Friday, February 23, 2018

 CCW – Concealed Carry 50 State  APK Download

CCW – Concealed Carry 50 State APK

94 from - 1.992 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Ccw concealed carry 50 state 326 apk paid download - Ccw concealed carry 50 state 334 apk download apkplz - Ccw concealed carry 50 state apk free books - Ccw concealed carry 50 state mod apk apkmodfree - Download ccw concealed carry 50 state 334 apk ryan - Ccw concealed carry 50 state apk by workman consulting - Ccw concealed carry 50 state apk review youtube - Ccw concealed carry 50 state mod apk - Ccw concealed carry 50 state android apps on google play - Ccw x2013; concealed carry 50 state app for android
Title: CCW – Concealed Carry 50 State
Author: Workman Consulting LLC
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 10 august 2017


Download CCW – Concealed Carry 50 State APK from Workman Consulting LLC last update 10 august 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la postedccw[@]gmail.com 12705 E Carmichael Rd Bloomfield, IN 47424

CCW – Concealed Carry 50 State This application is about empowering the CCW (concealed or open carry permit) holder (or anyone who wishes to lawfully transport a firearm in any state.) It gives you the direct information that you need to follow the maze of arcane, complicated, and dissimilar gun laws in each state and in each situation. It provides all this information with an easy-to-use User Interface. Laws updated every month or more frequently!

Join the 45,000+ people who have already downloaded the #1 gun reference app on Google Play!

UNIQUE: This application comes with a convenient map, useful in planning a trip. Choose (and save) your current license or permits (both Resident and Non-Resident) to see which states recognize YOUR permits. Shows a map (and list) of States in which YOU, specifically, can legally carry. See, at a glance, states in which to plan your next vacation, or plan your interstate-travel to avoid locations where you cannot carry. Type in & save details and notes for each permit.

This application puts all the power in your hands. You can easily access and review the relevant firearm laws and gun prohibitions for every state. This app shows you the actual gun laws, so you do not have to rely on someone else’s interpretation. Find the prohibited locations, transportation rules, permit process, and more for every state! Also provides direct links to the laws themselves, so you can research any open questions. It includes the pertinent federal laws. For specific locations (such as restaurants serving alcohol), see the quick allowed status, as well as click for details and laws. Also includes "duty to notify" laws for each state (when available) for contact with a police officer, such as a traffic stop. The key information does not require internet connection; it’s located right on your phone!

The app now includes updates to the firearm laws without having to download a new version. Every time the app is updated with new or modified laws, it will prompt you to download the latest (usually takes only a few seconds). These changes stay with the app, and are available offline once downloaded! All information within the app (except "nearby location search") is stored locally on your device, and can be used whether or not you have internet access.

Review information direct from the state governments and law enforcement authorities: State Statutes for each state, Direct Reciprocity Information, CCW Application forms, State FAQs, and more. This compiled list of "best" links lets you directly see the details.

Interactive state maps show any scenario: All the states recognizing a specific permit, all the permits that a specific state allows, state map of type of permit available, map of states recognizing your permits. Click on any state to see the details for that state!

Find and contact (one touch dialing, mapping to office, email, and URL) local authorities in each state.

Find local points of interest, anywhere in the country! (training, ranges, gun shops, repair)

Automatically pull up the laws for your current state location based on GPS.

Ability to customize and save your preferences (background pictures on or off, map display preference, etc...). Save your list of permits, for easy recognition. Allows you to store your permit number, expiration and notes as well.

This application is ad-free. No annoying advertisements or messages.

Disclaimer: If unsure about legality of carrying or transporting in specific location or situation, contact local law enforcement or legal counsel. Laws change frequently and are subject to interpretation. This application implies no warranty and does not constitute legal advice. By using this app, you agree to hold the app authors and owners harmless and without liability. Official versions of all laws are held by each state. You are responsible for abiding by all applicable laws. Please see full Disclaimer on Developer Website (below). Această aplicație este despre împuternicirea CCW (ascuns sau permisul de transport deschis) suport (sau oricine care dorește să transporte în mod legal o armă de foc în orice stat.) Acesta vă oferă informații directe pe care trebuie să urmați labirint de Arcane, complicate, și diferit Legile armă în fiecare stat și în fiecare situație. Acesta oferă toate aceste informații, cu o interfață de utilizator ușor de utilizat. Legile actualizat în fiecare lună sau mai des!

Alăturați-vă 45,000+ oamenii care au descarcat deja # 1 pistol aplicația de referință pe Google Play!

UNIQUE: Această aplicație vine cu o hartă convenabilă, utile în planificare o excursie. Alege (și de a salva) licenta curent sau permise (atât Rezident și nerezidente) pentru a vedea care prevede recunosc permisele de dumneavoastră. Prezintă o hartă (și lista) ale statelor în care, în mod specific, poate transporta în mod legal. Vezi, dintr-o privire, afirmă în care să-și planifice vacanta ta viitoare, sau planul de dvs. interstatal-călătorie, pentru a evita locurile în care nu se poate transporta. Introduceti și salva detalii și note pentru fiecare permis.

Această aplicație pune toată puterea în mâinile tale. Puteți accesa cu ușurință și să revizuiască legile de arme de foc relevante și interdicțiile arma pentru fiecare stat. Această aplicație vă arată legile actuale arma, astfel încât să nu trebuie să se bazeze pe interpretarea altcuiva. Găsiți locațiile interzise, ​​regulile de transport, procesul de autorizare, și mai mult pentru fiecare stat! De asemenea, oferă legături directe către legile în sine, astfel încât să puteți de cercetare întrebări deschise. Acesta include legile federale pertinente. Pentru locații specifice (cum ar fi restaurante care servesc alcool), a se vedea starea permis rapid, precum și Click pentru detalii si legi. De asemenea, include "obligații de a notifica" legi pentru fiecare stat (atunci când sunt disponibile) pentru contactul cu un ofițer de poliție, cum ar fi o oprire de trafic. Informațiile cheie nu are nevoie de conexiune la internet; este situat chiar pe telefonul tău!

App include acum actualizări legile de arme de foc, fără a fi nevoie să descărcați o nouă versiune. De fiecare dată când aplicația este actualizat cu legile noi sau modificate, se va solicita să descărcați cele mai recente (de obicei, dureaza doar cateva secunde). Aceste modificări stai cu aplicația, și sunt disponibile off-line o dată descărcat! Toate informațiile în cadrul aplicației (cu excepția "apropiere căutare locație") sunt stocate local pe dispozitiv, și pot fi folosite dacă este sau nu aveți acces la Internet.

Revedeți informațiile direct de la guvernele de stat și autoritățile de aplicare a legii: Statutul de stat pentru fiecare stat, Direct Reciprocitatea Informații, Formularele de cerere CCW, stat întrebări frecvente, și mai mult. Această listă compilat de "cele mai bune" link-uri vă permite să vedeți direct detaliile.

Hărți interactive de stat arată orice scenariu: Toate statele care recunosc un anumit permis, toate autorizatiile care o anumită stare permite, harta stare de tip de permis disponibile, harta statelor care recunosc permisele voastre. Faceți clic pe orice stat pentru a vedea detaliile pentru această stare!

Găsiți și de contact (o apelare atingere, cartografiere la birou, e-mail, URL-ul și) autorităților locale în fiecare stat.

Găsiți puncte locale de interes, oriunde in tara! (formare, game, magazine de arme, reparații)

Trage automat legile pentru locația dvs. stadiul actual bazat pe GPS.

Abilitatea de a personaliza și de a salva preferințele dvs. (imagini de fundal sau a dezactiva, harta afișare preferință, etc ...). Salvați lista de permise, de recunoaștere ușoară. Vă permite să stocați numărul dvs. de permis, de expirare și note, de asemenea.

Această aplicație este ad-free. Nu există anunțuri enervant sau mesaje.

Disclaimer: Dacă nu sunteți sigur cu privire la legalitatea de a efectua sau transportul în locație sau situație specifică, contactați de aplicare a legii locale sau consilier juridic. Legile schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări. Această aplicație implică nici o garanție și nu constituie consultanță juridică. Prin utilizarea această aplicație, sunteți de acord să dețină autorilor app și proprietarii inofensiv si fara raspundere. Versiunile oficiale ale tuturor legilor sunt deținute de fiecare stat. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor aplicabile. Va rugam sa consultati Disclaimer complet pe site-ul Developer (de mai jos).

Screenshot CCW – Concealed Carry 50 State APK

 CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover CCW – Concealed Carry 50 State APK Cover
this application is about empowering the ccw concealed or open carry permit holder or anyone who wishes to lawfully transport a firearm in any state ccw concealed carry 50 state 334 apk for android ryanccw created by workman consulting llc in books reference apps ccw concealed carry 50 state is a kind of books reference apps for android phones and tablets manufactured by workman consulting appbalo provides ccw concealed carry 50 state 302 apk free download mods apk usually allow players to unlock all levels create new units made by fans or add resources in some offline games details ccw concealed carry 50 state mod apk for android mod for version 334 android version 23 and up test ccw concealed carry 50 state apk mod free by clicking the button given below ccw concealed carry 50 state 334 apk download packagename ryanccw downloads updated august 10 2017 ccw concealed carry 50 state apk by workman consulting llc gallery about ccw concealed carry 50 state this application is about empowering the ccw ccw concealed carry 50 state apk review apk review loading unsubscribe from apk review cancel unsubscribe working subscribe subscribed this application is about empowering the ccw concealed or open carry permit holder or anyone who wishes to lawfully transport a firearm in any state it gives you this application is about empowering the ccw concealed or open carry permit holder or anyone who wishes to lawfully transport a firearm in any state it gives you the direct information that you need to follow the maze of arcane complicated and dissimilar gun laws in each state and in each situation ccw concealed carry 50 state app for android download ccw concealed carry 50 state apk in appcrawlr4.5 stars based on 84711 reviews
free web page hit counter