Friday, February 23, 2018

 DEAD WARFARE: Zombie  APK Download

DEAD WARFARE: Zombie APK

91 from - 95.790 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Dead trigger 2 zombies fps survival shooter game - Dead warfare zombie 1224051 farsroid - Zombie games android free download - Gangstar new orleans openworld 152b apk mod ammo - Apk downloader download apk files directly from google play - Zombie frontier 3 gift code jeannines thought processes - Critical ops apk game download free games - Call of duty black ops instruction manual wii zombies - Download chinese version of pvz2 with link plants vs - The walking dead season two v135 5
Title: DEAD WARFARE: Zombie
Author: VNG GAME STUDIOS
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 decembrie 2017


Download DEAD WARFARE: Zombie APK from VNG GAME STUDIOS last update 20 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support.dts[@]vng.com.vn Politica de confidențialitate 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, HCMC

DEAD WARFARE: Zombie Get Ready for the Holidays with Google Play’s Festive Updates!🔫
-----

It is the year 2072 and the world is filled with zombies. Humans have been driven underground and inside abandoned buildings. A group of survivors named MPS-16 want to gather other living people. They're travelling around the world to find supplies and shooters.

News from the radio tells them that some scientists are still living out there, somewhere. So MPS-16 goes out to save the scientists in the hope that medicine can be created to save mankind. Dead Valley in the Middle East is the target destination for this extremely dangerous journey.

The adventure begins badly when the team is trapped in a museum by hordes of zombies. MPS-16 has to fight through the dead night with few supplies and weapons. But a secret is revealed which makes these survivors strongly believe in their target. Their true warfare begins at that moment.

DEAD WARFARE: Zombie is an extreme game
game featuring:
- A massive variety of guns to exterminate your zombie foes with.
- Realistic-looking 3D characters and environments with survival theme.
- That is true FPS perspective and emotion.
- Defend your base and fight with other survivors to open warfare.
- Save other shooters in dead target battles and find new supplies and weapons.
- A multitude of dangerous zombie and Boss.

EPIC EFFECTS
- Realistic lighting and texture present characters, zombies, guns and FPS environments.
- 3D characters have different looks and skill systems for more survival strategy.
- Guns can be viewed in 3D mode and can be customized with many parts.
- Zombies and Bosses have different behaviors and abilities.

CHARACTERS
- Characters are separated into different classes with unique skills and shooting guns.
- In this FPS game, appearance and skills are based on the character class.
- Each class can use one kind of weapon and is most effective against dead zombie.
- Characters have levels and stars.

ZOMBIES
- The dead zombies are dangerous with many kinds of behaviors and abilities.
- The Bosses look like giants and can snatch any creatures near to them.
- There are always new kinds of zombie, which appear in new survival locations.
- Choosing the correct shooting guns can help you to take down zombie faster.

WEAPONS
- Many types of gun can be viewed in 3D.
- Shooting guns can be customized with various parts.
- Special effects make guns stronger and more effective.
- All kinds of shooting guns can be randomly found in the warfare world.

PVP
- Shooter can defend against and fight with opponents around the world.
- Protect your own survival base and destroy other buildings to get food and fuel.
- There is a ranking system to compare all players.

MASSIVE BATTLES IN DIFFERENT LOCATIONS
- Shooting FPS players can explore many dead places to find supplies and survivors.
- There are many different target locations with new challenges and zombie.
- Each survival place contains a secret waiting to be revealed for shooter.
- Shooters need to prepare a good strategy for different dead warfare battle.

Like us on Facebook: http://bit.ly/officialpageDWZ where you can chat with Admin asap if have any trouble.

READ THE CONTENTS OF YOUR SD CARD: read expansion game resource file (.obb).
FIND ACCOUNT ON THE DEVICE: get account information for login to the game.
WRITE EXTERNAL STORAGE: for playing video ads reward. Pregateste-te pentru sărbătorile cu Festivă Actualizări Google Play! 🔫
-----

Este anul 2072 și lumea este plină de zombi. Oamenii au fost conduse clădiri subterane și în interiorul abandonate. Un grup de supraviețuitori numit MPS-16 doresc să adune alte persoane care trăiesc. Ei călătoresc în jurul lumii pentru a găsi provizii și împușcături.

Noutati de la radio le spune că unii oameni de știință sunt încă în viață acolo, undeva. Deci, MPS-16 se stinge pentru a salva oamenii de știință în speranța că medicamentul poate fi creat pentru a salva omenirea. Mort Valley în Orientul Mijlociu este destinația țintă pentru această călătorie extrem de periculos.

Aventura începe prost atunci când echipa este prins într-un muzeu de hoardele de zombi. MPS-16 trebuie să lupte prin noapte moartă cu puține provizii și arme. Dar un secret este revelat ceea ce face ca acești supraviețuitori cred cu tărie în ținta lor. Lupta lor adevărată începe în acel moment.

RĂZBOIUL DEAD: Zombie este un joc extrem
 joc featuring:
- O varietate masivă de arme pentru a extermine inamicii tăi zombie cu.
- cu aspect realist de caractere 3D și medii cu tema de supraviețuire.
- Acest lucru este adevărat în perspectivă FPS și emoție.
- Apără-ți baza și lupta cu alți supraviețuitori pentru a deschide război.
- Salvați alte împușcături în bătălii țintă moarte și de a găsi noi provizii și arme.
- O multitudine de zombie periculoase și Boss.

EFECTE EPIC
- iluminat realiste si textura prezente caractere, zombie, arme și medii FPS.
- personaje 3D au un aspect diferit și sisteme de calificare pentru mai multe strategii de supraviețuire.
- Armele pot fi vizualizate în modul 3D și poate fi personalizat cu mai multe părți.
- zombie si Sefii au diferite comportamente și abilități.

CARACTERE
- Caracterele sunt separate în clase diferite, cu abilități unice și arme de fotografiere.
- In acest joc FPS, aspectul și abilitățile sunt bazate pe clasa de caractere.
- Fiecare clasă poate folosi un singur tip de armă și este cel mai eficient împotriva zombie mort.
- Caracterele au niveluri și stele.

ZOMBIES
- Zombi moarte sunt periculoase, cu multe tipuri de comportamente și abilități.
- Sefii arata ca uriași și pot smulge orice creaturi aproape de ei.
- Sunt mereu noi tipuri de zombie, care apar in noi locatii de supravietuire.
- Alegerea armele corecte de fotografiere vă poate ajuta să ia în jos zombie mai repede.

ARME
- Multe tipuri de arme pot fi vizualizate în 3D.
- arme de fotografiere pot fi personalizate cu diferite părți.
- Efecte speciale fac arme mai puternice și mai eficiente.
- Toate tipurile de arme de fotografiere pot fi găsite la întâmplare în lume război.

PVP
- trăgătorul poate apăra împotriva și lupta cu adversarii din întreaga lume.
- Protejați-vă propria bază de supraviețuire și de a distruge alte clădiri pentru a obține hrană și combustibil.
- Există un sistem de clasificare pentru a compara toți jucătorii.

Bætælii mari în locații diferite față
- jucătorii FPS fotografiere pot explora mai multe locuri moarte pentru a găsi provizii și supraviețuitori.
- Există mai multe locații țintă diferite, cu noi provocări și zombie.
- Fiecare loc de supraviețuire conține o așteptare secretă care urmează să fie dezvăluit pentru shooter-ul.
- Shooters trebuie să pregătească o strategie bună pentru diferite luptă război mort.

Ca-ne pe Facebook: http://bit.ly/officialpageDWZ în cazul în care puteți discuta cu Admin ASAP dacă au probleme.

Citiți conținutul cardului SD: citește fișier de resurse joc de expansiune (.obb).
GĂSIȚI CONT PE APARAT: obține informații de cont pentru conectare la joc.
SCRIE de stocare extern: pentru a reda anunțuri video recompensa.

Screenshot DEAD WARFARE: Zombie APK

 DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover DEAD WARFARE: Zombie APK Cover
the best first person shooter fps zombie apocalypse survival game on mobile dead warfare zombie vng game studios download free zombie games for android top android zombie games free download apk zombie games for download play the best zombie games on tablet or smartphone download latest version of gangstar new orleans openworld 152b apk mod unlimited ammono reload data for android with direct link online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader posts about zombie frontier 3 gift code written by fearlessfranchi38 android free download critical ops download the best free shooting games for android android games apk download free android mobile games for tablet call of duty black ops instruction manual wii zombies cheats infinite money find all our call of duty black ops 2 questions for xbox 360 plus great forums game help download chinese version of pvz2 with link plants vs zombies wiki fandom powered by wikia the walking dead season two the c the walking dead season two 1354.5 stars based on 71973 reviews
free web page hit counter