Thursday, February 22, 2018

 Drag Racing 4x4  APK Download

Drag Racing 4x4 APK

86 from - 360.117 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Drag racing 4x4 10150 apk by creative mobile details - Drag racing 4x4 10150 apk androidappsapkco - Drag racing 4x4 apk 10150 free racing game for android - Drag racing 4x4 for android free download drag racing - Drag racing 4x4 10150 apk for android apkplz - Drag racing 4x4 app download android apk - - - -
Title: Drag Racing 4x4
Author: Creative Mobile
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 17 decembrie 2015


Download Drag Racing 4x4 APK from Creative Mobile last update 17 decembrie 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]creative-mobile.com Politica de confidențialitate Pärnu mnt 139a 11317, Tallinn Estonia

Drag Racing 4x4 Drag Racing 4x4 is the hit spin-off from Drag Racing, it features bigger and badder 4x4 trucks and SUVs, from the legendary Ford F-150 to the huge Monster Truck. You’ll get awesome burnouts and countless upgrades all on your Android device! Unlike other car racing games, this is real truck drag racing on the street and on the track. Challenge your friends and rivals online.


LOTS OF TRUCKS
We know you love trucks and SUV's and 4x4 tires, so we've included the hottest brands in Drag Racing 4x4. That's right; Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Land Rover, Nissan, Range Rover, VW and more! Sport SUVs? Check. Pickup Trucks? Check. Monster Trucks? You bet! The best part? There's always more of them coming.


FAIR PLAY
In Drag Racing 4x4 there's no "fuel" that you have to wait for. No "delivery time" for trucks or upgrades. Every vehicle is competitive and there's no "premium" upgrades. It's all about your skill and dedication. In Drag Racing 4x4 you can get Gold nuts to fix your truck when it breaks down, insurance to prevent future breakdowns and shields to save your tournament progress. Players can make the best 4x4 by testing the autotune feature to boost their performance.


REAL RACERS
Some people like to keep their truck in the garage, we like to race and be seen racing. Drag Racing 4x4 give you the best free online racing games can offer: there's always an online rival waiting for you. Pick your preferred language (English, Russian, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Indonesian), Race any distance from 1/4 to full mile, win tournaments, work your way up the rankings, or test your nerves in wager races.


EPIC UPGRADES
We have a lot of respect for stock trucks, but we also respect your desire to floor it and BURN SOME RUBBER! In Drag Racing: 4×4 there's literally thousands of upgrades that will satisfy your need for speed. Ever thought about smoking a Monster Truck in your F250 Super Duty? Happens every day on the streets of Drag Racing: 4×4.


PERSONAL TOUCH
Most games let you paint your truck. Some even let you apply a design made by someone else. How many games let you add Neon glow, chose from dozens of cool decals, arrange them the way you like and choose your own color for every bit? That's right - this one!


GET UNDER THE HOOD
Are you a gearhead or a truck nerd? We have the most realistic physics engine in the genre, meaning that everything works the way it does in real life. Try to find the right balance between power and grip while staying in your class. Go deeper and adjust gear ratios to shave off precious milliseconds. Oh, and don’t forget to add in some nitrous oxide to give your ride an extra kick!


AWESOME COMMUNITY
It's all about the players, connect with other DR4x4 fanatics who enjoy this cool game:

Drag Racing Website: http://dragracing.creative-mobile.com/games/drag-racing-4x4/
Facebook: https://www.facebook.com/DragRacing4x4
Twitter: https://twitter.com/dragracing4x4
Instagram: https://instagram.com/dragracing4x4/


TROUBLESHOOTING
- If the game doesn't start up, runs slowly or crashes, get in touch and we'll do our best to help.
- If you have any questions, make sure you check out our FAQ at http://dragracing.creative-mobile.com/faq/#faq-4x4
If you need additional support please contact us through our Support system: https://support.creative-mobile.com/ or to our e-mail at support[@]creative-mobile.com


© 2014 Creative Mobile OU. All Rights Reserved. Drag Racing 4x4 este lovit spin-off de la Drag Racing, este dotat cu camioane si SUV-uri 4x4 mari și badder, de legendarul Ford F-150 imens Monster Truck. Veți primi burnouts minunat și nenumărate îmbunătățiri toate pe dispozitiv Android! Spre deosebire de alte jocuri de curse de masini, aceasta este camion reală curse de drag pe stradă și de pe pista. Provocați prietenii și rivalii online.


LOTURILE de camioane
Știm te iubesc camioane și SUV-uri si cauciucuri 4x4, așa că am inclus cele mai tari branduri din Drag Racing 4x4. Asa este; Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Land Rover, Nissan, Range Rover, VW și mai mult! SUV-uri sportive? Verificați. Camionete? Verificați. Camioane monstru? Pariezi! Cea mai buna parte? Există întotdeauna mai mulți vin.


FAIR PLAY
În Drag Racing 4x4 nu e nici "combustibil" pe care va trebui să așteptați pentru. Nu "timp de livrare" pentru camioane sau upgrade-uri. Fiecare vehicul este competitiv și nu există nici un upgrade-uri "premium". Este vorba despre vă de calificare și dedicare. În Drag Racing 4x4 puteți obține nuci Aur pentru a repara camionul atunci când se descompune, de asigurare pentru a preveni defalcările și scuturi viitoare pentru a salva progresul turneu. Jucătorii pot face cea mai buna 4x4 prin testarea caracteristica autotune pentru a stimula performanța lor.


RACERS REALE
Unii oameni le place să păstreze camion în garaj, ne place sa cursa și a fi văzut de curse. Drag Racing 4x4 cele mai bune jocuri de curse online gratuite poate oferi da: există întotdeauna un rival on-line de așteptare pentru tine. Alege limba preferată (engleză, rusă, germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, indoneziană), Cursa orice distanță de la 1/4 la mile complet, câștiga turnee, modul de lucru pana clasament, sau a testa nervii la curse pariu .


EPIC UPGRADE
Avem o mulțime de respect pentru camioane stoc, dar respectăm, de asemenea, dorinta de a podea el și arde ceva RUBBER! În Drag Racing: 4 × 4 e literalmente mii de upgrade-uri, care vor satisface nevoia de viteza. Gândit vreodată despre fumat o Truck Monster in F250 dvs. Super Duty? Se întâmplă în fiecare zi pe străzile din Drag Racing: 4 × 4.


notă personală
Cele mai multe jocuri vă permit să pictați camion. Unii chiar vă permit să aplice un design realizat de altcineva. Câte jocuri vă permit să adăugați Neon strălucire, ales din zeci de decalcomanii rece, le aranja așa cum vă place și alege propriul culoare pentru fiecare bit? Asta-i drept - acesta!


GET sub capota
Esti un Gearhead sau un tocilar camion? Avem motorul de fizica cel mai realist în genul, ceea ce înseamnă că totul funcționează așa cum o face în viața reală. Încercați să găsiți un echilibru corect între putere și aderență în timp ce stau în clasă. Merge mai adânc și reglați raportul de transmisie la radă milisecunde prețioase. Oh, și nu uitați să adăugați în unele oxid de azot pentru a da masina ta un kick plus!


COMUNITAR minunat
Este vorba despre jucători, conecta cu alte fanatici DR4x4 care se bucură de acest joc cool:

Drag Racing Website: http://dragracing.creative-mobile.com/games/drag-racing-4x4/
Facebook: https://www.facebook.com/DragRacing4x4
Twitter: https://twitter.com/dragracing4x4
Instagram: https://instagram.com/dragracing4x4/


Depanarea
- În cazul în care jocul nu pornește, se execută lent sau se blochează, luați legătura și vom face tot posibilul pentru a ajuta.
- Dacă aveți orice întrebări, asigurați-vă că vă verificați FAQ la http://dragracing.creative-mobile.com/faq/#faq-4x4
Dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar va rugam sa ne contactati prin intermediul sistemului nostru de asistență: https://support.creative-mobile.com/ sau nostru de e-mail la support[@]creative-mobile.com


© 2014 Creative Mobile OU. Toate Drepturile Rezervate.

Screenshot Drag Racing 4x4 APK

 Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover Drag Racing 4x4 APK Cover
drag racing 4x4 is the hit spin off from drag racing it features bigger and badder 4x4 trucks and suvs from the legendary ford f 150 to the huge monster truck you drag racing 4x4 is the hit spin off from drag racing it features bigger and badder 4x4 trucks and drag racing 4x4 is the hit spin off from drag racing it features bigger and badder 4x4 trucks and suvs from the legendary ford f 150 to the huge monster truck you download drag racing 4x4 android apk game for tablet or phone totally free beside this one we have thousands of other full versions of the best games in our drag racing 4x4 10150 apk games comcreativemobiledr4x4 created by creative mobile in racing games download drag racing 4x4 app for android apk drag racing 4x4 app reviews download drag racing 4x4 app screenshots and watch drag racing 4x4 app videos drag racing4.5 stars based on 3266 reviews
free web page hit counter