Tuesday, February 20, 2018

 Avenza Maps  APK Download

Avenza Maps APK

86 from - 8.153 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Avenza Maps
Author: Avenza Systems Inc.
Latest Version: 5.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 februarie 2018


Download Avenza Maps APK from Avenza Systems Inc. last update 20 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]avenza.com Politica de confidențialitate 84 Merton Street, Toronto, ON M4S 1A1

Avenza Maps Get the App. Get the Map.® - Avenza Maps is a powerful, award-winning offline map viewer with a connected in-app Map Store to find, purchase and download professionally created maps for a wide variety of uses including hiking, outdoor recreation, and traveling. Free for recreational use, just pay for maps (or download free ones). In-app subscription available for professional users.

Our mobile maps don't need the internet to work. Carry maps around like books or music! Maps stored on your device and are always available even when not connected to WiFi or cellular coverage so that you can avoid data roaming charges when outside of your local network.

Going hiking? Find an official park or topographic map and navigate with only GPS (cellular data can be disabled), record your tracks, estimate travel times, and add placemarks and photos to share with others.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

FEATURES
• Locate and show GPS position and compass direction
• Record GPS tracks during your activities
• Drop placemarks wherever you are and add notes or photos
• Measure distances and areas
• Overlay search engine results on any map for offline use
• Handy map searching tools to find the map you need
• Load an unlimited number of maps from the Map Store
• Load up to 3 of your own geospatial PDF, GeoPDF®, GeoTIFF and JPG maps at a time
• Available in-app subscriptions to unlock the ability to import an unlimited number of your own maps

GET MAPS FROM THE MAP STORE
• Hundreds of thousands of free specialty maps available through the Avenza Map Store
• You can have an unlimited number of Map Store maps on your device
• Camping and hiking use including National Park Service maps and other regions of the world
• Topographic use including USGS and Canadian Topographic maps and other regions of the world
• Nautical and marine use including NOAA and FAA charts for North America and other regions of the world
• Maps for tourists, transit, travel, special events, historic and much more

UNLOCK MAP IMPORT LIMIT SUBSCRIPTION
• Import an unlimited number of your own maps including geospatial PDF, GeoPDF®, and GeoTIFF
• Recreational use only
• Ideal for enthusiasts who import maps for traveling, hunting, fishing, hiking, navigation and more

AVENZA MAPS PRO SUBSCRIPTION
• Import an unlimited number of your own maps including geospatial PDF, GeoPDF®, and GeoTIFF
• Empower your organization with the full features of Avenza Maps Pro
• Required for commercial, academic, government, and professional use
• Import and export Esri® shapefiles (points, lines and areas)
• Manage multiple users with subscription management system
• Receive priority technical support

MAP PUBLISHERS
The Avenza Maps platform is an all-encompassing solution for the use, distribution and sale of digital versions of paper maps to mobile devices. We look to partner with map publishers who bring excellent design, diversity and value-added content to our platform. Contact us for more information.

AFFILIATES
Join our affiliate program and earn passive income. Our program is free to join, easy to set up and requires minimal technical knowledge. Have access to our growing inventory of more than 500,000 maps and we will provide special links to our maps that you can share on your website, blog or social networks. You'll earn a commission for each map sale you make.

REQUIREMENTS
• For best results, use Android 5 or higher. Avenza Maps 3.3 requires Android 5 or higher.
• Devices with less than 1 GB RAM may encounter problems with processing maps and other memory related issues
• Avenza Maps may not be supported on some Android devices with an Intel processor

CONNECT WITH US
http://www.avenzamaps.com
http://www.facebook.com/avenzamaps
http://www.twitter.com/avenzamaps
http://www.instagram.com/avenzamaps Ia aplicatia. Ia Map.® - Maps Avenza este un premiat harta offline vizualizator de puternic, cu o conectat în aplicație pentru a găsi Harta Store, cumpărarea și descărcarea de hărți create profesional pentru o gamă largă de utilizări, inclusiv drumeții, recreere în aer liber și călătorii. Gratuit pentru utilizare de agrement, trebuie doar să plătească pentru hărți (sau descărcați cele gratuite). In-app abonament disponibile pentru utilizatorii profesioniști.

Hărțile noastre mobile nu au nevoie de internet pentru a lucra. Carry hărți în jurul ca cărți sau muzică! Hărțile stocate pe dispozitiv și sunt întotdeauna disponibile chiar și atunci când nu este conectat la Wi-Fi sau de acoperire celulară, astfel încât să puteți evita tarifele de roaming atunci când în afara rețelei locale de date.

Mergând drumeții? Găsiți un parc oficial sau o hartă topografică și să navigați doar cu GPS (date celulare pot fi dezactivate), înregistra melodiile, ori estimarea de călătorie și să adăugați marcatori de locație și fotografii pentru a partaja cu alții.

Utilizarea în continuare a GPS care rulează în fundal poate reduce dramatic de viață a bateriei.

CARACTERISTICI
• Localizați și arată poziția GPS și busolă direcția
• GPS-înregistrați trasee în timpul activităților dumneavoastră
• marcatorii picătură, oriunde vă aflați și adăugați note sau fotografii
• Măsurarea distanțelor și a zonelor
• rezultatele motorului de căutare suprapusă pe orice hartă pentru utilizare offline
• Instrumente de harta de cautare la îndemână pentru a găsi harta aveți nevoie
• Încărcați un număr nelimitat de hărți de pe Store Harta
• Încărcați până la 3 din propriile hărți geospațiale PDF, GeoPDF®, GeoTiff și JPG, la un moment dat
• disponibile abonamente în aplicație pentru a debloca capacitatea de a importa un număr nelimitat de hărți proprii

GET MAPS de la magazin MAP
• Sute de mii de specialitate hărți gratuite disponibile prin Avenza Harta Store
• Puteți avea un număr nelimitat de hărți Harta Store pe dispozitiv
• Camping și utilizare pentru drumeții, inclusiv hărți National Park Service și alte regiuni ale lumii
• utilizarea topografica, inclusiv USGS și hărți topografice canadiene și alte regiuni ale lumii
• utilizarea Nautic și marine, inclusiv diagrame NOAA și FAA pentru America de Nord și în alte regiuni ale lumii
• Hărți pentru turiști, tranzit, turism, evenimente speciale, istoric și multe altele

MAP DEBLOCARE IMPORT limita de abonare
• Importați un număr nelimitat de hărți proprii, inclusiv PDF geospațial, GeoPDF® și GeoTIFF
numai • Recreative
• Ideal pentru amatorii care importă hărți pentru călătorii, vânătoare, pescuit, drumeții, navigație și multe altele

Avenza MAPS PRO SUBSCRIERE
• Importați un număr nelimitat de hărți proprii, inclusiv PDF geospațial, GeoPDF® și GeoTIFF
• Empower organizația dumneavoastră cu caracteristicile complete ale Maps Avenza Pro
• Nu este necesar pentru comercial, academic, guvern, și profesional
• shapefiles de import și de export ESRI® (puncte, linii și zone)
• Gestionarea mai multor utilizatori cu sistem de gestionare a abonamentului
• Suport tehnic Primire prioritate

MAP PUBLISHERS
Platforma Harta Avenza este o soluție atotcuprinzătoare pentru utilizarea, distribuirea și vânzarea de versiuni digitale ale hărților de hârtie pentru dispozitive mobile. Ne uităm la partener cu harta editorii care aduc un design excelent, diversitate și de conținut cu valoare adăugată la platforma noastră. Contactați-ne pentru mai multe informații.

FILIALELE
Alăturați-vă programul nostru de afiliere și de a câștiga venituri pasive. Programul nostru este liber să se alăture, ușor de configurat și necesită cunoștințe tehnice minime. Au acces la inventarul nostru tot mai mare de mai mult de 500.000 de hărți și vom furniza link-uri speciale hărți noastre pe care le pot partaja pe site-ul dvs., blog sau rețele sociale. Vei câștiga un comision pentru fiecare harta de vânzare a face.

CERINȚE
• Pentru rezultate optime, utilizați Android 5 sau mai mare. Avenza Maps 3.3 necesită Android 5 sau mai mare.
• Dispozitivele cu mai puțin de 1 GB RAM pot întâmpina probleme cu hărți de procesare și alte probleme legate de memorie
• Hărțile Avenza nu pot fi acceptate pe unele dispozitive Android cu procesor Intel

CONECTEAZA-TE CU NOI
http://www.avenzamaps.com
http://www.facebook.com/avenzamaps
http://www.twitter.com/avenzamaps
http://www.instagram.com/avenzamaps

Screenshot Avenza Maps APK

 Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover Avenza Maps APK Cover
4.5 stars based on 30772 reviews
free web page hit counter