Saturday, March 17, 2018

 DWG FastView-CAD Viewer & Editor  APK Download

DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK

86 from - 15.159 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: DWG FastView-CAD Viewer & Editor
Author: Gstarsoft Co., Ltd.
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 27 decembrie 2017


Download DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK from Gstarsoft Co., Ltd. last update 27 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support.mc[@]gstarcad.net Politica de confidențialitate Gstarsoft Block, No.286, Dongping Street, Chongwen Road, Higher Education Area, Dushu Lake, Industrial Park

DWG FastView-CAD Viewer & Editor DWG FastView is a cross-platform CAD software that meets designers’ demands in all kinds of situation, and fully compatible with AutoCAD (DWG, DXF, OCF, DWS, DWT, BMP, JPG, PDF, etc.). Various of CAD functions enables you do CAD work on the go and enjoy the best mobile CAD experience.

View, Edit, Create, & Share all your CAD drawings, synchronize to cloud from multiple devices by one click, enjoy design anytime anywhere together with more than 10 million users around the world.

【DWG FastView Highlights】

(1) Complete Free CAD APP
· Creating, browsing and editing are totally free.
· There is no limit to how large the file is.
· Fully compatibility with AutoCAD.

(2) No registration & Offline drawings
· Simply download DWG FastView and use it immediately with NO REGISTRATION needed.
· Without internet, you are able to save your masterpieces in the local workspace.
· Drawings from E-mail, Cloud Service or Network Disk like Dropbox, can be opened, viewed, edited and shared as well with Internet.

(3) Support export to PDF, BMP, JPG and PNG, and share it to anyone freely
· Transfer CAD drawings into PDF format and customize its paper size, orientation, color and so on.
· Convert CAD drawings to image format-BMP, JPG, PNG.
· All of them can be viewed and shared by DWG FastView.

(4) View Mode and Edit Mode satisfy diverse needs
· To satisfy your SIMPLY NEED to OPEN and VIEW .dwg, View Mode will provide simple tools for FASTER VIEW .dwg.
· Edit Mode is better at professional and practical drawing.

(5) Cross platform application
· With one account, access and synchronize drawings through DWG FastView Cloud Service from browser, mobile and computer anytime anywhere, share or exchange your drawings conveniently and safely.

(6) Do real CAD work on mobile
· Move, Copy, Rotate, Scale, Color, Measure object and use Layout.
· Add cloud folder and download files from it or uploaded files to it so as to enjoy the collaborative and resource sharing environment.
· Zoom in or zoom out a CAD drawing by adjusting the space between two fingers.
· Send emails to share your files as attachments by built-in mailbox.
· Import or download the CAD drawing with its fonts and symbols to the font’s folder in order to display all uncommon fonts.
· Provides a set of solutions to handle common file conflicts in cloud storage for user easily to recognize the current file state through different symbols in cloud folder.
· Easily switch between 2D Visual mode and 3D Visual mode, 3D mode include: 3D Wireframe, Realistic and 3D Hidden with the powerful tools of Layer, Layout, and ten different perspectives viewing.
· Rotate 3D CAD drawing by touching the drawing area and moving to view the 3D mode comprehensively in 360 degrees. Click the screen to stop rotating and locate the 3D mode at the best perspective.
· Open a magnifier by touching the drawing area to display the enlarged graph of touched area which is a convenient way for users to view details and snap objects.
· Precise Drawing available, e.g., user can change the number of the coordinates to move the points precisely.
· Support 2D absolute coordinates, relative coordinates and polar coordinates and 3D Spherical coordinates and Cylindrical coordinates.
· Draw Line, Polyline, Circle, Arc, Text, Revcloud, Rectangle, and Sketch and create Notation and use layer.

(7) Stay connected. Helpful and responsive technical support
Every feedback or help message will get response ASAP by each of the following ways.
· Click the “Rate” button to share your valuable comments and suggestions with us.
· Click the “Feedback” button to send your tech problem to us via email.
· Directly send email to support.mc[@]gstarcad.net to let us know your technical question.
· Follow the latest news or contact us through Facebook.
Facebook: https://www.facebook.com/DWGFastView DWG Fastview este un software CAD cross-platform care să răspundă cerințelor de designeri în toate tipurile de situații, și pe deplin compatibile cu AutoCAD (DWG, DXF, OCF, DWS, DWT, BMP, JPG, PDF, etc). Diverse funcții CAD permite CAD face munca în mișcare și se bucură de cea mai bună experiență CAD mobil.

Vezi, Editare, Creare, & Împărtășiți toate desenele CAD, sincronizați-nor de la mai multe dispozitive cu un singur clic, se bucură de design de oriunde și oricând, împreună cu mai mult de 10 de milioane de utilizatori din întreaga lume.

【DWG Fastview Repere】

(1) Complet gratuit CAD APP
· Crearea, navigare și editare sunt complet gratuite.
· Nu există nici o limită la cât de mare este fișierul.
· Compatibilitate deplină cu AutoCAD.

(2) Nici o înregistrare & desene offline
· Pur și simplu descărcați DWG Fastview și utilizați-l imediat cu nici o înregistrare necesare.
· Fără Internet, sunt capabili de a salva capodopere în spațiul de lucru local.
· Desene de la e-mail, Cloud de servicii sau de rețea Disk cum ar fi Dropbox, pot fi deschise, vizualizate, editate și la fel de bine cu Internet.

(3) Suport de export în PDF, BMP, JPG și PNG, și să o împărtășească în mod liber pentru oricine
· Desene CAD de transfer în format PDF și personaliza dimensiunea hârtiei sale, orientarea, culoare și așa mai departe.
· Conversia desenelor CAD imaginii în format BMP, JPG, PNG.
· Toate acestea pot fi vizualizate și distribuite de DWG Fastview.

(4) Mod vizualizare și modul de editare satisface nevoile diverse
· Pentru a satisface dvs. SIMPLU nevoie pentru a deschide și vizualiza .dwg, Mod de vizualizare va oferi instrumente simple pentru REPEDE VIEW .dwg.
· Modul Editare este mai bun la desen profesional și practic.

(5) platform Cross
· Cu un singur cont, acces și sincroniza desene prin DWG Fastview Cloud Serviciul de la browser-ul, mobil și computer oriunde și oricând, cota sau schimb de desene în mod convenabil și în condiții de siguranță.

(6) face de lucru CAD reale pe mobil
· Mutare, Copiere, Rotire, Scale, culoare, Măsură de obiect și de a folosi Layout.
· Adăugați un dosar nor și descărca fișiere de pe ea sau fișiere încărcate pe acesta, astfel încât să se bucure de mediul de partajare de colaborare și a resurselor.
· Mărire sau micșorare un desen CAD prin ajustarea spațiului dintre două degete.
· Trimite email-uri pentru a partaja fișiere ca atașamente de cutie poștală încorporată.
· Importul sau descărcați desen CAD cu fonturi și simboluri în dosarul fontului sale, în scopul de a afișa toate fonturile mai puțin frecvente.
· Oferă un set de soluții pentru a gestiona conflictele comune de fișiere în nor de stocare pentru utilizator ușor să recunoască starea fișierului curent prin diferite simboluri în dosarul nor.
· Comuta cu ușurință între modul vizual modul 2D și 3D vizual, modul 3D includ: 3D Wireframe, realiste și ascunse 3D cu instrumente puternice de Layer, aspectul și zece perspective diferite de vizualizare.
· Rotire 3D CAD desen prin atingerea zonei de desenare și se deplasează pentru a vizualiza modul 3D complet în 360 de grade. Faceți clic pe ecran pentru a opri rotirea și localizați modul 3D la cea mai bună perspectivă.
· Deschide un Lupă prin atingerea zonei de desenare pentru a afișa graficul mărită a atins zona care este un mod convenabil pentru utilizatori pentru a vizualiza detalii și fixați obiecte.
· Desen precis disponibile, de exemplu, utilizatorul poate modifica numărul de coordonate pentru a muta cu precizie punctele.
· Coordonate absolute de suport 2D, coordonatele relative și coordonate polare și coordonate 3D sferice și coordonate cilindrice.
· Desenați linie, polilinie, cerc, Arc, text, Revcloud, dreptunghi, și conform schiței și de a crea și de a folosi notație strat.

(7) Rămâneți conectat. suport tehnic utile și receptiv
Orice feedback sau ajutor mesaj va primi raspuns cat mai repede posibil de către fiecare dintre următoarele moduri.
· Faceți clic pe butonul „Rate“ pentru a partaja comentarii și sugestii valoroase cu noi.
· Faceți clic pe butonul „Feedback“ pentru a trimite problema ta tech la noi prin e-mail.
· Trimite direct e-mail la support.mc[@]gstarcad.net pentru a ne anunța întrebarea dvs. tehnice.
· Urmăriți cele mai recente știri sau contactați-ne prin intermediul Facebook.
        Facebook: https://www.facebook.com/DWGFastView

Screenshot DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK

 DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover DWG FastView-CAD Viewer & Editor APK Cover
4.5 stars based on 72201 reviews
free web page hit counter