Friday, March 23, 2018

 Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects  APK Download

Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK

87 from - 2.395.269 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Beautyplus easy photo editor selfie camera android - Download snaptube latest version apk download - Download snaptube apk files apk download - - - - - - -
Title: Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects
Author: SK Communications
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 6 februarie 2018


Download Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK from SK Communications last update 6 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la help[@]cymera.com Politica de confidențialitate 30, Sowolro 2-gil, Joong-gu, Seoul, 04637, Korea

Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects Cymera reached 300 million downloads for Android and iOS users in 2018. 😍
Get this world’s largest creative platform photo editor to create beautiful photos any time on your mobile.

★Collage Maker
★Live Filter
★Makeup Style
★Body and Face Editor
★Selfie Sticker
★Healthy Skin Feature
★Text and MEMES
★InstaFit and more!

*We make it super easy for you to make amazing photos that you can share with friends or the whole world.
*Capture every special moment with super easy interface.

*Check It Out Cymera's Popular Features:

■ Beauty Camera
- Professional beauty tools for your skin makeup, slim or face reshape, remove wrinkles, erase pimples and dark circles.
- Hundreds of amazing beauty selfie filters and makeup effects.
+ Meet the smart selfie camera to look exceptional without hassle!

■ Amazing Filters
- Perfect instant selfies with 130 different filters.
- Edit with free filter packages for selfie, nation flags, vintage-feel, pastel colors, film-effect, black & white and more!
- Realistic effects to make your pictures pop!
- Lens flare effects or light laked effects.
- Create your own collection of favorite filters.
+ All filters are free!

■ Camera Lenses and Silent Mode
- 7 different and fascinating camera lenses. 📷
(Divided lenses/FishEye/Lomo and more)
- Anti-shake, timer, touch shooting, out-focusing options.
- Silent mode to shoot wherever you want without disturbing others.
- Bluetooth connection is available for selfie sticks with remote.

■ Collage and No Crop Features
- Different types of grid to combine photos (up to 9 photos) into one.
- Blurred background with a simple touch.

■ Retouch or Adjust Photos Instantly
- Automatic face recognition including enlarge eyes, smile and slim feature.
- Edit with Liquify, skin corrections (brightening, whitening, concealers)
- 200 kinds of natural hair and makeup items

■ Shape your dream body with new features!
- New body shaping feature
- Stunning feature to Slim your waist
- The best photo editor to lift your hip
- No more bow legs. Get a sexy, shaped legs in few seconds!

■ Super Easy and Fast Editing Tools
- Brightness/contrast/mosaic/crop/rotate and more.
- Extraordinary effects including filters/lights/borders/vignette.
- High quality resolution for clean and clear photos.
- 15 different designs of watermark.
- Advanced red eye removal function.
- Add a stunning art effects with color splash function.

■ Upgrade Photos with Unique Items
- Trendy stickers including funny animal mask, beauty filters, light effects, frames
- Brush items for hand writings and drawings
- Variety of fonts in text feature
- Face pop and meme

■ Sharing Photos and Smart Gallery
- Organize photos by date, location, selfies, etc.
- Now you can set your edited photos as wallpaper.
- Edit photos taken by other camera apps.
- Send or share your photos on your social media channel or other instant chat.

■ Language Support
- Korean, English, Spanish, German, Japanese, Chinese (traditional and simplified), Thai, Portuguese, Russian, Indonesian, Turkish, and Vietnamese.
rk
Get the lastest news and recent events of Cymera.
Official channel:
•http://www.facebook.com/CymeraApp
Follow us:
•[@]Cymera_official

•Cymera listens to your suggestions and opinions.
•Customer Service: help[@]cymera.com
•Send suggestions/opinions: Cymera -> Settings -> Feedback

We're always trying our best to improve our services.😍
❤Thank you for using Cymera❤ Cymera a ajuns la 300 de milioane de descărcări pentru utilizatorii Android și iOS în 2018. 😍
Obțineți cel mai mare editor foto platformă de creație al acestei lumi pentru a crea fotografii frumoase în orice moment de pe telefonul mobil.

★ Collage Maker
★ Filtru live
★ stil de machiaj
★ Corp și Editor Face
★ autoportrete autocolant
★ sănătos Caracteristică piele
★ Text și meme
★ InstaFit și mai mult!

* Ne face foarte ușor pentru tine de a face fotografii uimitoare pe care le pot partaja cu prietenii sau toată lumea.
* Surprindeți fiecare moment special cu interfață foarte ușor.

* Se verifica unele funcții populare Cymera lui:

■ Camera Frumusete
- instrumente de frumusete profesionale pentru machiajul pielii, remodelați subțire sau a feței, elimina ridurile, șterge cosuri si cercurile intunecate.
- Sute de filtre frumusete autoportrete uimitoare și efecte de machiaj.
+ Faceți cunoștință cu camera selfie inteligent să arate excepțional fără complicații!

■ Filtre uimitoare
- Selfie instant perfectă cu 130 de filtre diferite.
- Editare cu pachete gratuite de filtrare pentru selfie, steaguri națiune, vintage-simt, culori pastelate, film efect, alb-negru și mai mult!
- efecte realiste pentru a face imaginile pop!
- efecte Lens flare sau efecte de lumină lacuită.
- Creați propria colecție de filtre preferate.
+ Toate filtrele sunt gratuite!

■ lentilele de cameră Mod silențios
- 7 lentile diferite si fascinante ale camerei. 📷
  (Împărțit lentile / ochi de pește / Lomo și mai mult)
- Anti-shake, temporizator, fotografierea la atingere, în afara de focalizare opțiuni.
- Modul silențios pentru a trage oriunde doriți, fără a deranja pe alții.
- conexiune Bluetooth este disponibil pentru stick-uri de autoportrete cu telecomandă.

■ Colaj și nicio cultură Caracteristici
- Diferite tipuri de grilă pentru a combina fotografiile (până la 9 fotografii) într-una singură.
- fundal incetosata, cu o simplă atingere.

■ retușare sau regla fotografiile instantaneu
- Recunoașterea automată a feței, inclusiv mări ochi, zâmbet și caracteristica subțire.
- Editare cu Lichefiere corecturi ale pielii (de strălucire, albire, acoperitori)
- 200 de tipuri de păr naturale și articole de machiaj

■ forma corpului tau de vis cu noi caracteristici!
- corp nou caracteristică modelarea
- caracteristica uimitoare Slim talie
- Cel mai bun editor foto pentru a ridica șold
- Nu mai arc picioare. Ia-o sexy picioare, în formă în câteva secunde!

■ Super ușor și rapid instrumente de editare
- Luminozitate / contrast / mozaic / culturi / roti și multe altele.
- Efecte extraordinare, inclusiv filtre / lumini / frontiere / vignette.
- rezoluție înaltă calitate pentru fotografii curate și clare.
- 15 modele diferite de filigran.
- roșu Funcția avansată de eliminare a ochilor.
- Adăugați o efecte de arta uimitoare cu funcție de culoare stropi.

■ Fotografii upgrade cu elemente unice
- autocolante la modă, inclusiv masca de animale amuzant, filtre de frumusete, efecte de lumină, cadre
- elemente de perie pentru scrierile de mână și desene
- Varietatea de fonturi în funcție de text
- pop feței și meme

■ Partajarea fotografiilor și a Galerie inteligente
- Organizarea fotografiilor după dată, locație, autoportrete, etc.
- Acum puteți seta fotografiile editate ca imagine de fundal.
- Editarea fotografiilor facute de alte aplicații ale camerei.
- Trimite sau partaja fotografiile dvs. pe canal social media sau alte chat-ul instant.

■ Suport pentru limbă
- coreeană, engleză, spaniolă, germană, japoneză, chineză (tradițională și simplificată), thailandeză, portugheză, rusă, indoneziană, turcă și vietnameză.
rk
Obțineți cea mai recentă știri și evenimente recente ale Cymera.
Canalul oficial:
• http: //www.facebook.com/CymeraApp
Urmează-ne:
• [@] Cymera_official

• Cymera ascultă sugestiile și opiniile dumneavoastră.
• Serviciul Clienți: help[@]cymera.com
• Trimitere opinii / sugestii: Cymera -> Settings -> Feedback

Suntem mereu eforturi pentru a îmbunătăți services.😍 nostru
te ❤Thank pentru utilizarea Cymera❤

Screenshot Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK

 Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover Cymera Editor - Selfie Camera, Collage, Effects APK Cover
the beautyplus camera transforms everyday images into perfect sharable photos all of apk file on this site is the property and trademark from its developer to prevent piracy we can not let you to download paid apps there are none unlimited snaptube apk has been updated to the latest version snaptube apk is youtube video downloader that can be used for downloading any videos it provides the fast and4.5 stars based on 37499 reviews
free web page hit counter