Tuesday, March 20, 2018

 Avira Antivirus Security 2018  APK Download

Avira Antivirus Security 2018 APK

89 from - 493.651 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Avira antivirus pro key avira activation code crack full - Avira free antivirus download for windows 81 windows 8 - Avira antivirus pro 2017 license key crack till 2020 - Security master antivirus vpn applock booster - Eset smart security 9 license key 2018 is here latest - Eset nod32 antivirus 9 license key 2018 free download - Eset nod32 antivirus smart security 1012044 crack - 360 total security 2018 review free antivirus protection - Best antivirus security apps for android 2018 android - Download smadav antivirus 2018 118 free malavida
Title: Avira Antivirus Security 2018
Author: AVIRA
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 13 martie 2018


Download Avira Antivirus Security 2018 APK from AVIRA last update 13 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la customerservice[@]avira.com Politica de confidențialitate Avira Operations GmbH & Co. KG Kaplaneiweg 1 D - 88069 Tettnang

Avira Antivirus Security 2018 You’ve found the best free antivirus, mobile security, privacy, and anti-theft app for Android: Avira Antivirus Security.

Your photos, contacts, emails and credit card numbers are on your phone. In this era of leaks, Avira Antivirus Security ensures that your phone’s contents (very personal data) stay secure. More than a free antivirus app for malware/spyware removal, our full-featured free mobile security app provides safe browsing and remote anti-theft features to track and find your lost/stolen smartphone or tablet.

DigitalTrends Review: “You can trust the free version of Avira to keep your Android smartphone or tablet safe. It has a light footprint in terms of performance and a sleek, minimalist design…” (Top 5 Android Security Apps, DigitalTrends.com)

AVIRA ANTIVIRUS SECURITY – MAIN FEATURES
• Shields your devices against spyware and malware
• Helps you find, track, and recover your lost or stolen phone
• Protects your personal and private data (photos, chats, emails, etc.) from breaches and theft
• Shows how each of your apps collects sensitive data
• Blocks unauthorized access to other apps installed on your device
• Designed to be light on system resources, to help save your battery power

ANTIVIRUS & PRIVACY PROTECTION
• Automatically scans apps and their updates for hidden malware
• Scans external storage units (e.g. SD memory cards)
• Shows how each app rates on a privacy scale according to how much data it collects

ANTI-RANSOMWARE
Avira Antivirus Security prevents ransomware from encrypting your phone and taking your data and apps hostage. Our technology blocks millions of ransomware attempts every month, averting damages of over €300 per attack.

ANTI-THEFT & RECOVERY TOOLS
• Triggers a loud siren to locate device (e.g. deep in the sofa cushions)
• Tracks phone location on a map (‘cell phone tracker’ in the USA, ‘mobile tracker’ elsewhere)
• Locks specified apps to prevent their unauthorized access
• Prompts the person who finds your phone to contact you
• Remotely locks or wipes the device memory to secure your privacy

IDENTITY SAFEGUARD & BLACKLIST
Concerned that your email may have been hacked or otherwise compromised? Identity Safeguard tells you if that’s the case.
• Checks if you or your contacts’ email addresses have been leaked in a 3rd party security breach
• Notifies your contacts if their email addresses have been compromised
• Lets you blacklist unwanted contact from particular numbers

WEB-BASED MANAGEMENT PORTAL
Web-based controls give you remote access to all your security settings and remote functions (e.g. siren, memory wipe, track location on map)
• Oversee multiple devices (cross-platform) through the web-based portal

LANGUAGES
English, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Brazilian Portuguese, Russian, Polish, Turkish, Korean, Japanese, and Chinese (simplified and traditional).

SYSTEM REQUIREMENTS

Android 4.0.3 – 7.1
Designed for use on most Android smartphones and tablets (including Samsung, Lenovo, Huawei, LG, Sony, TCL, Coolpad, ZTE, Acer, Asus, Toshiba).
NOTE: SMS message blocking functionality is unavailable for Android v4.4 “Kit-Kat” devices.

GET PRO! – PREMIUM VERSION
 (via in-app purchase)
NEW! Camera Protection: Control which apps have access to your camera
Additional browser security – Blocks infected websites at the browser level and provides phishing protection
More-frequent updates – Ensures that your protection is always up-to-date against new ‘zero-day’ malware strains
Premium support – Avira’s team of security experts offer top-notch tech support

This app is included in the Avira Prime subscription service. For more on this, please visit www.avira.com Ați găsit cel mai bun antivirus gratuit, mobile de securitate, confidențialitate și App anti-furt pentru Android:. Avira Antivirus Securitate

Fotografiile tale, contacte, email-uri și numere de cărți de credit sunt pe telefon. În această eră de scurgeri de informații, Avira Antivirus Security asigura că conținutul telefonului (foarte date personale) ședere sigure. Mai mult decât o aplicație antivirus gratuit pentru îndepărtarea malware / spyware, aplicația noastră full-featured gratuit de securitate mobil oferă navigare în condiții de siguranță și de la distanță caracteristici anti-furt pentru a urmări și de a găsi dvs. smartphone pierdut / furat sau tabletă.

DigitalTrends opinie: „Puteți avea încredere gratuit ultima versiune de Avira pentru a menține smartphone-ul Android sau comprimat în condiții de siguranță. Ea are o amprentă de lumină în termeni de performanță și un design elegant, minimalist ...“(Top 5 aplicații Android de securitate, DigitalTrends.com)

AVIRA ANTIVIRUS SECURITY - CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Shields dispozitivele împotriva spyware și malware
• Vă ajută să găsiți, urmări și de a recupera telefonul pierdut sau furat
• protejează datele personale și private (fotografii, discuții, email-uri, etc.) de la încălcări și furt
• modul în care arată fiecare dintre aplicațiile dvs. colectează date sensibile
• Blocheaza accesul neautorizat la alte aplicații instalate pe dispozitiv
• Proiectat pentru a fi lumină asupra resurselor de sistem, pentru a ajuta la economisirea energiei bateriei

ANTIVIRUS & Confidentealitate
• scanează automat aplicațiile și actualizările lor pentru malware ascunse
• Scanează unitățile de stocare externe (de exemplu, carduri de memorie SD)
• arată modul în care fiecare app ratele pe o scară de confidențialitate în funcție de cât de mult datele pe care le colectează

ANTI-ransomware
Avira Antivirus Security previne ransomware de la criptarea telefonului și de a lua datele și aplicațiile de ostatici. Tehnologia noastră blochează milioane de încercări în fiecare lună, care solicită răscumpărarea evitarea daune de peste 300 € pe atac.

Antifurt & RECUPERARE TOOLS
• Declanșează o sirenă tare, pentru a localiza dispozitivul (de exemplu adânc în perne)
• Tracks telefon locație pe o hartă ( „tracker telefon mobil“, în SUA, „Mobile Tracker“ în altă parte)
• Locks aplicațiile specificate pentru a preveni accesul neautorizat a acestora
• Prompturile persoana care găsește telefonul pentru a vă contacta
• încuietori sau tampoane Remotely memoria aparatului pentru a asigura intimitatea

IDENTITATE SAFEGUARD & blacklist
Preocupat de faptul că e-mail-ul poate să fi fost piratat sau altfel compromise? Salvgarda vă spune dacă e cazul.
• Verifică dacă dumneavoastră sau adresele de e-mail ale contactelor dvs. au fost scurs într-o breșă de securitate 3rd party
• Notifică contactele dacă adresele lor de e-mail au fost compromise
• Permite lista neagra de contact nedorit de la numere speciale

WEB-BASED MANAGEMENT PORTAL
controale bazate pe web vă oferă acces la distanță la toate setările de securitate și funcții de la distanță (de exemplu sirenă, memorie șterge, localizare pista pe harta)
• Supraveghează mai multe dispozitive (cross-platform) prin intermediul portalului web-based

LIMBI
Engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă, portugheză braziliană, rusă, poloneză, turcă, coreeană, japoneză, și chineză (simplificată și tradițională).

CERINȚE DE SISTEM
Android 4.0.3 - 7.1
Conceput pentru a fi utilizat pe majoritatea smartphone-uri și tablete Android (inclusiv Samsung, Lenovo, Huawei, LG, Sony, TCL, Coolpad, ZTE, Acer, Asus, Toshiba).
NOTĂ: Mesajul SMS de blocare funcționalitate este disponibilă pentru Android v4.4 „Kit-Kat“ dispozitive.

GET PRO! - PREMIUM VERSION (prin cumpărare în-app)
NEW protecție Aparat foto: control aplicațiile care au acces la camera foto
de securitate browser suplimentară - Blocuri infectate site-uri web la nivel de browser și oferă o protecție de tip phishing
Mai multe actualizări frecvente-- Asigură protecția dvs. este întotdeauna la zi, împotriva noilor tulpini malware „zero-day“
sprijin Premium - echipa Avira de experți în securitate oferă de top-notch suport tehnic

Această aplicație este inclusă în serviciul de abonament Avira Prime. Pentru mai multe detalii despre aceasta, vă rugăm să vizitați www.avira.com

Screenshot Avira Antivirus Security 2018 APK

 Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover Avira Antivirus Security 2018 APK Cover
avira antivirus pro key avira activation code crack full updated march 2018 download avira for windows 81 and windows 8 windows 7 pclaptop avira antivirus windows 81 best way to download free avira anti virus on windows avira antivirus pro 2017 license key crack till 2020 free download can be called avira furthermore computer programs that computer security software the original cm security upgraded to the security master antivirus vpn applock booster by cm cheetah mobile and redefined the scope of phone security protects not only your phone but also your privacy security master introduced intelligent diagnosis to detect your phone status including antivirus junk clean and phone booster battery saver and cpu cooler in time eset smart security 9 license key 2018 is useful software in the world the most good thing about this software is that it is comfortable for all windows eset nod32 antivirus 9 license key is best antivirus program that is used for removing the viruses from your systems likes pc and as well as laptops eset nod32 antivirus smart security 1012044 crack free download is a wonderful and helpful software in the worldit complete protection for read a complete 360 total security 2018 review find which are the pros and cons of 360 total security free antivirus before decide to install it free best antivirus apps for android 2018 are listed here you can find the free android antivirus app for smartphone tablets 810 301 votes download smadav antivirus 2018 free smadav antivirus 2018 is a tool for pc conceived to work as a complement to your main antivirus in order protect flash memory units and usb sticks smadavs antivirus definitely doesnt intend to replace your avira avg kaspersky or norton4.5 stars based on 44413 reviews
free web page hit counter