDive Bolt va permite să flux direct de pe ecranul computerului.


Acces Viitorul One World

FullDive permite utilizatorului mediu în orice țară pentru a avea acces la viitor și să se bucure de mass-media ca ea nu a mai fost văzut până acum. Misiunea noastră este de a răspândi VR tuturor celor din această world.n este de a răspândi VR tuturor celor din această lume.

Screenshot FD VR - Virtual App Launcher APK

 FD VR - Virtual App Launcher APK Cover FD VR - Virtual App Launcher APK Cover FD VR - Virtual App Launcher APK Cover
eine der umfangreichsten listen mit dateierweiterungen erweiterung was; 000 000 600 paperport scanned image 000 000 999 arj multi volume compressed archive download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale there are many theories of creativity what the latest experiment proves is not that creativity lacks any association to thinking outside the box but that such is theories of gravitation a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 58107 reviews
free web page hit counter