Sunday, February 25, 2018

 Boy or Girl - Gender Predictor  APK Download

Boy or Girl - Gender Predictor APK

79 from - 633 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Dictionarys list of every word of the year - Juja italia - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Download updatestar updatestar - - - - -
Title: Boy or Girl - Gender Predictor
Author: KNOOZ Apps
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 februarie 2018


Download Boy or Girl - Gender Predictor APK from KNOOZ Apps last update 21 februarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la knoozapps[@]gmail.com

Boy or Girl - Gender Predictor Am I Having a Baby Boy or a Baby Girl?
This is the most common question that pregnant mothers used to ask before the big reveal (ultrasound). But, waiting for the results of the ultrasound, seems like an eternity.
Using our baby gender predictor app "Boy or Girl - Pregnancy Test" can predict your unborn baby's sex. Our App is based on multiple methods that include the "Chinese Gender Chart", "Blood Renewal", "Parents’ Blood -Type Method", "Maya* Gender Predictor Chart", and "The Japanese Birth Chart". We will be adding more, as we find them out.

What Methods Do These Applications Offer?

Chinese Gender Chart:
The Chinese Gender Calendar was supposedly discovered by a Chinese Scientist who drew this chart, and it was buried in a Royal tomb about 700 years ago. To find the gender prediction, this method uses the mother's lunar age at conception and the month in which conception occurred.

Blood Renewal:
Baby’s gender prediction using the method of blood renewal, considers taking into account the parents’ age at the time of conception. Human’s blood is being renewed all life long, however, in men it happens every 4 years, and women’s blood is renewed a bit faster — every 3 years. The gender of a future baby is usually determined by the calculations of the youngest blood at the time of conception.

Parents’ Blood Type Method:
This method combines the mother and father’s blood groups & Rh factor. For example, according to this method a couple with A or B blood group is likely to have a girl; however, spouses with AB or O types will conceive a boy.

Rh factor plays a very important role in the whole process. If it is negative or positive in both parents, it means you will probably give birth to a girl. When parents have different Rh factors, it means you will probably give birth to a boy.

Maya Gender Predictor Chart:
In ancient times, the Maya used math to calculate various activities in their daily lives from the eclipse of the moon to calendar calculations. The Mayas determined the sex of the baby by taking the mother's age at conception and the year of conception. If both are even or both are odd...it's a girl. If one is even and one odd it's a boy.

Japanese Birth Chart:
The Japanese birth chart is a method of gender prediction based on the correlation of the mother and father’s months of birth with the month of conception.You can at any time:
- Predict the gender of your unborn baby using multiple methods.
- Contact Us : If you encounter any problem or if you have any suggestions/opinions to make our app better. Please feel free to contact us.
- Share Our App.
- Rete Our App : If you like our app please take a moment to rate it.

Credit:
Background vector designed by Freepik
http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background Sunt un băiat copil sau fată copil?
Aceasta este cea mai frecventă întrebare pe care mamele gravide utilizate pentru a cere inainte de Big dezvaluie (cu ultrasunete). Dar, de așteptare pentru rezultatele ultrasunete, se pare ca o eternitate.
Cu ajutorul nostru predictor app copil de sex ", băiat sau fată - test de sarcină" poate prezice sexul copilului nenăscut lui. Aplicația noastră se bazează pe mai multe metode care includ "Diagrama de gen chineză", "Reînnoirea Blood", "Blood parintilor -Tipul metoda", "Maya * Gen Predictor Grafic" și "japonez Nașterea Chart". Vom fi adăugarea de mai mult, pe măsură ce le aflăm.

Ce metode oferă aceste aplicații?

Chineză Grafic Gen:
Calendarul chinez de gen presupune că a fost descoperit de către un om de știință chinez care a atras această diagramă, și a fost îngropat într-un mormânt regal în urmă cu aproximativ 700 de ani. Pentru a gasi de predicție de gen, această metodă folosește vârsta lunară mamei la concepție și luna în care a avut loc concepție.

Reînnoirea Blood:
predicție sexul copilului folosind metoda de reînnoire a sângelui, consideră luând în considerare vârsta părinților în momentul concepției. Sânge uman este reînnoit toată viața, cu toate acestea, la bărbați se întâmplă la fiecare 4 ani, iar sângele femeilor este reînnoit un pic mai repede - o dată la 3 ani. Sexului unui copil viitor este de obicei determinată de calculele de cel mai mic sange la momentul conceperii.

Tip de sânge Metoda părinților:
Această metodă combină mama și tatăl lui grupe de sânge și factorul Rh. De exemplu, conform acestei metode, este probabil să aibă o fată un cuplu cu grupa A sau B din sânge; cu toate acestea, soții cu tipurile AB sau O vor concepe un băiat.

factorul rh joaca un rol foarte important în întregul proces. În cazul în care este negativ sau pozitiv ambii părinți, înseamnă că va da, probabil, naștere unei fete. Atunci când părinții au diferiți factori Rh, înseamnă că va da, probabil, naștere unui băiat.

Maya Gen prezicător Grafic:
În cele mai vechi timpuri, Maya matematica folosit pentru a calcula diverse activități în viața lor de zi cu zi de eclipsa de lună pentru calcule calendaristice. Mayașii au determinat sexul copilului prin luarea vârsta mamei la concepție și anul concepției. În cazul în care ambele sunt chiar sau ambele sunt ciudat ... eo fată. În cazul în care unul este chiar și unul ciudat că e băiat.

japoneză Nașterii Grafic:
Japonez astrograma este o metodă de predicție de gen bazată pe corelarea mamei și a tatălui luni de la naștere cu luna concepției.Puteți oricând:
- Prezice sexul copilului nenăscut folosind mai multe metode.
- Contact: Dacă întâmpinați orice problemă sau dacă aveți sugestii / opinii pentru a face aplicația noastră mai bine. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
- Spune-le prietenilor App nostru.
- Rete App nostru: Dacă vă place aplicația noastră, vă rugăm să luați un moment să-l rata.

Credit:
Vector de fundal proiectat de Freepik
http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background

Screenshot Boy or Girl - Gender Predictor APK

 Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover Boy or Girl - Gender Predictor APK Cover
sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software4.5 stars based on 71986 reviews
free web page hit counter