Friday, February 23, 2018

 Bird Song Id: Auto Recognition  APK Download

Bird Song Id: Auto Recognition APK

83 from - 265 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - Download updatestar updatestar - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Dictionarys list of every word of the year - Coordonnes centre hospitalier spcialis de sarreguemines - Weebly website builder create a free website store or blog - Abbreviations list by fakenewspapers - Tank on empty used gallon milk jug as gas can
Title: Bird Song Id: Auto Recognition
Author: Sunbird Images
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 februarie 2017


Download Bird Song Id: Auto Recognition APK from Sunbird Images last update 5 februarie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la apps[@]sunbird.tv Politica de confidențialitate Sunbird Images Kirchplatz 6 42489 Wülfrath Germany

Bird Song Id: Auto Recognition The original and the best, accept no cheap imitations !
Record a bird singing and use Automatic Recognition to help identify it.
Unlike other apps, no internet or mobile connection is needed.

Top of its class, Bird Watching Magazine rated it 9 out of 10 saying it is remarkably accurate.

Copied by a few, bettered by none, Bird Song Id is three years ahead of anyone else in this field !

The Times Newspaper said the app "Does what it says on the tin" and were amazed that "this astonishing piece of software costs about the same as a cup of coffee".

The Telegraph Newspaper said "Bird Song Id is a good walk improved, and may even put a spring in your step".

Bird Song Id helps you identify a wide variety of birds of the British Isles by their songs and calls.

Automatic Recognition takes place on the device, no connection to the internet or mobile network is needed.

Automatic Recognition is a little like Shazam for birds.

Great for identifying warbler, finch, sparrow, thrush, flycatcher and many other types of songbird.

Automatic Recognition needs good quality recordings to work well. See the help below, or follow the Developer Website link to find out how to improve your recordings.

How successful is it ? Our aim is to get the correct bird in the top three of those listed. In our testing of over 1,000 samples we found the success rate of Bird Song Id to be 85%.

Follow the Developer Website link to see a demo of Bird Song Id Automatic Recognition on YouTube

--------------- HELP ----------------
Automatic Recognition needs a good quality recording of the bird.

Only record when it is very quiet, apart from the bird singing of course.

Be close to the bird singing, as close as you can be without disturbing it.

Only record when a single bird is singing, or when a single bird is dominant

The analysis graph should have plenty of blue and green colors with few or no black peaks.

The peaks on the Bird Song Id graph should reach all the way to the top. Low peaks indicate poor quality and recognition is unlikely.

The Audio Quality, shown at the top of the results screen, should be at least Good, and preferably Very Good or Excellent

The highest Bird Song Id score should be above 70% to be useful. Below this and the system is telling you it is not sure what the song is.

A difference between two birds of less than 10% is not that significant, so listen to the samples from both to help you further

Make sure it is very quiet apart from the bird song which should be nice and loud

Be as close to the bird as you can be without disturbing it

Be patient, dont expect miracles, the system works but needs good clear recordings

The microphone is often at the bottom of a device, point the microphone towards the bird

Remove the case from your device if you use one as this can dampen the microphone

Record a single bird at a time

Capture at least two singing episodes if you can.

Record for the full 30 seconds

Avoid windy conditions. Air moving over the microphone will mask the bird sounds

Make sure there is plenty of life in the battery. Your device will reduce power going to the microphone as the battery runs down

Playing songs to the app from recorded material on the internet, other apps or CDs is unlikely to work as this material is digitally processed and edited (inter phase gaps are often shortened). They sound very different to recording birds for real in the natural environment. Particularly true for finch and warbler recordings.

Some devices, particularly larger tablets, do not have good microphones built in to them. This will result in a lot of background hiss that will cause Automatic Recognition to fail. Better external microphones are usually available for these devices.

Get to know the warble of a warbler, the chatter of a finch, the chirp of a sparrow, the song of a blackbird etc etc ! Original și cele mai bune, să accepte nici o imitații ieftine!
Înregistrează o pasăre cântând și de a folosi o recunoaștere automată pentru a ajuta la identificarea acestuia.
Spre deosebire de alte aplicații, este nevoie de nici o conexiune la internet sau mobil.

Partea de sus a clasei sale, Bird Urmărind revista a evaluat-9 din 10 spunând că este extrem de precisă.

Copiata de cativa, întrecută de nici unul, Song Id-ul Bird este de trei ani înainte de oricine altcineva în acest domeniu!

Ziarul Times a spus app "Are ceea ce se spune pe tablă" și au fost uimiți că "această piesă uimitoare a costurilor software-ului despre aceasta la fel ca și o ceașcă de cafea".

The Telegraph Ziarul a declarat "Song Bird Id-ul este o plimbare bun îmbunătățit, și poate chiar pune un arc în pasul dvs.".

Song ID-ul de pasăre vă ajută să identificați o mare varietate de păsări din insulele britanice de cântece și apelurile lor.

Recunoașterea automată are loc pe dispozitiv, nu este necesară nici o conexiune la rețeaua de internet sau mobil.

Recunoașterea automată este un pic ca Shazam pentru păsări.

Pentru a identifica o mare Pitulice, cinteza, vrabia, afte, Muscarul și multe alte tipuri de songbird.

Recunoașterea automată are nevoie de inregistrari de buna calitate pentru a lucra bine. A se vedea, de ajutor de mai jos, sau urmați link-ul de dezvoltator site-ul pentru a afla cum să vă îmbunătățiți înregistrările.

Cât de succes este? Scopul nostru este de a obține pasărea corectă în primele trei dintre cele enumerate. În testele noastre de peste 1.000 de probe am gasit rata de succes a Song Id-ul Bird sa fie de 85%.

Urmați link-ul de dezvoltator site-ul pentru a vedea un demo de recunoaștere automată Song Bird ID-ul de pe YouTube

--------------- AJUTOR ----------------
Recunoașterea automată are nevoie de o înregistrare bună calitate a păsării.

înregistra numai atunci când este foarte liniștită, în afară de pasăre cântând desigur.

Să fie aproape de pasăre cântând, cât mai aproape poți fi fără a deranja asta.

Înregistrează numai atunci când o singură pasăre cântă, sau atunci când o singură pasăre este dominantă

Grafic de analiză ar trebui să aibă o multime de culori albastru și verde, cu puține sau deloc negre vârfuri.

Picurilor de pe grafic Id-ul Song Bird ar trebui să ajungă tot drumul spre partea de sus. pintenilor indică calitatea slabă și recunoașterea este puțin probabilă.

Calitatea audio, prezentat în partea de sus a ecranului rezultate, ar trebui să fie de cel puțin bună, și, de preferință Foarte bun sau excelent

Cel mai mare scor Song Id Bird ar trebui să fie de peste 70% pentru a fi utilă. Sub acest lucru și sistemul vă spune că nu este sigur ce piesa este.

O diferență între cele două păsări de mai puțin de 10% nu este atât de semnificativ, astfel încât să asculte probele din ambele pentru a vă ajuta în continuare

Asigurați-vă că este foarte liniștită, în afară de cântecul păsărilor, care ar trebui să fie frumos și tare

Să fie cât mai aproape de pasăre ca tine poate fi fara a deranja-l

Să fie pacient, dont a aștepta miracole, sistemul funcționează, dar are nevoie de inregistrari clare bune

Microfonul este de multe ori în partea de jos a unui dispozitiv, îndreptați microfonul spre pasărea

Scoateți-l din aparat dacă utilizați una ca acest lucru se poate umezi microfonul

Se înregistrează o singură pasăre, la un moment dat

Capta cel puțin două episoade cântând dacă poți.

Record pentru 30 de secunde pline

Evita condiții de vânt. Aer se deplasează peste microfon va masca sunetele păsărilor

Asigurați-vă că există o mulțime de viață în baterie. Dispozitivul va reduce puterea de a merge la microfon ca bateria se descarcă

Redarea melodiilor la aplicația din materiale înregistrate pe internet, alte aplicații sau CD-uri este puțin probabil să funcționeze ca acest material este procesat digital și editat (decalaje de fază între sunt adesea scurtat). Sună foarte diferit de înregistrarea păsărilor pentru real în mediul natural. În special adevărat pentru Finch și warbler înregistrări.

Unele dispozitive, tablete mai mari în special, nu au microfoane bune construite pentru ei. Acest lucru va avea ca rezultat o mulțime de șuierat de fundal, care va provoca o recunoaștere automată a eșua. microfoane externe mai bune sunt de obicei disponibile pentru aceste dispozitive.

Ia să cunoască Warble unui Pitulice, sporovăiala unui cinteza, ciripitul unei vrabie, cântecul unei mierle, etc, etc!

Screenshot Bird Song Id: Auto Recognition APK

 Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover Bird Song Id: Auto Recognition APK Cover
the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale dont miss it httpstoresteampowered sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 the database recognizes 1746000 software titles and delivers updates for your software including minor upgrades read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and centre hospitalier spcialis 1 rue calmette bp 8002757212 sarreguemines tl 0387279800fax 0387279808 transport en co weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life fake news papers fake news videos a few abbreviations i drive a 2000 chevy s 10 pickup with a 43l v6 this truck once went almost 100 mi with the low fuel light on on a lonely stretch of highway in utah4.5 stars based on 31234 reviews
free web page hit counter