Tuesday, February 20, 2018

 CarHome Ultra Unlocker  APK Download

CarHome Ultra Unlocker APK

90 from - 1.982 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: CarHome Ultra Unlocker
Author: TheSpinningHead
Latest Version: 1.6 sau o versiune ulterioară
Last Update: 18 iunie 2013


Download CarHome Ultra Unlocker APK from TheSpinningHead last update 18 iunie 2013 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contactus[@]thespinninghead.com PO Box 37484 Rock Hill, SC 29732

CarHome Ultra Unlocker Car Home Ultra is a car dock app that makes it easy to manage your phone while in the car.

**This is a license only, it will not open or run on it's own. Download the FREE CarHome Ultra app first!**

It can startup automatically when your car’s BT is detected, and you can always easily get back to CHU by pressing the home button (see settings->startup options).

• Customize an unlimited number of shortcuts to launch apps, direct dial numbers, or even navigate to a specific location.
• Use the media controller to manage any music or podcast app on your phone with big easy to see buttons.
• Keep aware of your speed, location, weather, altitude, and more with the built in data widgets.
• Multiple skins and color schemes for 100s of different looks.
• Automatic Day and Night color schemes to preserve your night vision.
• Automatic Response for SMS messages let’s you focus on the road.
• Speed Alarm to help you avoid tickets
• Full Feature List Below
Mark the Geek: "CarHome Ultra for Android - Perfect App for in Car Dock"
https://www.youtube.com/watch?v=9g-Aonh645Y
OMG Droid: "Car Home Ultra -- Finally a Real Car Dock App for Android"
Applater: "A handy car dock application to help you use your device safely even while driving"
Android 4.2+ users can also use Google Voice Commands for a completely hands free experience. See this link for details: https://support.google.com/websearch/answer/6031948?hl=en
**This is a 30 day trial, if you like the app please purchase CarHome Ultra License for unlimited use**

Data Widgets:
- Speedometer (speaks when pressed)
- Compass
- Altimeter
- Battery Meter
- Clock
- Current Weather Conditions (Speaks when pressed)
- Current Location (Speaks when pressed)
Other Features:
- Integrated Media Controller (Play/Pause, Next, Previous, Artist, Title)
- Unlimited number of custom shortcuts
- SMS Auto Responder
- Location alerts
- Custom Day/Night color schemes
- Multiple skins and color schemes
- Auto switch between Day/Night based on Sunset and Sunrise
- Set to speaker phone mode when docked (optional)
- Starts CarHome when bluetooth connection is detected
- Auto Bluetooth on with Car Mode (optional)
- Auto Bluetooth off when exiting Car Mode (optional)
- Auto Wifi on/off with Car Mode (optional)
- Displays speed in KPH or MPH
- Displays temperature in Celsius or Fahrenheit
- Full Screen Mode
- Support for Icon Packs
- Lock Screen Rotation (landscape, portrait, reverse landscape, and reverse portrait)
- Android 5 Material Design
- Brightness and Display Mode Controls
- Volume Controls
- Tactile Button Response
- Mute Alerts
- 3 Page Type: 6 button, 8 button, and media controller
- Sleep Mode: saves power and reduces heat
- Keep Display On until you exit the app
- Stop music/media on exit
- Android Auto partially inspired by this app (yes, that’s true)

HAVE A PROBLEM? Please send me an email: contactus[@]thespinninghead.com
App Permission Descriptions:
Device & App History – Required for the new Media Controller feature to detect if a media player is able to accept media requests.
Contacts/Calendar – This is required to setup a direct dial shortcut. Calendar is bundled with the contact permission.
Location – This is required to access the GPS for the speedometer, compass, altimeter, weather, etc…
SMS – This is required for the new SMS Auto-responder feature. If the feature is not enabled, the app does not interact with SMS.
Phone – This is required for the Direct Dial shortcut.
Photos/Media/Files – This is required for the Debug Log feature. Photos & Media are bundled with the permission, the app doesn’t need those.
Camera/Microphone – The app will need the microphone permission for any voice activated features in the future. It is required right now for the media player visualization feature. Attaching to the audio stream requires the mic permission. Camera is bundled with the mic permission, the app doesn’t use the camera.
Wi-Fi Connection – The app needs this permission to enable/disable Wi-Fi. Car Home Ultra este o aplicatie de andocare masina care îl face ușor de a gestiona telefonul în timp ce în mașină.

** Aceasta este doar o licență, aceasta nu se va deschide sau rula pe propriul lui. Descărcați Ultra aplicația gratuită CarHome primul! **

Se poate pornire automat atunci când BT mașinii este detectat, și puteți oricând obține cu ușurință înapoi la CHU apăsând butonul de start (a se vedea Setări-> opțiuni de pornire).

• Particularizarea un număr nelimitat de comenzi rapide pentru a lansa aplicații, numere de apelare directă, sau chiar navigați la o anumită locație.
• Utilizați controlerul media de a gestiona orice muzică sau podcast App pe telefon cu mari ușor pentru a vedea butoanele.
• Păstrați conștient de dvs. de viteză, locație, vreme, altitudine, și mai mult cu construit în widget-uri de date.
• piei multiple și scheme de culori pentru 100s de diferite arată.
• Ziua și automatica scheme de culori de noapte pentru a păstra viziunea ta de noapte.
• răspuns automat pentru mesajele SMS să vă concentrați pe drum.
• Viteză de alarmă pentru a vă ajuta să evitați bilete
• Lista completă Feature jos
Marcați Geek: "CarHome Ultra pentru Android - Perfect App în Car Dock"
https://www.youtube.com/watch?v=9g-Aonh645Y
OMG Droid: "Car Home Ultra - În cele din urmă un real masina Dock App pentru Android"
Applater: "O cerere de andocare masina la îndemână pentru a vă ajuta să utilizați dispozitivul în condiții de siguranță, chiar în timp ce conduceți"
Android 4.2+ utilizatorii pot folosi, de asemenea Google Voice Comenzi pentru un complet mâini experiență gratuit. Vezi acest link pentru mai multe detalii: https://support.google.com/websearch/answer/6031948?hl=en
** Acesta este un proces 30 zile, dacă vă place App cumpărați CarHome Ultra licență pentru utilizarea nelimitată **

Widgets date:
- Vitezometru (vorbește când este apăsată)
- Busolă
- Altimetru
- Acumulator Meter
- Ceas
- Condiții Starea vremii (Vorbește atunci când este apăsat)
- Locație actual (Vorbește atunci când este apăsat)
Alte caracteristici:
- Media integrat controler (Redare / Pauză, Următorul, Anterior, artist, titlu)
- Număr nelimitat de comenzi rapide personalizate
- SMS Auto Responder
- Locul de amplasare alerte
- Ziua personalizat / Noapte scheme de culori
- Piei multiple și scheme de culori
- Comutator Auto între zi / noapte bazat pe apus și răsărit
- Setați la modul speaker-ul telefonului când este andocat (opțional)
- Începe CarHome atunci când este detectat o conexiune Bluetooth
- Auto Bluetooth cu modul auto (opțional)
- Auto Bluetooth oprit atunci când ieșirea din modul auto (opțional)
- Auto Wifi on / off cu modul auto (opțional)
- Afișează viteza în KPH sau MPH
- Afișează temperatura în grade Celsius sau Fahrenheit
- Modul ecran întreg
- Suport pentru Pachete Icon
- Lock Screen Rotation (peisaj, portret, peisaj inversă, și portret invers)
- Android 5 Material design
- Luminozitate și de display de control Mod
- Controale de volum
- Răspuns Button tactile
- Mut Alerte
- 3 Page Type: 6, butonul 8, și controller mass-media
- Sleep Mode: economisește energie și reduce căldură
- Păstrați Afișare pe până când ieșiți din aplicația
- Opriți muzica / media la ieșire
- Parțial Android Auto inspirat de această aplicație (da, e adevărat)

Vreo problemă? Vă rugăm să trimiteți-mi un e-mail: contactus[@]thespinninghead.com
App Descrieri permisiune:
Dispozitiv & App Istorie - necesare pentru noua caracteristică Media Controler pentru a detecta dacă un jucător media este capabil de a accepta cereri mass-media.
Contact / Calendar - Acest lucru este necesar pentru a seta o linie directă de comenzi rapide. Calendar este la pachet cu permisiunea de contact.
Locație - Acest lucru este necesar pentru a accesa GPS pentru vitezometru, busola, altimetru, vremea, etc ...
SMS - Acest lucru este necesar pentru noua SMS caracteristica Auto-responder. În cazul în care funcția nu este activată, aplicația nu interacționează cu SMS.
Telefon - Acest lucru este necesar pentru Dial comenzi rapide Direct.
Fotografii / Media / Files - Acest lucru este necesar pentru caracteristica Debug Log. Fotografiile & Media sunt incluse cu permisiunea, aplicația nu are nevoie de ele.
Cameră / microfon - App va avea nevoie de permisiunea de microfon pentru caracteristicile voce activat în viitor. Este necesar acum pentru funcția de vizualizare media player. Atașarea la fluxul audio necesită permisiunea mic. Camera este la pachet cu permisiunea mic, aplicația nu utilizează camera foto.
Conexiune Wi-Fi - App are nevoie de această permisiune pentru a activa / dezactiva Wi-Fi.

Screenshot CarHome Ultra Unlocker APK

 CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover CarHome Ultra Unlocker APK Cover
4.5 stars based on 88924 reviews
free web page hit counter