Monday, February 19, 2018

 Docs To Go™ Free Office Suite  APK Download

Docs To Go™ Free Office Suite APK

81 from - 216.312 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Icefilmsinfo discover and search all the best free - Meet google drive one place for all your files - Microsoft excel android apps on google play - Microsoft office 2017 activated full version crack plus - 3 simple steps to install google play store on kindle fire - Microsoft office android apps now available on all chromebooks - Google - Asciidoctor user manual - Ddscagov - Weebly website builder create a free website store or blog
Title: Docs To Go™ Free Office Suite
Author: DataViz
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 30 ianuarie 2018


Download Docs To Go™ Free Office Suite APK from DataViz last update 30 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]dataviz.com Politica de confidențialitate 606 Post Road East #317 Westport, CT 06880

Docs To Go™ Free Office Suite Work from anywhere: View, edit, and create Microsoft® Office files & view Adobe PDF® files on your Android smartphone and/or tablet with the original & #1 selling mobile Office suite of all time.

Docs To Go 4.0 contains best-in-class document viewing & editing at no charge. Options for connecting to multiple cloud storage accounts, desktop file sync, and opening password-protected files are available via in-app purchase.

THE DATAVIZ® ADVANTAGE
• Founded in 1984, DataViz is an industry leader in developing mobile Office & productivity solutions for Android, iOS, and more.
• Documents To Go, now in its 15th year, is currently preloaded on millions of devices around the world and has been downloaded over 40 million times on Android.
• InTact Technology™ retains original document formatting of edited files.
• No account sign-up necessary to get started in creating files and the freedom to save files where you choose!
• All your files in one app - no need to download separate components or cloud service/drive apps.
• Multiple file save & synchronization options – Save & sync directly to your Android device, desktop & laptop via USB*, and to various cloud services*.
• Technical support is available via email & via our robust knowledgebase at DataViz.com.

NEW in v4.0:
• Editing is now free for new users and existing Docs To Go ‘Viewer Edition’ users.
• App redesign – Modernized user interface includes a refined file explorer and easy access to extensive editing & formatting options without sacrificing valuable screen real estate.
• Cloud services support* – View, edit, save, and sync with multiple cloud services: Dropbox, Box, OneDrive, and Google Drive.
• Android v. 7 (Nougat) OS compatible.

OVERALL SUITE FEATURES:
• Includes both Android smartphone & tablet versions in one download.
• View, edit, and create MS Office files (97-2016).
• View PDF files.
• Save changes directly to your device, memory card, multiple cloud services*, or to your Windows computer with our desktop/laptop application*.
• Send & receive supported email attachments using Gmail or your favorite email app.
• File sorting manager (sort your file list by Name, Modified, Size, etc.).
• Localized in English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Turkish, Japanese, Chinese, Korean, Arabic, Polish, Czech.

WORD TO GO FEATURES:
• Format font type, size, color, bold, italics, underline, and highlight text
• High fidelity viewing for embedded graphics, tables, bookmarks, comments, footnotes/endnotes, text boxes, table of contents, and hyperlinks
• Change paragraph alignment
• Edit bullets & numbering
• Find & replace
• View Tracked Changes
• Word count
• Open password protected Word 97-2016 files*

SHEET TO GO FEATURES:
• Freeze panes
• Sort
• Auto-fit
• Extensive cell, number, and sheet formatting options
• 111 functions supported
• Insert, delete, resize, hide/unhide rows & columns
• Rename, insert, and delete worksheets
• Find/find next
• View charts
• Open password protected Excel 97-2016 files*

SLIDESHOW TO GO FEATURES:
• Effortlessly “flick” through slides
• Rehearse timing
• View speaker notes
• Sort and edit slides, including promote/demote bullets
• Open password protected PowerPoint 97-2016 files*

PDF TO GO FEATURES:
• High-fidelity viewing of PDF files with page view, word wrap, auto-rotate, bookmarks, search, and select/copy text options
• Pinch-to-zoom to desired PDF page size/width
• Open password-protected PDFs*

*Select features only available via in-app purchase in Docs To Go, such as file access via cloud services, desktop sync (Windows only), and password-protected file support. Lucrați de oriunde: Vizualizați, editați și creați fișiere Microsoft® Office & vizualiza fișiere Adobe PDF® pe telefonul smartphone Android și / sau tabletă cu originalul & # 1 vinde suita Office mobil din toate timpurile.

Documente To Go 4.0 conține cel mai bun din clasa documentului de vizualizare și editare în mod gratuit. Opțiuni pentru conectarea la mai multe conturi de stocare cloud, sincronizare de fișiere pentru desktop și deschiderea fișierelor protejate prin parolă sunt disponibile prin cumpărare în aplicație.

AVANTAJUL DATAVIZ®
• Fondată în 1984, DataViz este un lider al industriei în dezvoltarea de soluții Office & productivitate mobile pentru Android, iOS, și multe altele.
• Documents To Go, acum în anul al 15-lea, este în prezent preîncărcat pe milioane de dispozitive din întreaga lume și a fost descărcat de peste 40 de milioane de ori pe Android.
• intacți Technology ™ păstrează formatarea documentului original al fișierelor editate.
• Nu ai cont înscriere pentru necesară pentru a începe în crearea de fișiere și libertatea de a salva fișiere în cazul în care o alegeți!
• Toate fișierele într-o singură aplicație - nu este nevoie să descărcați componente separate sau aplicații serviciu de cloud / unitate.
• fișiere multiple salva & opțiuni de sincronizare - Salvare și sincronizare direct pe dispozitivul Android, desktop și laptop prin USB *, precum și la diverse servicii cloud *.
• Suportul tehnic este disponibil prin e-mail și prin baza noastră de la DataViz.com robuste.

NOU în v4.0:
• Editarea este acum gratuit pentru noii utilizatori și Docs To Go existente utilizatorilor 'Viewer Edition'.
• App Redesign - Modernizate interfață utilizator include un fișier explorator rafinat și un acces ușor la editare și formatare opțiuni extinse, fără a sacrifica imobiliare ecran valoros.
• Cloud sprijin servicii * - Vizualizați, editați, salvați și sincronizare cu multiple servicii cloud: Dropbox, Box, OneDrive și Google Drive.
• v Android. 7 (Nuga) compatibil OS.

CARACTERISTICI SUITE general:
• Include ambele smartphone-uri și tablet Android versiuni într-o singură descărcare.
• View, editați și creați fișiere MS Office (97-2016).
• Vizualizați fișiere PDF.
• Salvați modificările direct pe aparat, cartela de memorie, mai multe servicii cloud *, sau la computer Windows cu / aplicație laptop-ul nostru pe ecranul monitorului *.
• Trimitere & primire atașamente de e-mail acceptate utilizând Gmail sau aplicația de e-mail favorit.
• sortarea Manager fișiere (sortare lista dvs. de fișiere de nume, modificat, Dimensiune, etc).
• Localizate în engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, portugheză braziliană, rusă, turcă, japoneză, chineză, coreeană, arabă, poloneză, cehă.

TO GO CARACTERISTICI WORD:
• Tip de format de font, dimensiune, culoare, bold, cursiv, subliniat, și evidențiați textul
• vizionare de înaltă fidelitate pentru grafica embedded, tabele, semne de carte, comentarii, note de subsol / note de final, casete de text, tabel de conținut, și hyperlink-uri
• Modificarea punctul de aliniere
• Editare marcatori și numerotare
• Găsirea și înlocuirea
• Vezi senile Modificări
• Număr de cuvinte
• Deschideți protejat prin parolă Word 97-2016 fișiere *

FISA TO GO CARACTERISTICI:
• Înghețare panouri
• Fel
• Auto-fit
• opțiuni extinse de celule, număr, și foi de formatare
• 111 funcțiile acceptate
• Inserare, șterge, redimensiona, ascunde / rânduri și coloane unhide
• Redenumire, inserați și ștergeți foi de lucru
• Găsiți / găsi următorul
• Vizualizați diagrame
• Deschideți protejate cu parolă Excel 97-2016 fișiere *

SLIDESHOW PENTRU A CARACTERISTICI:
• Efort "scutura" prin diapozitive
• calendarul Repeti
• Vizualizați notele vorbitorului
• Sortarea și editarea slide-uri, inclusiv promovarea / declasează gloanțe
• Deschideți protejat prin parolă PowerPoint 97-2016 fișiere *

PDF TO GO CARACTERISTICI:
• vizionare de înaltă fidelitate a fișierelor PDF cu vizualizare de pagină, cuvânt folie, rotire automată, marcaje, căutare și selectați / copiere opțiuni de text
• pinch-to-zoom de la pagina PDF dimensiunea dorită / lățime
• Deschideți PDF-uri protejate cu parolă *

* Selectați caracteristici disponibile numai prin achiziționare în aplicație în Docs To Go, cum ar fi accesul la fișiere prin serviciile de cloud, sincronizare desktop-ul (numai pentru Windows) și suport pentru fișiere protejate prin parolă.

Screenshot Docs To Go™ Free Office Suite APK

 Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover Docs To Go™ Free Office Suite APK Cover
you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site google drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone tablet or computer start with 15gb of google storage free do your best work with office use features and with your microsoft office 2017 activated full version crack plus product key free download latest microsoft office 2017 may be the suite that is high in productivity april 23 2017 400 am i tried this 1st my kindle has office suite for docs when i go there and follow instructions i tap first all installed and it says cant for years one of the most common complaints about chromebooks was that they couldnt run the office suite of applications microsoft has offered android a by search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for this guide describes the asciidoctor attributes values and layout options available for producing a customized and polished document 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 605 612 620 620 625 28 55 55 55 505 510 515 515 515 515 805 405 405 851 855 490 490 491 weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life4.5 stars based on 81644 reviews
free web page hit counter