Saturday, February 24, 2018

 edjing Mix: DJ music mixer  APK Download

edjing Mix: DJ music mixer APK

86 from - 631.296 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - The ark of craft 2 jurassic survival island android apk - Google play music for android free download and software - Tubemate 3 for android free download and software - Android apps apk dl - G stomper studio 5702 - Microsoft launcher diventa pi personalizzabile con la - - - -
Title: edjing Mix: DJ music mixer
Author: MWM - Best free music and audio apps for Android
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 18 februarie 2018


Download edjing Mix: DJ music mixer APK from MWM - Best free music and audio apps for Android last update 18 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]edjing.com Politica de confidențialitate 54-56 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt, France

edjing Mix: DJ music mixer Introducing edjing Mix - the brand new version of the world's most downloaded DJ app voted Best App by Google 4 years in a row (2013-2014-2015-2016) - reworked to ensure even greater performance level.
Designed in partnership with pro DJs, edjing Mix transforms your device into a real DJ setup and stretches the limits of djing on mobile, offering unlimited creative freedom.

Access millions of tracks coming from Deezer, SoundCloud and all your local folders and remix in an instant with more than 20 DJ fx and features. Not to mention the all-new sampler and the hardware integration to push even further the boundaries of the mobile djing.

* ‘edjing Mix offers the same capability of a pro DJ software except with the convenience of being on a device that fits in a pocket.’ - DJ Tech Tools
* 'A super portable digital setup' - DJ Worx

Remix +50 million tracks

- Music library (access to all your local music)
- Soundcloud integration
- Deezer integration (requires a Premium account)
- create multisource playlists with songs from both your local and streaming sources
- smart search feature that displays results for all your music sources on the same screen
- queue system to prepare the upcoming songs
- advanced sorting: browse by alphabetical order, BPM, or Time

A new major feature: the sampler

- access 16 free samples to trigger when you want on top of your music: siren, gunshot, kick, snare...
- possibility to link the sampler to the crossfader to cut the pads' samples sound depending on your crossfader's position.
- +20 sample Packs (EDM, Hip-Hop, dubstep...), created by Pro DJs, in partnership with Future Loops

All the must-have DJ tools

- automatic BPM (Beats per minute) detection for all your songs
- Tap BPM feature to manually adjust the BPM of your tracks
- continuous sync between your two tracks
- a little audio spectrum to navigate in your music
- a wide audio spectrum for optimised beats detection
- pro audio FX: Echo, Flanger, Reverse
- audio FX expansion (in-app purchase): Roll, Filter, Steel, Color Noise, Beatgrid...and more!
- automated audio FX sync on the beats (loop, cue, seek)
- loops: from 1/4 to 8, or customizable through 'in' and 'out' point
- set up to 4 Hot Cues on each deck
- EQ three bands and Gain
- Pre-cueing with headphones (in-app purchase)
- Automix mode to let edjing mix and do seamless transitions between your tracks
- ultra precise scratch
- a "Slip" mode that can be activated for Loops and Scratch
- HD recording of your mixes and scratch routines in .wav format
- 4 skins to customize your turntables (in-app purchase): Diamond, Gold, Neon, Metal

Turntables designed by pro DJs

- intuitive interface that gives you a direct and quick access to all the essential features to gain time during remix live sessions
- optimized turntables: you are only 1 click away from the essentials
- possibility to reorder the audio FX lists to customize the panel

Compatible with Mixfader

- remix with edjing Mix and the world's first wireless crossfader (themixfader.com)
- Mixfader becomes your crossfader for you to scratch on edjing
To detect and connect to your Mixfader, the app needs permission to activate your Bluetooth, and access your location. This is required by the Android Bluetooth System.
Mixfader requires Bluetooth LE and Android 4.3 onwards.

Remix from songs your Android Wear

- access your set key information
- sync your songs
- manage 4 DJ effects

About edjing Mix

To keep up-to-date on our latest news, follow us on:
www.edjing.com
Facebook: http://www.facebook.com/edjingApp
Instagram: http://instagram.com/edjingofficial/
Twitter : http://twitter.com/edjing

Contact our Team: support[@]edjing.com Introducerea edjing Mix - marca noua versiune a lumii cele mai descărcat DJ app votat Cel mai bun App Google 4 ani la rând (2013-2014-2015-2016) - remodelate pentru a asigura un nivel de performanță chiar mai mare.
Proiectat în parteneriat cu DJ pro, edjing Mix transformă dispozitivul într-o configurare reală DJ și se întinde limitele mixand pe mobil, oferind libertatea de creație nelimitată.

Accesați milioane de melodii provenind din Deezer, SoundCloud și toate dosarele locale și remix într-o clipă, cu fx mai mult de 20 de DJ și caracteristici. Ca să nu mai vorbim de noul sampler și integrarea hardware-ul pentru a împinge chiar mai departe limitele DJing mobil.

* „Edjing Mix oferă aceeași capacitate a unui software de pro DJ decât cu comoditatea de a fi pe un dispozitiv care se potrivește într-un buzunar.“ - DJ Tech Unelte
* 'O configurare digitală super-portabil' - DJ Worx

Remix +50 milioane de melodii

- Biblioteca muzicală (acces la toate muzica locală)
- integrarea Soundcloud
- integrarea Deezer (necesită un cont Premium)
- crea liste de redare cu multe surse cu cântece din ambele surse locale și de streaming
- caracteristica de căutare inteligentă care afișează rezultatele pentru toate sursele de muzică pe același ecran
- sistem de coadă pentru a pregăti melodii viitoare
- avansat de sortare: parcurge în ordine alfabetică, BPM sau Ora

O nouă caracteristică majoră: prelevator

- acces 16 mostre gratuite pentru a declanșa atunci când doriți pe partea de sus a muzicii: sirena, foc de armă, lovi cu piciorul, cursă ...
- posibilitatea de a lega de prelevare a probelor pentru crossfader să taie mostre plăcuțele de sunet, în funcție de poziția crossfader dumneavoastră.
- +20 Pachete de probă (EDM, Hip-Hop, dubstep ...), creat de DJ Pro, in parteneriat cu Future Loops

Toate-trebuie să aibă instrumente de DJ

- BPM automată (bătăi pe minut) de detectare pentru toate melodiile
- Apăsați BPM pentru a regla manual dispun de BPM melodiilor
- sincronizare continuă între două piste dvs.
- un spectru audio de mic pentru a naviga în muzica
- un spectru larg audio pentru detectarea batai optimizate
- pro audio FX: Echo, Flanger, Reverse
- extinderea FX audio (în aplicație de cumpărare): roll, Filtru, oțel, de culoare zgomot, BataieGrila ... și mai mult!
- automate de sincronizare FX audio de pe ritmurile (bucla, tac, caută)
- bucle: de la 1/4 până la 8, sau personalizabil prin „în“ și punctul „out“
- înființat la 4 Cues fierbinte pe fiecare punte
- EQ trei benzi și să câștige
- Pre-cueing cu căști (în aplicație de cumpărare)
- modul de Automix pentru a lăsa edjing se amestecă și de a face tranziții fără sudură între piesele
- ultra zgârietură precis
- un mod de „Slip“, care poate fi activat pentru Loops și Scratch
- înregistrarea HD a Mixaje și rutine taloane în format .wav
- 4 skin-uri pentru a personaliza platane dvs. (în aplicație de cumpărare): Diamond, aur, Neon, metal

Platane proiectat de DJ pro

- interfață intuitivă care vă oferă un acces direct și rapid la toate caracteristicile esențiale pentru a câștiga timp în timpul sesiunilor de remix vii
- platane optimizate: esti doar un click distanță de elementele esențiale
- posibilitatea de a rearanja listele FX audio pentru a personaliza panoul

Compatibil cu Mixfader

- remix cu edjing Mix si prima crossfader wireless din lume (themixfader.com)
- Mixfader devine crossfader pentru tine să zgâriați pe edjing
Pentru a detecta și de a vă conecta la Mixfader, aplicația are nevoie de permisiunea de a activa Bluetooth și să accesați locația. Acest lucru este cerut de sistemul Bluetooth Android.
Mixfader necesită Bluetooth LE și Android 4.3 începând.

Remix de melodii Wear Android

- acces set informații cheie
- sincronizați melodiile
- gestiona 4 efecte DJ

Despre edjing Mix

Pentru a vă menține la curent cu ultimele noutăți, urmați-ne pe:
www.edjing.com
Facebook: http://www.facebook.com/edjingApp
Instagram: http://instagram.com/edjingofficial/
Twitter: http://twitter.com/edjing

Contactați echipa noastră: support[@]edjing.com

Screenshot edjing Mix: DJ music mixer APK

 edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover edjing Mix: DJ music mixer APK Cover
download free the ark of craft 2 jurassic survival island download unlimited apk for android the ark of craft 2 jurassic survival island direct download link google play music for android matches up well with other music services offering free and paid access to playlists radio stations podcasts albums and tubemate a very popular video downloader has been upgraded with all new design and great user experiences convenient right and left drawers multi windows the free offline english dictionaryapplication explains the meaning of english words definitions arebased on english wiktionary fast search easy andfunctional user g stomper studio planet microsoft ha da poco aggiornato la sua apprezzata app per dispositivi android microsoft launcher la versione 45 dellapp porta nella versione stabile dellapp4.5 stars based on 56057 reviews
free web page hit counter