Monday, March 19, 2018

 Calculate by QxMD  APK Download

Calculate by QxMD APK

91 from - 9.641 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Calculate by qxmd apk download free medical app for - Calculate by qxmd apk download apkpure - Calculate by qxmd apk download latest version 3830 com - Calculate by qxmd 3011 apk download qxmd medical - Download calculate by qxmd apk download apk free - Calculate by qxmd 3830 apk by qxmd sameapk - Calculate by qxmd apk free medical apps for android - Calculate by qxmd 3611 apk for android qxmd medical - Calculate by qxmd 3800 download apk for android aptoide - Calculate by qxmd 3830 apk download apkplz
Title: Calculate by QxMD
Author: QxMD Medical Software Inc.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 17 octombrie 2017


Download Calculate by QxMD APK from QxMD Medical Software Inc. last update 17 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]qxmd.com Politica de confidențialitate 62 19th Avenue East Vancouver, BC V5V 1H7

Calculate by QxMD From the maker of the apps 'Read', 'The ECG Guide' and 'Pedi STAT' comes 'Calculate', a next-generation medical calculator and decision support tool, freely available to the medical community.

Also available on the web at http://qxmd.com/calculate

Essential tools in General Practice, Internal Medicine, Cardiology, Surgery, Obstetrics, Nephrology, Hematology, Orthopedics, Pediatrics, Gastroenterology, Neurology, Neurosurgery, Respirology, and more.

"We recommend medical users try the free Calculate by QxMD first..."
-from iMedicalApps review "The best free Medical Calculator apps for the iPhone"

'Calculate' is focused on highlighting tools which are actually useful in clinical practice and serve to impact diagnosis, treatment or determining prognosis.

Helping you make decisions, not just calculate numbers...

Features

• Developed by a collaboration of clinician experts from diverse backgrounds
• Converts recent research publications into practical handheld tools - knowledge translation at its best
• Automatically adapts to your self-described clinical practice
• Unique ‘Question Flow’ technology gets you answers, fast
• Detailed references with Pubmed integration
• Comprehensive and insightful results
• Elegant design and intuitive interface
• SI and Conventional units

More than 300 unique calculators and decision support tools

While too extensive to list them all, here is a small sampling of included content:

Reduce and predict perioperative complications

• WHO Surgical Safety Checklist
• Predictive models for cardiac surgery and coronary angiography

Guide treatment

• Determine cardiovascular risk and guide lipid treatment using the Framingham and Reynolds Risk Scores
• Use the CHA2DS2-VASc score to guide treatment in atrial fibrillation
• Better understand the risk of bleeding from anticoagulation in atrial fibrillation
• ACS using the TIMI risk score
• Burns with rule of 9s and Parkland formula
• Hypernatremia (calculate water deficit)

Determine Prognosis

• Heart failure
• Lymphoma
• Myelodysplastic Syndrome
• Myeloma
• Glomerulonephritis
• Hemodialysis
• COPD
• TIA
• Pancreatitis

Calculate

• Ideal body weight, BMI and BSA
• Due date and gestational age
• Extensive formula used in echocardiogropathy and invasive hemodynamic monitoring
• Kt/V in dialysis patients
• eGFR with CKD-EPI, Cockcroft-Gault and MDRD
• A-a gradient

Classify
• Angina (CCS)
• Congestive heart failure (NYHA)

Manage
• Head, neck, ankle and knee injuries
• DVT and PE
• Pulmonary nodules

Stage
• Lung cancer
• Renal cell carcinoma

Understand
• TTKG (transtubular potassium gradient) in hypokalemia and hyperkalemia
• Dermatomes

Diagnose
• Heparin Induced Thrombocytopenia
• Infective Endocarditis
• ARDS
• Autoimmune Hepatitis

And much more...


Want to keep up with medical research? Get 'Read by QxMD' for Android:
http://qx.md/read

Founded my medical professionals, QxMD is dedicated to creating high quality, point-of-care tools for practicing health care professionals. Recognized as a leading developer of free medical software for mobile devices, QxMD develops content in cooperation with expert physicians from their respective fields. De la producătorul aplicațiilor "Read", "ECG Guide" și "Pedi STAT" vine "Calculate", un calculator medical de ultimă generație și un instrument de suport decizional, disponibil gratuit pentru comunitatea medicala.

De asemenea, disponibile pe web la http://qxmd.com/calculate

instrumente esentiale in practica generala, Medicina Interna, Cardiologie, Chirurgie, Obstetrica, Nefrologie, Hematologie, Ortopedie, Pediatrie, Gastroenterologie, Neurologie, Neurochirurgie, Respirology, si multe altele.

"Vă recomandăm utilizatorilor medicale încercați Calculate gratuit de QxMD întâi ..."
-din iMedicalApps recenzie "Cele mai bune gratuit Calculator aplicații medicale pentru iPhone"

"Se calculează" se concentrează pe evidențierea instrumente care sunt de fapt utile în practica clinică și servesc la impact diagnostic, tratament sau prognostic determinarea.

Ajutându-vă să ia decizii, nu calcula doar numere ...

caracteristici

• Dezvoltat de o colaborare de experti clinicieni din medii diverse
• Transformă publicații recente de cercetare în instrumente practice portabile - traducere de cunoștințe la cele mai bune
• se adaptează automat în practica clinica auto-descrise
• Tehnologia unică 'Întrebarea Flow' devine tine raspunsuri, rapid
• referințe detaliate cu integrarea Pubmed
• cuprinzătoare și rezultate pătrunzătoare
• Design elegant și interfață intuitivă
• Unități SI și convenționale

Mai mult de 300 de calculatoare unice și instrumente de suport al deciziilor

În timp ce prea extinsă pentru a le listați pe toate, aici este o mică mostră de conținut inclus:

Reducerea și prezice complicații perioperatorii

• OMS chirurgical Lista de verificare de siguranță
• Modele predictive pentru chirurgie cardiaca si angiografia coronariana

tratamentul ghid

• Determinarea riscului cardiovascular si tratament ghid lipidelor folosind Framingham și Reynolds scoruri de risc
• Utilizați scorul CHA2DS2-Vasc pentru a ghida tratamentul in fibrilatie atriala
• să înțeleagă mai bine riscul de sangerare de anticoagulare in fibrilatie atriala
• ACS folosind scorul de risc TIMI
• Burns cu regula de 9s și cu formula Parkland
• Hipernatremia (calcula deficitul de apă)

Se determină Prognoză

• Insuficienta cardiaca
• Limfomul
• Sindromul mielodisplazic
• Mielom
• Glomerulonefrita
• hemodializa
• BPOC
• AIT
• Pancreatită

calculati

• greutatea corporală ideală, IMC și BSA
• Data scadenței și vârsta gestațională
• Formula extensivă utilizată în echocardiogropathy și monitorizarea hemodinamică invazivă
• Kt / V la pacienții cu dializă
• RFGe cu CKD-EPI, Cockroft-Gault si MDRD
• A-un gradient

Clasifica
• Angina (CSC)
• insuficiență cardiacă congestivă (NYHA)

Administra
• leziuni cap, gât, glezna si genunchi
• TVP si PE
• noduli pulmonar

Etapă
• Cancer de plamani
• carcinom cu celule renale

A intelege
• TTKG (gradient de potasiu transtubular) în hipokaliemie și hiperkaliemia
• Dermatome

Diagnostica
• trombocitopenie indusă de heparină
• Infec Endocardita
• ARDS
• Hepatita autoimuna

Și mult mai mult...

 
Doresc să țină pasul cu cercetarea medicala? Ia Citește de QxMD 'pentru Android:
http://qx.md/read

Fondată de profesioniști mele medicale, QxMD este dedicat creării de înaltă calitate, punct-de-ingrijire instrumente pentru practicarea profesionistilor in domeniul sanatatii. Recunoscut ca un dezvoltator de software medical gratuit pentru dispozitivele mobile, QxMD dezvoltă conținut în colaborare cu medicii de experți din domeniile lor respective.

Screenshot Calculate by QxMD APK

 Calculate by QxMD APK Cover Calculate by QxMD APK Cover Calculate by QxMD APK Cover Calculate by QxMD APK Cover Calculate by QxMD APK Cover
download calculate by qxmd apk 3830 and all version history for android clinical calculators decision support tools for healthcare providers free download apk calculate by qxmd 3830 dan semua versi sejarah untuk android kalkulator clinical alat pendukung keputusan bagi penyedia layanan kesehatan gratis please note that we provide original and pure apk file and provide faster download speed than calculate by qxmd apk mirrors such as zippyshare userscloud mega sendspace mediafire rapidgator uploaded you could also download apk of calculate by qxmd and run it using android emulators such as big nox app player bluestacks and koplayer download calculate by qxmd apk 3011 for android calculate by qxmdapk calculate by qxmd is a free and awesome medical app download calculate by qxmd apk; download calculate by qxmd apk 46 9 611 apps medical by qxmd medical software inc download apk description of calculate by qxmd from the maker of the apps read the ecg guide and pedi stat comes calculate a next generation medical calculator and decision support tool freely available to the calculate by qxmd 22 apk for android free medical apps by qxmd medical software inc calculate by qxmd is a kind of medical apps for android phones and tablets manufactured by qxmd medical software inc from the maker of the apps read the ecg guide and pedi stat comes calculate a next generation medical calculator and decision support tool freely available to the medical community essential tools in general practice internal medicine cardiology surgery obstetrics nephrology hematology orthopedics pediatrics gastroenterology neurology neurosurgery respirology and more download the calculate by qxmd 3830 at aptoide now virus and malware free no extra costs from the maker of the apps read the ecg guide and pedi stat comes calculate a next generation medical calculator and decision support tool freely available to the medical community essential tools in general practice internal medicine cardiology surgery obstetrics nephrology hematology orthopedics pediatrics gastroenterology neurology neurosurgery respirology and more4.5 stars based on 43513 reviews
free web page hit counter