Monday, March 19, 2018

 DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard  APK Download

DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK

91 from - 417.419 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard
Author: DU Security Lab(Antivirus killer and cleaner)
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 16 martie 2018


Download DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK from DU Security Lab(Antivirus killer and cleaner) last update 16 martie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la antivirus[@]duapps.com Politica de confidențialitate

DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard 100% Free antivirus and mobile security solution for Android devices Powered by Pro Cloud Technology! Du Antivirus is a FREE-to-download antivirus app to help protect your phones and pads from variety of virus threats, as well as your privacy and your personal information.

Du Antivirus key features
► Scan for viruses, malware, spyware and Trojans - with latest antivirus database
► Automatically virus detection and virus removal from Android phones & tablets
► Protect your vulnerable personal information from spyware
► AppLock Intruder Selfie
► Hide your personal photos & videos in file locker
► Manage your contacts fast & Hide your secret calls
► Block unwanted spam calls (this function does NOT collect user data)

Why Download Du Antivirus?

★ Award-winning Antivirus protection
Du Antivirus received “The best antivirus software for Android” award from AV-TEST in 2016, a leading international and independent service provider in the fields of IT security and anti-virus research based in Germany. Powered by cloud antivirus engines, Du Antivirus provides super-fast virus and malware detection and remove threats and other spyware instantly!

★ It’s 100% FREE
Du Antivirus provides top class security protection for absolutely FREE!

★ Find out any thief breaking into your phone
Du Antivirus helps you find your lost phone or tablet. This protection tool snaps a picture of any thief breaking into your phone and allows you to turn on an alarm on the device remotely.

★ Video & Photo Vault
Personal data and privacy protection is our first priority. Du Antivirus security solution helps you to protect privacy and defends you against identity theft. You can hide your photo gallery, private videos and images, contacts, private calls from hackers, protect your vulnerable personal information and put them into the file locker.

★ Lock your app with password & pattern lock
The AppLock feature can easily lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, Snapchat, Instagram, Gmail, Musical.ly, Clash Royale and any apps & games you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy.

★ Unwanted calls blocking
The phone security solution includes a tool to block unwanted calls on Android devices. You can independently set filtering rules for incoming calls, add unsolicited contacts to the black list, and detect spam from non-numeric numbers. This tool functions only as a call blocker and does NOT in any way collect user data or affect user privacy.

Highlights of Du Antivirus Internet Security for Android
✔ 100% Free virus cleaner: Efficient malware & spyware removal and antivirus protection powered by award winning anti-virus engines
✔ Worldwide popularity: Trusted by 25 million users around the world.
✔ Fast virus scanner: Thank for cloud technology, Du Antivirus is much faster than other paid anti virus cleaner.
✔ AppLock & Vault: Lock your private apps, gallery and games from prying eyes and prevent your children from buying unwanted apps/games
✔ Clear phone Cache & Junk Files
✔ Small file size: Less than 10MB
✔ Scan WiFi networks for encryption issues, weak passwords and other threats

For the latest mobile security and protection updates see:
Official developer website: http://www.duapps.com/product/du-antivirus.html
Official Facebook page: https://www.facebook.com/duapps/

About developer:
Du Antivirus is developed by DU Group, the Leading Developer of Android Apps, creates innovate, state-of-the-art apps for Android devices that are enjoyed by 850 millions of people!

DU Antivirus Security greatly respects the privacy and security of its users. We would like to reassure our users that the issue has already been resolved. We welcome all users to continue protecting their Android devices with our software in full confidence of their data's safety and security. 100% antivirus gratuit și soluție de securitate mobilă pentru dispozitive Android oferit de Pro Cloud Technology! Du Antivirus este o aplicație gratuită pentru descărcare antivirus pentru a ajuta la protejarea telefoanele și tampoane de varietate de amenințări de viruși, precum și confidențialitatea și informațiile personale.

Du Antivirus caracteristici cheie
► Scanează după viruși, malware, spyware si troieni - cu cele mai recente date antivirus
► automat de detectare a virusului și de îndepărtare a virusului de la telefoane și tablete Android
► Protejați-vă informațiile personale vulnerabile la spyware
► AppLock Intruder autoportrete
► Ascunde fotografiile personale și videoclipurile din dulap fișier
► Gestionarea contactelor rapide & Ascundeți apelurile secrete
► Blocați nedorite apeluri de tip spam (această funcție nu colectează date de utilizator)

De ce să descărcați Du Antivirus?

★ protecție antivirus premiat
Du Antivirus a primit „Cel mai bun software antivirus pentru Android“ premiu de la AV-TEST în 2016, un furnizor de servicii internaționale și independente de lider în domeniul securității și antivirus de cercetare IT cu sediul în Germania. Susținut de motoare antivirus nor, Du Antivirus oferă virus super-rapid și de detectare a malware-ului și a elimina amenințările și alte spyware instantaneu!

★ Este 100% GRATIS
Du Antivirus oferă o protecție de securitate de top pentru clasa absolut GRATUIT!

★ Află orice hoț de rupere în telefon
Du Antivirus vă ajută să găsiți telefonul pierdut sau tabletă. Acest instrument de protecție se fixează o imagine de orice hoț de rupere în telefon și vă permite să activați o alarmă de pe dispozitivul de la distanță.

★ Video & Foto Vault
Datele cu caracter personal și protecția vieții private este prima noastră prioritate. soluție de securitate Du Antivirus vă ajută să vă proteja confidențialitatea și vă apără împotriva furtului de identitate. Puteți ascunde galeria foto, video private și imagini, contacte, apeluri private, de la hackeri, proteja informațiile personale vulnerabile și le-a pus în dulapul de fișiere.

★ Blocați aplicația cu parola și șablon de blocare
Caracteristica AppLock poate bloca cu ușurință Facebook, Whatsapp, Galeria, Messenger, Snapchat, Instagram, Gmail, Musical.ly, Clash Royale și orice aplicații și jocuri pe care le alegeți. Prevenirea accesului neautorizat și a proteja viața privată.

★ apeluri nedorite de blocare
Soluția de securitate Telefonul include un instrument pentru a bloca apelurile nedorite pe dispozitivele Android. Puteți seta în mod independent, reguli de filtrare pentru apelurile primite, adăuga contacte nesolicitate pe lista neagră, și de a detecta spam de la numere non-numerice. Acest instrument funcții numai ca un blocant apel și nu în nici un fel colecta date de utilizator sau afecta intimitatea utilizatorilor.

Repere de Du Antivirus Internet Security pentru Android
✔ 100% Virus Cleaner gratuit: malware eficientă și eliminarea programelor spyware și protecție antivirus alimentat de atribuire câștigătoare motoare antivirus
✔ popularitate la nivel mondial: încrederea a 25 de milioane de utilizatori din întreaga lume.
✔ virus scanner Rapid: Vă mulțumim pentru tehnologia cloud, Du Antivirus este mult mai rapid decât alte curat anti-virus plătit.
✔ AppLock & Vault: Blocați aplicațiile private, galeria și jocuri de ochii indiscreti și pentru a preveni copiii de la cumpărarea aplicațiilor nedorite / jocuri
✔ Șterge telefon Cache & Junk fișiere
✔ Fișier de dimensiune mică: Mai puțin de 10 MO
✔ rețele WiFi de scanare pentru problemele de criptare, parolele slabe și alte amenințări

Pentru cele mai recente actualizări de securitate mobile și de protecție a se vedea:
Site-ul oficial dezvoltator: http://www.duapps.com/product/du-antivirus.html
Pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/duapps/

Despre dezvoltator:
Du Antivirus este dezvoltat de DU Group, dezvoltator de aplicații Android, creează inoveze, state-of-the-art aplicații pentru dispozitive Android, care se bucură de 850 de milioane de oameni!

DU Antivirus Securitate respectă foarte mult intimitatea și securitatea utilizatorilor săi. Ne-ar dori să reasigure utilizatorii noștri că problema a fost deja rezolvată. Noi bun venit tuturor utilizatorilor să protejeze în continuare dispozitivele lor Android cu software-ul nostru în probleme de deplină siguranță și securitate a datelor lor.

Screenshot DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK

 DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover DU Antivirus Security - Applock & Privacy Guard APK Cover
4.5 stars based on 27002 reviews
free web page hit counter