Friday, February 23, 2018

 AirPlay/DLNA Receiver (PRO)  APK Download

AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK

77 from - 293 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Golden interstar hypro user manual pdf download - Pchome 24h - Androidbox android tv box maak van je tv een super smart tv - Foire aux questions emtec - - - - - -
Title: AirPlay/DLNA Receiver (PRO)
Author: WaxRain Tech.
Latest Version: 2.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 28 ianuarie 2018


Download AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK from WaxRain Tech. last update 28 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la waxraindev[@]gmail.com Politica de confidențialitate Building B, Culture and Creation Park, 4001 Fuqiang Road, Futian District Shenzhen, Guangdong Province

AirPlay/DLNA Receiver (PRO) This is the re-publishing of "AirPlay/DLNA Receiver(PRO)" which was first released on Google Play in Oct. 2012 and used to be downloaded for about 8000 times.
If the version(2.4.7 or earlier) you purchased in the past can't be upgraded or can not be found in your account after being uninstalled or "unauthorized" message pops out, please do contact us.

NOTE: This is a receiver installed on Android devices such as Boxes or TVs to receive media sent from your Apple devices, PC, and Android devices via AirPlay or DLNA protocol. It's not a sender. If the app doesn't work perfectly on your device, please CONTACT us via email(waxraindev[@]gmail.com), and we will try our best to solve it. Whether we could solve the problem, we can make a REFUND.
NOTE: You should uninstall other AirPin versions before installing this one.

Either AirPlay or DLNA is just a media controlling protocol, and it just sends the playback address to the inner media player in the firmware of your device. So the compatibility depends on the stability of network and the performance of your Android or sender device. It may not work so well either if your wireless router is too old.
If you install it on Android 3.1 or greater, please do run this app at least once after installation or update, then the auto-boot service can be registered to the Android system.
Once the app is installed and started on your boxes or your TV, it runs in the background waiting to receive the media you send to it from another device. Just like you would for a DLNA/UPnP enabled TV.

Send screen, music, videos, or pictures from your iPhone/iPad/Mac via Apple's AirPlay(Videos shot by iPhone/iPad/iPod's camera may not be played smoothly for it has a very large file size).
Or use your Android Phone/Tablet/PC with a compatible DLNA/UPnP app/program to send media directly to or stream from a home media server to "AirPlay/DLNA Receiver" installed on your Android device or phone.
Your "AirPlay/DLNA Receiver" device will show up in your other devices app/program as "ITV[@]" followed by a number. This is the identifier you will send your media to using your other devices. Follow your third party app/program's instructions on how to send media from them.

Features:
The FIRST Android app supporting both AirPlay and DLNA(The first version was released in June 2012).
●Support iOS6/7/8/9/10/11(Support AirPlay streaming and mirroring)
●[*]The FIRST app supporting the latest Youtube AirPlay streaming
●[*]The FIRST app supporting slideshow for AirPlay photo streaming
●[*]The FIRST app supporting AirPlay password protect
●Support DLNA and UPnP
●[*]The ONLY app supporting both Renderer and Player for Android based TV
●[*]Directly pull media from DLNA/Samba Server to play
●Support Windows streaming and mirroring(Working with AirPinPcSender)
●Support AndroidSender(Android media streaming)
●Support WiFi AP mode
●Automatic startup and Service shutdown configurable
●Audio streaming background played without delay
●Anti-disturb mode(video is kept playing when the controlling side exits)
●Continue playing from its previous pause point
●Support external Player
●Constant bug fixing and updating within our capability

★How to connect "AirPinPcSender" to "AirPlay/DLNA Receiver" to send your media files in your PC(WinXP/Win7/Win8) and mirror your PC screen to "AirPlay/DLNA Receiver (PRO)"?
Download and install AirPinPcSender in your PC(http://www.waxrain.com).
●Windows Media Streaming: Streaming media files in your Hard Disk or in Network Places/NAS by right clicking on media file and select "DLNA Play to". External SRT/ASS/SSA subtitles are supported;
●Windows Screen Mirroring: Click the icon of "AirPinPcsender" at Windows status bar, click "DLNA Mirror to".

If you still don't know how to use, please go to http://www.waxrain.com/product_en.html . Aceasta este re-publicarea „AirPlay / DLNA receptor (PRO)“, care a fost lansat pentru prima dată pe Google Play în octombrie 2012 și folosit pentru a fi descărcate de aproximativ 8000 de ori.
În cazul în care versiunea (2.4.7 sau mai devreme), achiziționat în care nu pot fi actualizate în trecut sau nu pot fi găsite în contul dvs. după ce a fost dezinstalat sau mesajul „neautorizat“ iese, vă rugăm să ne contactați.

NOTA: Acesta este un receptor instalat pe dispozitive Android, cum ar fi cutii sau televizoare pentru a primi mass-media trimise de la dispozitivele Apple, PC-uri și dispozitive Android prin intermediul AirPlay sau protocol DLNA. Nu este un expeditor. În cazul în care aplicația nu funcționează perfect pe dispozitiv, vă rugăm să ne contactați prin e-mail (waxraindev[@]gmail.com), și vom încerca tot posibilul să o rezolve. Indiferent dacă am putea rezolva problema, putem face o RAMBURSARE.
NOTĂ: Trebuie să dezinstalați alte versiuni AirPin înainte de a instala aceasta.

Fie AirPlay sau DLNA este doar un protocol de control mass-media, și trimite doar adresa de redare la interior player-ul media în firmware-ul dispozitivului. Deci, compatibilitatea depinde de stabilitatea rețelei și performanța dispozitivului Android sau expeditor. Este posibil să nu funcționeze atât de bine, fie în cazul în care routerul fără fir este prea vechi.
Dacă-l instalați pe Android 3.1 sau mai mare, vă rugăm să rulați această aplicație cel puțin o dată după instalare sau actualizare, atunci serviciul de auto-pornire pot fi înregistrate la sistemul Android.
După ce aplicația este instalată și a început pe cutii sau televizorul, se execută în fundal de așteptare pentru a primi mass-media va trimite la un alt dispozitiv. La fel ca tine ar fi pentru un DLNA / UPnP TV.

Trimite ecran, muzica, clipuri video sau imagini de pe iPhone / iPad / Mac prin Apple AirPlay (Video împușcat de / iPad / iPod iPhone aparat de fotografiat nu poate fi redat lin pentru ea are o dimensiune foarte mare fișier).
Sau utilizați Android telefon / tabletă / PC cu un DLNA / UPnP app / program de compatibil pentru a trimite mass-media direct sau flux de pe un server media de acasă pentru a „AirPlay / DLNA receptor“ instalat pe dispozitivul Android sau telefon.
Dispozitivului dvs. „AirPlay / DLNA receptor“ va apărea în alte dispozitive app / program ca și „ITV [@]“, urmat de un număr. Acesta este identificatorul pe care va trimite media la utilizarea altor dispozitive. Urmați instrucțiunile de aplicație terță parte / programului cu privire la modul de a trimite mass-media de la ei.

Caracteristici:
Aplicația PRIMA Android de sprijin atât AirPlay și DLNA (prima versiune a fost lansat în iunie 2012).
● Suport iOS6 / 7/8/9/10/11 (Suport AirPlay de streaming congruente)
● [*] prima aplicație de sprijin cele mai recente Youtube AirPlay de streaming
● prezentarea [*] prima aplicație de sprijin pentru streaming AirPlay fotografie
● [*] prima aplicație de susținere a parolei AirPlay proteja
● DLNA Asistență și UPnP
● [*] App numai de sprijin atât Renderer și Player pentru Android TV bazat
● [*] trage direct de la mass-media DLNA / Samba Server pentru a reda
● Suport pentru Windows de streaming și oglindire (Lucrul cu AirPinPcSender)
● Suport AndroidSender (Android de streaming media)
● Suport pentru modul WiFi AP
● pornire și oprire automată de servicii configurabile
● fundal de streaming audio jucat fără întârziere
● Modul anti-deranjați (video se păstrează joacă atunci când ieșirile laterale de control)
● Continuați redarea de la punctul său de pauză anterioară
● Suport player extern
● Rezolvarea erorilor și actualizarea constantă în cadrul capacității noastre

★ Cum de a conecta "AirPinPcSender" la "AirPlay / DLNA receptor" pentru a trimite fișierele media în PC (WinXP / Win7 / Win8) și oglindă ecranul PC-ului la "AirPlay / DLNA receptor (PRO)"?
Descărcați și instalați AirPinPcSender în PC-ul (http://www.waxrain.com).
● Windows Media Streaming: fișiere media de streaming de pe hard disk sau în rețea Locuri / NAS făcând clic dreapta pe fișier media și selectați „DLNA Play pentru a“. SRT / ASS / subtitrări SSA externe sunt acceptate;
● Windows Screen Mirroring: Faceți clic pe pictograma "AirPinPcsender" la bara de stare pentru Windows, faceți clic pe "DLNA Mirror pentru".

Dacă încă nu știu cum să folosească, vă rugăm să mergeți la http://www.waxrain.com/product_en.html.

Screenshot AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK

 AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover AirPlay/DLNA Receiver (PRO) APK Cover
view and download golden interstar hypro user manual online 4k android set top box hypro tv receiver pdf manual download een android tv box androidbox maakt van je tv een super smart tv ideaal om te streamen te gamen muziek te luisteren en nog veel meer gestion des mots de passe une fois la connexion wi fi tablie entre votre smartphonetablette et votre power connect vous pouvez lancer lapplication emtec connect4.5 stars based on 76125 reviews
free web page hit counter