Saturday, March 17, 2018

 BookMyShow–Movie Tickets,Plays  APK Download

BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK

86 from - 845.423 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: BookMyShow–Movie Tickets,Plays
Author: Bigtree Entertainment Pvt. Ltd.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 10 martie 2018


Download BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK from Bigtree Entertainment Pvt. Ltd. last update 10 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la techdesk[@]bookmyshow.com Politica de confidențialitate

BookMyShow–Movie Tickets,Plays With BookMyShow's application you can now book tickets for movies, plays, concerts, sports and many other events happening in your city. You can book and buy movie tickets online. Our app also lets you check movie show timings, theatre lists, read reviews & news.

Most of the renowned cinemas in the country like PVR Cinemas, BIG Cinemas, INOX, AGS Cinemas, Apna Cinema, CineMAX, City Gold, DT City Centre, E-SQUARE, Cinepolis, Fame Cinemas, Fun Cinemas, Glitz Cinemas, Gold Cinema, Gopalan Cinemas, HDIL Broadway, Movietime, Prasads, Q Cinemas, Rajhans Cine World, Satyam Cineplexes, SRS Cinemas, Storm 5D, Wave and many more have tied-up with BookMyShow.

If that's not enough, you can also book tickets for theaters like NCPA Mumbai, Prithvi Theatre Mumbai, Epicenter Gurgaon, Yours Truly Alma Bangalore, Ranga Shankara, Jagriti Theatre, Lamakaan Hyderabad, Comedy Store, Alliance Francaise Chennai, Alliance Francaise de Delhi and many more.

BookMyShow's application is definitely a one-stop shop for all your ticketing and entertainment shows. Tamil or Telugu movie shows, plays or comedy shows, music concerts or T20 bookings - You want it, we got it!

At BookMyShow, we take our users' privacy very seriously. Here are the details on every permission that this app asks for. We do not save any of this information on our servers.

• Storage: We save some data locally to avoid making a lot of network calls.
• Your Location: We use the location data to show you venues around you. No data is saved on our servers.
• Your Social Information: We only need to read your contacts when you need to pick someone from the contacts to share booking details with. We don't save any of this data on our servers. Ever.
• Your applications information [Retrieve running apps] & Logs: We use this to gather information that helps us fix any issues that you may experience with our app. We do not save any of this information.
• Your Accounts: We require this to be able to send push notifications. Don’t worry, we never spam.
• Won't affect your battery: We require this to be able to send you push notifications. Don't worry, we never spam.
• Your Contacts : We need access to your contacts, so that you can invite your friends to chat or join you after you've booked your tickets. We're asking for the contact permission for a bunch of features like chat, sharing tickets with friends. Your information will kept confidential.
• Read and Receive SMS: We need this permission to enable our app to read your One -Time - Password SMS and automatically enter the code while completing the payment. Your privacy will be respected and no information will be saved.

Download our app for FREE and book tickets on the go. The box office at your fingertips.

Like us on Facebook:- http://www.facebook.com/BookMyShowIN

Follow us on Twitter:- https://twitter.com/BookMyShow Cu aplicația BookMyShow vă puteți rezerva acum bilete pentru filme, piese de teatru, concerte, sport și multe alte evenimente care se petrec în orașul tău. Puteți rezerva și cumpăra bilete la film on-line. Aplicația noastră, de asemenea, vă permite să verificați filmelor temporizări, liste de teatru, citește recenzii și știri.

Cele mai multe dintre renumite cinematografe din țară, cum ar fi PVR Cinemas, BIG Cinematografe, INOX, AGS Cinemas, Apna Cinema, Cinemax, oraș de aur, City Center DT, E-SQUARE, Cinepolis, Fame Cinema, Fun Cinematografe, Glitz Cinematografe, aur Cinema, Gopalan Cinematografe, HDIL Broadway, Movietime, Prasads, Q Cinemas, Rajhans Cine Mondială, Satyam Cineplexes, SRS Cinemas, Storm 5D, Wave si multe altele au legat-up cu BookMyShow.

În cazul în care nu este suficient, puteți rezerva bilete pentru teatre, cum ar fi NCPAs Mumbai, Prithvi Teatrul Mumbai, Epicenter Gurgaon, Yours Truly Alma Bangalore, Ranga Shankara, Teatrul Jagriti, Lamakaan Hyderabad, Comedie Magazin, Alliance Francaise Chennai, Alliance Francaise de Delhi și multe Mai Mult.

cerere BookMyShow este cu siguranta un ghișeu unic pentru toate biletele și spectacole de divertisment dumneavoastră. Tamil sau spectacole de film telugu, piese de teatru sau spectacole de comedie, concerte de muzica sau rezervari T20 - Tu o vrei, am luat-o!

La BookMyShow, protejarea confidențialității utilizatorilor noștri foarte serios. Iată detaliile cu privire la fiecare permisiune că această aplicație solicită. Noi nu salvați oricare dintre aceste informații pe serverele noastre.

• Stocare: Am salva unele date la nivel local pentru a evita o mulțime de apeluri în rețea.
• Locația dvs.: Noi folosim datele de localizare pentru a vă arăta locuri din jurul tău. Nu există date sunt salvate pe serverele noastre.
• dvs. Informații sociale: Trebuie doar să citiți contact când ai nevoie pentru a alege pe cineva de contact pentru a partaja detaliile de rezervare cu. Noi nu salva oricare dintre aceste date pe serverele noastre. Vreodată.
• Informațiile privind aplicațiile [Preluați aplicații care rulează] & Jurnale: Noi folosim acest lucru pentru a aduna informații care ne ajută să remediați orice probleme care pot apărea cu aplicația noastră. Noi nu salvați oricare dintre aceste informații.
• conturile: Avem nevoie de acest lucru pentru a putea trimite notificări push. Nu vă faceți griji, noi niciodată spam.
• nu va afecta bateria: Avem nevoie de acest lucru pentru a fi în măsură să trimită notificări push. Nu vă faceți griji, noi niciodată spam.
• dvs. Contacte: Avem nevoie de acces la persoanele de contact, astfel încât să puteți invita prietenii la chat sau vă înscrieți după ce ați rezervat biletele. Ne cerem permisiunea de contact pentru o grămadă de caracteristici cum ar fi chat-ul, schimbul de bilete cu prietenii. Informațiile dvs. vor rămâne confidențiale.
• Citiți și primirea de SMS: Avem nevoie de această permisiune pentru a permite aplicației noastre de a citi One -Time - Parola SMS și introduceți automat codul în timp ce finalizarea plății. Confidențialitatea dvs. va fi respectată și nu există informații vor fi salvate.

Descărcați aplicația noastră pentru bilete gratuite și cartea pe picior de plecare. Box-office la îndemână.

Ca-ne pe Facebook: - http://www.facebook.com/BookMyShowIN

Urmărește-ne pe Twitter: - https://twitter.com/BookMyShow

Screenshot BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK

 BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover BookMyShow–Movie Tickets,Plays APK Cover
4.5 stars based on 62720 reviews
free web page hit counter