Saturday, February 24, 2018

 BIG Launcher  APK Download

BIG Launcher APK

86 from - 840 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Download apk global apk android application apk android app - Game avatar fight 43 mod apk android hvga games - Download shareit apk 4038ww shareitapk apk4fun - Supersu pro apk full download officially - You can now download the google pixel 2 launcher on any - Apk downloader download apk files directly from google play - Official apk downloader download apk files from - Installing the google play store app apk on the android - Fm whatsapp 736 apk download for android 2018 version - Google play store download free apk update app
Title: BIG Launcher
Author: BIG Launcher
Latest Version: 2.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 27 noiembrie 2015


Download BIG Launcher APK from BIG Launcher last update 27 noiembrie 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]biglauncher.com Politica de confidențialitate 2BIG s.r.o. Chelčického 686 Rosice 53351 Pardubice Czech Republic

BIG Launcher A fast and simple Android interface for seniors and people with vision problems.
Or even you, if you hate millions of icons.

BIG Launcher makes the smartphone suitable for seniors, children, and people with eye diseases, motor problems or the legally blind. Visually impaired and technically challenged users can use the simple and easy-to-read interface with ease. There is no fear of making a mistake and losing everything with stress-free navigation. And it also features the SOS button which can save lives!

✮ Your new home screen
The BIG Launcher replaces the user interface of any phone or tablet with Android 2.1 or higher. It is designed in consideration with seniors and the visually impaired to provide maximum readability and easy use.

✮ Enlarged icons
Large buttons are easy to use - they are controlled by single touches, leaving no room for errors.

✮ Easy to use phone
Access all the functions of the phone via a simple interface. No confusion, no complications. Large texts and color coded icons help you to easily distinguish between items.

✮ Well-arranged call history
Quickly access favorite contacts from the menu or by putting them directly on a home screen. Browse through the call history and easily call back or reply with a message.

✮ Big font SMS editor
SMS messages are sorted by conversations. Large font and color coding is used to display the message thread. Reply easily to any message with the easy to use SMS editor. Writing a message has never been simpler.

✮ Full screen notifications
Optional full screen SMS notifications allows you to rapidly call back or reply to the message.

✮ Quickly run all your apps
Use big shortcuts for your most used applications or find them quickly in the app list with instant search. Recently used apps are at the top of the list. Shortcuts like web bookmarks can also be placed on the home screen.

✮ Hide unwanted apps
Hide the apps you don’t want to use to keep your app list clean. Useful for restricting access to those off-limit apps as parental controls or to protect users from getting lost in the navigation.

✮ 100% accessible
High contrast color schemes and three different font sizes allow you to use your phone without glasses. Additional color themes are available for download. Extended support for Talkback screen reader allows legally blind users to use their phone with ease and confidence.

✮ For elderly or kids
Older people love the big battery and signal indicators, direct dialing of their favorite contacts and the SOS button with geolocation for the cases of emergency. Kids appreciate colorful backgrounds.

✮ Password protection
Full screen mode and password protection prevent the users from getting lost or from deleting something important from the phone. This creates a completely safe mobile environment.

✮ Choose the features...
Customize BIG Launcher easily to match your needs - set up an unlimited number of screens with apps, contacts, shortcuts or widgets. Swipe between them or use the buttons to group related functions.

✮ ...and pick a theme
You can choose from many downloadable visual themes and icon packs to customize your phone. Also, every screen can have a different background.

BIG Launcher is available in the following languages:
العربية, english, bahasa melayu, bahasa indonesia, български, česky, dansk, deutsch, ελληνικά, español, eesti, français, hrvatski, עברית, 한국어, हिन्दी, italiano, magyar, nederlands, 日本語, norsk, português, português brasileiro, polski, русский, română, slovenčina, slovenščina, suomi, svenska, ภาษาไทย, tiếng việt, türkçe, 中文(简体字, 簡體字), ئۇيغۇرچه.

✮ ✮ ✮

This app requires a permission to read the phone status and identity because of the SMS/MMS functions. For more information about required permissions, please see http://j.mp/BLperm

✮ Now includes really big dialer! Great as a senior phone! Also works perfectly on e-ink devices. ✮ O interfață Android rapid și simplu pentru persoanele in varsta si a persoanelor cu probleme de vedere.
Sau chiar tu, dacă vă urăsc milioane de icoane.

BIG Lansatorul face ca smartphone-ul potrivit pentru persoanele în vârstă, copii și persoane cu boli de ochi, probleme motorii sau orb din punct de vedere. Utilizatorii cu deficiențe și provocați punct de vedere tehnic se poate utiliza interfata simpla si usor de citit cu ușurință. Nu există nici o teama de a face o greșeală și a pierde totul cu navigare prin stres-free. Și, de asemenea, caracteristici butonul SOS care poate salva vieti!

✮ tău ecran nou acasă
BIG Lansatorul înlocuiește interfața cu utilizatorul de pe orice telefon sau tabletă cu Android 2.1 sau mai mare. Acesta este proiectat în considerare cu persoanele în vârstă și persoanele cu deficiențe de vedere pentru a oferi un maxim de lizibilitate și o utilizare ușoară.

✮ icoane lărgite
Butoanele mari sunt ușor de utilizat - acestea sunt controlate de atingeri simple, lăsând loc pentru erori.

✮ Ușor de utilizat telefon
Acces toate funcțiile telefonului printr-o interfață simplă. Nici o confuzie, fără complicații. texte mari și pictograme colorate ajuta pentru a distinge cu ușurință între elemente.

✮ istoricul apelurilor bine aranjate
accesați rapid contactele preferate din meniu sau prin punerea lor direct pe un ecran de pornire. Căutați printre istoricul și înregistrarea apelurilor cu ușurință înapoi sau să răspundeți cu un mesaj.

✮ Big font editor de SMS-uri
Mesajele SMS sunt sortate după conversații. font mare și codificare de culoare este utilizat pentru a afișa șirul de mesaje. Răspundeți cu ușurință la orice mesaj cu ușor de utilizat editor de SMS-uri. Scrierea unui mesaj nu a fost niciodată mai simplă.

✮ notificări pe întregul ecran
Notificări opționale SMS modul ecran complet vă permite să apelați rapid înapoi sau a răspunde la mesaj.

✮ rula rapid toate aplicațiile
Utilizați comenzile rapide de mari pentru aplicațiile cele mai utilizate sau de a le găsi rapid în lista de aplicații cu căutare instantanee. Aplicațiile utilizate recent sunt în partea de sus a listei. Comenzile rapide, cum ar fi marcajele web pot fi, de asemenea, plasate pe ecranul de start.

✮ Ascunde aplicațiile nedorite
Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să utilizați pentru a păstra lista de aplicații curate. Utile pentru restrictionarea accesului la aceste aplicații off-limită ca grup de control parental sau pentru a proteja utilizatorii de la obtinerea pierdut în navigare.

✮ 100% accesibil
scheme de culori de contrast ridicat și trei dimensiuni diferite de font vă permit să utilizați telefonul fără ochelari. Temele color suplimentare sunt disponibile pentru descărcare. suport extins pentru cititor de ecran TalkBack permite utilizatorilor din punct de vedere orb să folosească telefonul lor cu ușurință și încredere.

✮ Pentru vârstnici sau copii
persoanele în vârstă iubesc mari indicatori de baterie și de semnal, apelare directă a contactelor lor preferate și butonul SOS cu geolocalizării pentru cazurile de urgență. Copii aprecia fundaluri colorate.

✮ Protecția prin parolă
Mod ecran complet și protecție cu parolă împiedică utilizatorii de la obtinerea pierdut sau de la ștergerea ceva important din telefon. Acest lucru creează un mediu mobil complet sigur.

✮ Alegeți caracteristicile ...
Personaliza BIG lansator ușor pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră - înființat un număr nelimitat de ecrane cu aplicații, contacte, comenzi rapide sau widget-uri. Între ele sau deplasați degetul folosiți butoanele pentru funcții legate de grup.

✮ ... și alege o temă
Poti alege din mai multe teme vizuale care pot fi descărcate și pachete de pictograme pentru a personaliza telefonul. De asemenea, fiecare ecran poate avea un fundal diferit.

BIG Launcher este disponibil în următoarele limbi:
العربية, engleză, bahasa Melayu, bahasa indonezia, български, česky, dansk, deutsch, ελληνικά, español, eesti, français, Hrvatski, עברית, 한국어, हिन्दी, italiano, magyar, Nederlands, 日本語, norsk, português, português Brasileiro, polski, русский, română, slovenčina, slovenščina, suomi, svenska, ภาษา ไทย, Tiếng Việt, türkçe, 中文 (简体字, 簡體字), ئۇيغۇرچه.

✮ ✮ ✮

Această aplicație necesită o permisiune pentru a citi starea și identitatea telefonului datorită funcțiilor SMS / MMS. Pentru mai multe informații despre permisiunile necesare, vă rugăm să consultați http://j.mp/BLperm

✮ Acum include dialer într-adevăr mare! De mare ca un telefon senior! De asemenea, funcționează perfect pe dispozitivele de e-cerneală. ✮

Screenshot BIG Launcher APK

 BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover BIG Launcher APK Cover
download apk global apk android application free android app global apk android apps download apk android applications android apk avatar fight 43 mod apk version 43size 41 mbrequired android armv6 and armv7root needed nocheat hat leather helmet with stat less ubber important download shareit apk file v4038ww comlenovoanysharegpsapk quickly send or share any file format with zero mobile data charge supporting group sharing feature supersu pro apk use on your android devices to get root access with supersu pro apk features latest supersu pro apk available on supersu download section that didnt take long you can now download the google pixel 2 launcher on any phone the pixel 2s updated launcher is here and it looks pretty great online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader download and install view this page for version 20 after installed apk downloader youll need to follow these steps in able to use it i enter email and device after the install apk android emulator has black screendo not open after install get fm whatsapp 2018 latest version now download v736 apk for android to upgrade app enjoy super customization with fmwhatsapp mod for free download google play store apk 682222 google play store comes pre installed on all android devices so you do not need to install it again4.5 stars based on 68636 reviews
free web page hit counter