Tuesday, February 20, 2018

 Evernote – Take Notes, Plan, Organize  APK Download

Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK

91 from - 1.479.143 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Synology diskstation ds416play review cloud who personal - Helpful tips to instagram botliving death and - Mcleodgaming - Google assistants new shopping list is live heres how - 2016 01 21 - Download updatestar updatestar - Dictionarys list of every word of the year - Index of packages matching pip python package index - Vcds 1683 vag com 1683 crack software free download -
Title: Evernote – Take Notes, Plan, Organize
Author: Evernote Corporation
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 15 februarie 2018


Download Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK from Evernote Corporation last update 15 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appstore-evernote-android[@]evernote.com Politica de confidențialitate 305 Walnut Street Redwood City, CA 94063

Evernote – Take Notes, Plan, Organize "Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag

---

*GET ORGANIZED*
Evernote gives you the tools you need to keep your work effortlessly organized:
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, checklists and to-do lists
• Take notes in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Organize your receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad and easy-to-format word processor for all your thoughts as they come

*SYNC ANYWHERE*
Evernote gives you the ability to sync and comment on content across all devices:
• Sync everything automatically across any computer, phone or tablet
• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
Evernote gives you the tools to share, discuss and collaborate productively with others:
• Create, share and discuss with the people who help get your work done, all in one app
• Search within pictures and annotate images to give quick feedback
• Get inspired and brainstorm creative ideas with your team by working collaboratively in the same documents

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal checklists to keep your thoughts organized
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas, write memos and craft presentations
• Annotate documents with comments and thoughts during team meetings, then share with colleagues
• Get your projects underway faster and maximize productivity by letting multiple participants access and work on different aspects alongside each other

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Access and highlight searchable documents
• Plan and collaborate for better academic group work
• Discuss and annotate notes and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget
• 1×1 widget - Need to quickly get to a note, capture something on camera, or search? Pull your favorite feature out of the app into a single icon to give you instant access
• 4×1 Action bar - Select from 11 different actions to create your personal choice of shortcuts
• 4×2 List widget - Shortcuts to key actions of your choosing as well as a list of notes. The type of note is up to you. Designate a specific notebook, use recent notes to get back into what you were just editing, or populate it with your reminders to stay aware of your to-dos

---

Also available from Evernote:

EVERNOTE PLUS - More space. More devices. More freedom.
• 1 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
$3.99 monthly, $34.99 annually

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings. "Folosește Evernote ca locul pe care a pus totul ... Nu te întreba ce dispozitivul este pe-e în Evernote" - The New York Times

"Când vine vorba de a lua tot felul de note și obținerea muncii efectuate, Evernote este un instrument indispensabil." - PC Mag

---

*ORGANIZEAZA-TE*
Evernote vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a păstra munca organizat fără efort:
• Scrieți, să colecteze și să captureze idei ca note pot fi căutate, notebook-uri, liste de control și liste de rezolvat
• Luați notițe într-o varietate de formate, inclusiv: text, schițe, fotografii, audio, video, PDF-uri, decupaje web și multe altele
• Utilizați captura de aparat de fotografiat pentru a scana cu ușurință și să comenteze pe bucăți de hârtie, inclusiv documentele tipărite, cărți de vizită, scrierii de mână și schițe
• Atașați Microsoft Office docs, PDF-uri și fotografii
• Organizați chitanțe, facturi și facturi
• Utilizați Evernote ca un blocnotes digital și procesor ușor de format cuvânt pentru toate gândurile tale, deoarece acestea vin

* ORIUNDE SYNC *
Evernote vă oferă posibilitatea de a sincroniza și comenta conținutul de pe toate dispozitivele:
• totul sincroniza automat pe orice calculator, telefon sau tabletă
• Porniți sarcina dumneavoastră de lucru pe un singur dispozitiv și să continue pe altul, fără lipsă vreodată un beat

* Împărtășiți ideile *
Evernote vă oferă instrumentele necesare pentru a partaja, discuta și colabora fructuos cu alții:
• Crearea, cota și de a discuta cu oamenii care ajută obține lucrul, toate într-o singură aplicație
• Căutați în imagini și adnota imagini pentru a le da un feedback rapid
• Ia-inspirat și idei creative cu un brainstorming echipa ta de lucru în colaborare, în aceleași documente

* EVERNOTE în viața cotidiană *
• Asigurați-liste de control cu ​​caracter personal pentru a păstra gândurile organizate
• Setați memento-uri pentru a menține pe partea de sus a activităților și de a scrie liste de rezolvat
• Colectarea, captarea și stocarea în fiecare crezut că aveți nevoie pentru a rămâne productiv
• Planifică evenimente, cum ar fi sărbători, nunți sau petreceri

* EVERNOTE IN AFACERI *
• Crearea agende, scrie memo-uri și prezentări de ambarcațiuni
• Adnotează documente cu comentarii și gânduri în timpul întâlnirilor de echipă, apoi partajați cu colegii
• Ia-proiectele dvs. în curs de desfășurare mai rapidă și de a maximiza productivitatea prin permițându mai mulți participanți de acces și să lucreze la diferite aspecte alături de celelalte

* EVERNOTE ÎN EDUCAȚIE *
• ține pasul cu note de curs, astfel încât să nu pierdeți un gând vital
• Articole clip și evidențiați direct de pe web pentru cercetare academică
• Acces și evidențiați documentele căutate
• Planificarea și să colaboreze pentru o mai bună muncă grup academic
• Discutați și adnota note și schițe

* Widgetul ECRAN *
Accesul Evernote ușor și mai rapid folosind widget-ul ecranul de pornire
• 1 × 1 widget - Necesitatea de a ajunge rapid la o notă, captura ceva pe camera, sau căutați? Trageți caracteristica dumneavoastră preferat din app într-o singură pictogramă pentru a vă oferi acces instantaneu
• bara de 4 × 1 Acțiune - Selectați din 11 acțiuni diferite pentru a crea alegerea ta personală de comenzi rapide
• 4 × 2 Lista widget - Comenzi rapide pentru acțiuni cheie alese de dvs. precum și o listă de note. Tipul de notă este de până la tine. Un notebook specific Desemnați, utilizați note recente pentru a ajunge din nou în ceea ce a fost pur și simplu de editare, sau popula-l cu memento dvs. să stați conștient de dvs. pentru a-DOS

---

De asemenea, disponibil de la Evernote:

EVERNOTE PLUS - Mai mult spațiu. Mai multe dispozitive. Mai multă libertate.
• 1 GB de încărcări noi în fiecare lună
• Număr nelimitat de dispozitive
• Accesați note și notebook-uri offline
• Salvați email-uri la Evernote
$ 3,99 lunar, $ 34,99 anual

EVERNOTE PREMIUM - final spațiul de lucru.
• 10 GB de încărcări noi în fiecare lună
• Număr nelimitat de dispozitive
• Accesați note și notebook-uri offline
• Salvați email-uri la Evernote
• Caută din documente Office și atașamente
• Adnotează PDF
• Scanare cărți de vizită și în format digital
• Afișare note ca prezentări, instantaneu
$ Lunar efectiva 7,99, $ 69,99 anual

Prețul poate varia în funcție de locație. Abonamentele vor fi taxate de pe cartea de credit prin intermediul contului dvs. Google. Abonamentul dvs. se va reînnoi automat, cu excepția cazului anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Tu nu va fi capabil de a anula abonamentul odată activat. Gestionați abonamentele în Setările contului.

Screenshot Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK

 Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover
4k transcoding again only one 4k video can be transcoded at a time and that only appears to be doable by the first party media server plex cant take advantage of it the basic principles of instagram bot revealedlife death and instagram likes botwhat you do not know about instagram likes bot may surprise youthe dirty truth entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway when google assistant was first introduced you could ask it to add items to your personal shopping list this would create a note called google assistant by citiesprogrammes14s blog jul 07 2012 starcraft 2 download full game free download here the file contain virtual clonedrive for run iso installer and the download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 boilerpipe 1200 8 python interface to boilerpipe boilerplate removal and fulltext extraction from html pages boilerpipe py3 1200 8 python interface to vcds 1683 vag com 1683 crack software free download vcds 1683 is the newest version vag hex usb cable for audi vw skoda seatvag com 1683 support deutsch4.5 stars based on 48712 reviews
free web page hit counter