Saturday, February 24, 2018

 ANYCARD  APK Download

ANYCARD APK

88 from - 381 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: ANYCARD
Author: K52 s.r.l.
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 19 ianuarie 2018


Download ANYCARD APK from K52 s.r.l. last update 19 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]k52.media Via De Gasperi 8 28065 Cerano

ANYCARD In K52 volevamo sviluppare qualcosa più di una semplice app per maghi e ci siamo riusciti.

ANYCARD è un vero e proprio attrezzo magico, sempre con voi, sempre pronto e che vi permette di creare effetti realmente impossibili.

Costruirà da solo la vostra reputazione.

ANYCARD permette di far apparire qualunque carta del mazzo sul display del vostro telefono, in un istante e senza difficoltà.
I vostri amici rimarranno senza parole.

Uno spettatore potrà pensare qualsiasi carta, toccarla nel mazzo steso a faccia in alto, potrà disegnarla, mimarla... la carta che vuole, in totale libertà.
Voi farete apparire esattamente quella carta. Come se aveste dei veri poteri paranormali.

Decidete voi come far scegliere la carta e come rivelarla, a seconda del vostro gusto e del vostro stile. Inseritela in effetti già esistenti o shockate qualcuno semplicemente schioccando le dita e facendola apparire sul display.

ANYCARD è stata testata a lungo con pubblico normale e con maghi. Nessuno ha mai capito come fosse possibile.
La domanda più comune è stata: “È VERA MAGIA?!?”


Punti importanti:

· Nessun comando vocale.
· Nessun riconoscimento di immagini.
· Semplice da eseguire.
· Nessuna forzatura.
· Qualsiasi carta.
· Qualsiasi mazzo.
· Utilizzabile anche senza le carte.
· Possibilità illimitate.
· Reset immediato.I tempi cambiano, gli effetti magici cambiano. Avrete un miracolo moderno, SEMPRE con voi.


Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
- Arthur C. Clarke În K52 a dorit să dezvolte ceva mai mult decât o simplă aplicație pentru magicieni și am reușit.

AnyCard este un instrument de magie adevărată, întotdeauna cu tine, mereu gata și care vă permite să creați efecte cu adevărat imposibile.

Singur va construi reputatia ta.

AnyCard vă permite să aducă orice carte din pachetul de pe ecranul telefonului, într-o clipă și fără dificultate.
Prietenii tăi vor fi mut.

Un spectator poate gândi la orice carte, apăsați pe punte situată cu fața în sus, se poate desena, ea mima ... cartela pe care doriți, cu o libertate totala.
Vei face apărea exact acel card. Ca și cum ai avea puteri paranormale reale.

Tu decizi cum să alegi cardul și cum să-l dezvăluie, în funcție de gustul și stilul. Introduceți-l cu privire la efectele existente sau sunt șocat pe cineva pur și simplu să se rupă din degete și făcându-l să apară pe ecran.

A fost testat AnyCard extensiv cu publicul normal și cu vrăjitori. Nimeni nu a înțeles niciodată cum a fost posibil.
Cea mai frecventă întrebare a fost: "Este MAGIC adevărat?!?"


Puncte importante:

· Fără vorbire.
· Nici o recunoaștere a imaginilor.
· Simplu pentru a rula.
· Nu forțând.
· Orice card.
· Orice punte.
· Poate fi utilizat și fără cărți.
· Posibilități nelimitate.
· Resetarea instantanee.Vremurile se schimbă, efectele magice schimba. Vei avea un miracol modern mereu cu tine.


Orice tehnologie avansată este imposibil de distins suficient de magie.
- Arthur C. Clarke

Screenshot ANYCARD APK

 ANYCARD APK Cover ANYCARD APK Cover ANYCARD APK Cover ANYCARD APK Cover ANYCARD APK Cover ANYCARD APK Cover
4.5 stars based on 39346 reviews
free web page hit counter