Friday, February 23, 2018

 Car dashdroid-Car infotainment  APK Download

Car dashdroid-Car infotainment APK

87 from - 8.443 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Car dashdroid-Car infotainment
Author: nez droid
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 februarie 2018


Download Car dashdroid-Car infotainment APK from nez droid last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la n3zdroid[@]gmail.com Politica de confidențialitate Alhambra 611, Portales Sur, Benito Juárez, México DF.

Car dashdroid-Car infotainment Car Dashdroid is a car home dock replacement that makes driving easy, while providing the best infotainment on the Play Store.
Inspired from Android Auto, with Whatsapp, Telegram and facebook messenger integration, you can listen to incoming messages and reply without touching the device, start/stop the app using Bluetooth and return from any app to the specially-designed Car Dashdroid homescreen with a press of the Home button while connected (see settings).
This app is very useful for drivers in Uber or Lyft.

 Keep your eyes on the road! You’ll never get distracted by your mobile again, with large buttons and full voice commands ("OK Google" hotword is supported. 

With 3 main sliding panels (you can set up more) you can easily swipe between the dialer, main dashboard and custom shortcuts. Car Dashdroid's built-in Smart Dialer means you won’t have to search for your contacts anymore; just type the contact number or name to dial, or use the build-in Dial Action feature to dial your favorite contacts with one touch.

Set up more than 40 shortcuts for your favorites apps, contacts, and even shortcuts to custom actions like directions to a particular place, opening a specific playlist, or sending a pre-written message (like "On my way!" or "Stuck in traffic!").

Car Dashdroid has built-in music features, allowing you to play your music with a special widget for controls and track details, all without exiting the app (an updated music player will be available soon).
This is simply the perfect pair for your device and car!Features
* Read out loud SMS and fast reply using voice commands
* Whatsapp, Telegram, Facebook messenger ready
* Home button returns you to Car Dashdroid main screen
* Car mode
* iBolt
* Icon Packs - supports most popular icon packs from launchers like Nova, Go, Apex etc
* Group apps in folders
* Google navigation
*OK Google Voice command support
* Intuitive music controls for several players (Spotify,Play Music, Pandora, Poweramp,
and others) 
* Speedometer (km/h and mph)
* Compass
* Themes day/night based on sunrise/sunset
* Start/stop the app on Bluetooth connection
* Turn off wifi on start
* Turn On bluetooth when the app starts
* Current weather and temperature in Celsius or Fahrenheit
* Full screen mode
* Car home replacement
* Battery widget with percent
* Screen saver
* Inspired by Android Auto
* Manage UI Screens, change or delete the UI screens
* Call log for easy access to your recent calls (All and missed)
* immersive mode in full screen
* Shortcuts
* Smart dialer 
* Contacts (shows favorites and all contacts)
* Voice commands without exiting the app (for navigation, finding places, or calling contacts)
* Dial Action for calling starred contacts with one click.
*Music Player with playlist, album browser, song browser support
* Music Player widget to control media playback
*Gorgeous design based on Material Design
* Lock screen rotation (lock the orientation to landscape and portrait, as well as 3rd party apps)
* Settings control widget (modify brightness, orientation, theme, full screen, bluetooth with one click in main screen)
* Set phone multimedia sound level
* Keep screen on, never turn off the screen again when you are driving
* Use speaker on phone calls
*Colourful Themes

TASKER USERS:
To close Car Dashdroid use the following intent action:

Tasker ->Add Action-> System->send Intent-> in "action" put "com.nezdroid.mycardashboard.STOP" (without quotes)

.

Don't hesitate to contact me at n3zdroid[@]gmail.com or join my Google+ plus community 
https://plus.google.com/communities/110030480996836432786 Car Dashdroid este o casa de schimb masina de andocare, care face ușoară de conducere, oferind în același timp cel mai bun infotainment de pe Play Store.
Inspirat din Android Auto, cu Whatsapp, telegrama și integrare messenger facebook, puteți asculta mesajele primite și de răspuns, fără a atinge dispozitivul, porni / opri aplicația prin Bluetooth și să se întoarcă de la orice aplicație în special proiectat homescreen Car Dashdroid cu o presă a butonului Acasă în timp ce conectat (vezi setările). Această aplicație este foarte util pentru conducătorii auto în Uber sau Lyft. Ține-ți ochii pe drum! Nu te vei mai distras de telefonul mobil din nou, cu butoane mari și comenzi vocale complete ( „OK Google“ ACTIVATĂ este acceptat. Cu 3 panouri glisante principale (puteți configura mai multe) puteți trece cu ușurință între dialer, tabloul de bord principal și Comenzi rapide personalizate auto Dashdroid încorporat inteligent Dialer înseamnă că nu va trebui să mai căuta contactele;. este suficient să introduceți numărul de contact sau numele pentru a apela, sau de a folosi build-in Dial caracteristica de acțiune pentru a apela persoanele de contact preferate cu o singură atingere .Reglaþi mai mult de 40 de comenzi rapide pentru aplicațiile favorite, contactele, chiar și comenzi rapide pentru acțiuni personalizate, cum ar fi indicații de orientare spre un anumit loc, deschiderea unei liste de redare specifice, sau trimiterea unui mesaj de pre-scris (cum ar fi „pe drum!“ sau „Stuck în trafic! "). Masina Dashdroid a construit-in functii muzicale, permițându-vă pentru a reda muzica cu un widget special pentru controale și detalii de cale, toate fără a ieși din aplicația (un music player actualizat va fi disponibilă în curând) .Acest este pur și simplu perechea perfectă pentru dvs. dispozitiv și mașină!

Caracteristici
* Citește SMS-ul cu voce tare și răspuns rapid folosind comenzi vocale
* Whatsapp, telegrama, Facebook messenger gata
* Butonul de pornire vă întoarce la ecranul principal Car Dashdroid
* Mod Mașină
* iBolt
* Pachete Icon - suporta pachete cele mai populare icon din lansatoare cum ar fi Nova, Go, Apex etc.
* Aplicații de grup în dosare
* Navigare Google
* OK suport comanda Google Voice
* Comenzile pentru muzică intuitivă pentru mai mulți jucători (Spotify, Muzică Play, Pandora, Poweramp,
si altii)
* Vitezometru (km / h și mph)
* Compass
* Teme zi / noapte bazat pe Sunrise / Sunset
* Pornire / oprire aplicația pe conexiunea Bluetooth
* Opriți WiFi la pornire
* Activează Bluetooth atunci când pornește aplicația
* Starea vremii si temperatura in grade Celsius sau Fahrenheit
* Modul ecran întreg
* Masina de înlocuire acasă
* Widget baterie cu procente
* Screen saver
* Inspirat de Android Auto
* Gestionarea Ecrane UI, modifica sau șterge ecranele UI
* Jurnal de apeluri pentru un acces facil la apelurile recente (și toate ratate)
* Modul extins în ecran complet
* Comenzi rapide
* Inteligent dialer
* Contacte (prezinta favorite și toate persoanele de contact)
* Comenzi vocale fără a ieși din aplicația (pentru navigare, găsirea de locuri, sau de asteptare contacte)
* Dial Acțiune pentru apelare contacte marcate cu stea cu un singur clic.
* Music Player cu lista de redare, browser-ul albumului, suport browser-ul cântec
* Music Player widget pentru a controla redarea media
* Design Minunat bazat pe design material
* Rotație de blocare a ecranului (bloca orientarea spre peisaj și portret, precum și aplicații 3rd party)
* Widget de control al setărilor (modifica luminozitatea, orientarea, temă, ecran complet, Bluetooth cu un singur clic pe ecranul principal)
* Setare nivel de telefon de sunet multimedia
* Păstrați ecranul pornit, nu opriți niciodată ecranul din nou, atunci când conduceți
* Utilizarea difuzorului apelurile telefonice
* Teme colorate

TASKER UTILIZATORI: Pentru a închide auto Dashdroid utiliza următoarea acțiune intenție:
Tasker -> Add Action> System-> trimite în intenție> în "acțiune" a pus "com.nezdroid.mycardashboard.STOP" (fără ghilimele).

Nu ezitați să mă contactați la n3zdroid[@]gmail.com sau alăturați-vă comunității Google+, plus https://plus.google.com/communities/110030480996836432786

Screenshot Car dashdroid-Car infotainment APK

 Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover Car dashdroid-Car infotainment APK Cover
4.5 stars based on 35929 reviews
free web page hit counter