Friday, February 23, 2018

 DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL  APK Download

DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK

97 from - 23.656 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL
Author: Elegant E-Learning
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 septembrie 2017


Download DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK from Elegant E-Learning last update 12 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]driving-tests.org Politica de confidențialitate

DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL Don't take any chances at the DMV. With DMV Genie, you'll be prepared for your car, motorcycle or CDL test. You'll be surprised how close the app is to the real thing!

NO SURPRISES AT THE DMV:
Get ready for your 2018 permit test or driver's license test with unique questions written based on your state’s official driver’s handbook. Our users swear that most of the questions are very similar (often identical) to those on the real test. You’ll know exactly what to expect since our DMV practice tests have the same passing score as the actual test, too.

WHY USE DMV GENIE?
• Realistic: just like the actual car, motorcycle or CDL test, our DMV practice tests are based on the official 2018 DMV manual for your state
• Smart hints: these help with tricky questions and steer you in the right direction
• Detailed explanations: when you make a mistake, the app tells you straight away if a question is wrong and why. There is a reference to the exact chapter in the handbook. You understand and remember every wrong answer
• State-specific: unique questions for every U.S. state, the app works for every DMV, DDS, BMV, MVA, RMV, DOR, MVC, MVD, DOT, DOL in the country
• Difficulty Levels: from Easy to Exam
• Your personalized Challenge Bank to work on the most complicated questions across all car, motorcycle or CDL practice tests
• New questions every time: to keep you on your toes, we randomize questions and answers each time you restart a practice test
• Review every question: learn from your mistakes
• No registration required
• Ask an Expert: we provide live support from real people. Go to Settings → Send feedback

DRIVER'S MANUAL INCLUDED (ALL 50 STATES)
Download your state's official DMV Driver's manual from our website here: http://m.driving-tests.org/drivers-manual/

HOW TO USE THIS APP MOST EFFECTIVELY:
There are several difficulty levels you can choose from. You can take the practice tests in any particular order, but most users go from Easy to Exam Mode. This way you won’t miss any of those tricky questions about speed limits, Blood Alcohol Content or driving-related fines. For brushing up on a specific area of the Handbook you can practice tests specifically for road signs, road situations, and fines & speed limits. Visit your Challenge Bank (Hardest tab) to work on the questions you've missed.

WHAT IS THE EXAM MODE?
As close as it gets to the actual DMV permit test or driver's license test experience:
• Same number of questions as the real thing
• Stops as soon as you have reached passing or failing score
• Skip as many questions as you like

WHO IS THIS APP FOR?
It's an effective, non-boring way to study for your written DMV test, especially if you're taking it for the first time. Select your vehicle and take every car, motorcycle or CDL practice test. This app has the same practice tests that we have on our website (http://driving-tests.org) and is good for the learner's permit test, driver’s license test and the senior citizens’ refresher test. The written part of those tests is the same.

FUN FACTS: CA DMV & CDL
Around 25% of our users take the California tests for their CA DMV exam. Our CDL practice test is a close second.

WANT TO TALK TO THE DEVELOPERS?
To ask us a question, go to Settings → Speak to the developers. This will open up an in-app chat window. We’re online most of the time, and we respond to each user personally. To report a bug or a question-specific typo/mistake, go to Settings → Report a mistake. Email us directly at info[@]driving-tests.org. We're always happy to help! Nu luați nici o sansa la DMV. Cu DMV Genie, vei pregătit pentru masina ta, motocicleta sau testul CDL. Vei fi surprins de cât de aproape app este un lucru real!

NU SURPRIZE LA DMV:
Pregătiți-vă pentru testul 2018 permis sau testul permis de conducere cu întrebări scrise unice, bazat pe manual driver oficial starea dumneavoastră a lui. Utilizatorii noștri jur că cele mai multe dintre întrebările sunt foarte asemănătoare (de multe ori identice) cu cele de pe testul real. Vei ști exact ce să se aștepte, deoarece testele noastre de practică DMV au același scor ca și trece testul real, de asemenea.

DE CE UTILIZAREA DMV GENIE?
   • Realiste: la fel ca actuala masina, motocicleta sau testul CDL, testele noastre de practică DMV se bazează pe oficiale 2018 DMV manualul pentru starea dumneavoastră
   • inteligente sugestii: aceste ajutor cu întrebări dificile și vă conduce în direcția cea bună
   • explicații detaliate: atunci când faceți o greșeală, aplicația vă spune imediat dacă o întrebare este greșită și De ce . Există o referire la capitolul exact în manualul. Înțelegeți și amintiți-vă fiecare răspuns greșit
   •-stat specifice: întrebări unice pentru fiecare stat din S.U.A., aplicația funcționează pentru fiecare DMV, DDS, BMV, MVA, RMV, DOR, MVC, MVD, DOT, DOL în țară
   • niveluri de dificultate: de la ușor la examen
   • dvs. personalizate Challenge Bank pentru a lucra la întrebările cele mai complicate din toate masina, motocicleta sau teste de practică CDL
   • Noi întrebări de fiecare dată: pentru a vă ține pe degetele de la picioare, vom alege aleator întrebări și răspunsuri de fiecare dată când reporniți un test de practică
   • Revizuirea la fiecare întrebare: să învețe din greșelile tale
   • Nu este necesară înregistrarea
   • Întrebați un expert: vom oferi sprijin în direct de la oameni reali. Accesați Setări → Trimiteți feedback

MANUAL ȘOFERII INCLUS (50 de state)
Descarcati manualul oficial driver DMV a statului dvs. pe site-ul nostru aici: http://m.driving-tests.org/drivers-manual/

CUM SĂ UTILIZAȚI ACEST APP EFECTIV MAI:
Există mai multe nivele de dificultate puteți alege. Puteți lua testele de practică, în orice ordine, dar majoritatea utilizatorilor merg de la simplu la modul de examen. În acest fel nu va fi dor de oricare dintre aceste întrebări dificile cu privire la limitele de viteză, conținutul de alcool în sânge sau amenzi legate de conducere. Pentru periaj pe o anumită zonă a manualului puteți practica teste special pentru semne rutiere, situatii de drum, și amenzi și limite de viteză. Accesați Bank Challenge (cel mai greu fila) pentru a lucra la întrebările pe care le-ați pierdut.

CARE ESTE MODUL DE EXAMEN?
Cât mai aproape de a ajunge la testul real permis DMV sau experiența de testare a permisului de conducere:
   • Același număr de întrebări ca un lucru real
   • Oprește imediat ce ați ajuns la întâlnire sau scor în lipsa
   • Treci cât mai multe întrebări doriți

CINE ESTE ACEST APP FOR?
Este un mod eficient, non-plictisitor pentru a studia pentru testul DMV scris, mai ales dacă îl luați pentru prima dată. Selectați vehiculul și să ia fiecare masina, motocicleta sau de testare practică CDL. Această aplicație are aceleași teste practice pe care le avem pe site-ul nostru (http://driving-tests.org) și este bun pentru testul permis studentului, testul permis de conducere și de testare de reîmprospătare a cunoștințelor cetățenilor în vârstă. Partea scrisă a acestor teste este aceeași.

FACTS FUN: CA DMV & CDL
Aproximativ 25% dintre utilizatorii noștri să ia testele din California pentru examenul CA DMV. Testul nostru practică CDL este un al doilea aproape.

vrea să vorbească cu dezvoltatorii?
Pentru a ne pune o întrebare, accesați Setări → Vorbiți dezvoltatorilor. Aceasta va deschide o fereastră de chat în aplicație. Suntem on-line cele mai multe ori, și ne răspunde la fiecare utilizator personal. Pentru a raporta o eroare sau o întrebare specifică greșeală de scriere / greșeală, accesați Setări → Raportează o greșeală. ne e-mail direct la info[@]driving-tests.org. Suntem întotdeauna fericit să ajute!

Screenshot DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK

 DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover DMV Genie Permit Practice Test: Car & CDL APK Cover
4.5 stars based on 94657 reviews
free web page hit counter