Friday, February 23, 2018

 Accounting App - Zoho Books  APK Download

Accounting App - Zoho Books APK

89 from - 2.542 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Zoho books accounting app apk apkpure - Zoho books apk 5185 free business app for android - Accounting app zoho books v 59 download apk from - Accounting app zoho books 5186 apk download apkplz - Accounting app zoho books android apps on google play - Accounting app zoho books apk 5186 softlot - Accounting app zoho books android app on appbrain - Accounting app zoho books android apps on google play - Mobile apps online bookkeeping solution zoho books - Accounting app mobile accounting software zoho books
Title: Accounting App - Zoho Books
Author: Zoho Corporation
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 7 februarie 2018


Download Accounting App - Zoho Books APK from Zoho Corporation last update 7 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support+mobile[@]zohobooks.com Politica de confidențialitate Zoho Corporation 4141 Hacienda Drive Pleasanton, CA 94588, USA

Accounting App - Zoho Books Zoho Books is a simple, easy-to-use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business. With Zoho Books, you can always stay up-to-date on your business finance and make decisions instantly.

Key Features

★ Sales - Manage Money Coming In

You can create and send estimates and invoices on the move. You can choose invoices that match your business identity and accept payments from your customers online!

★ Purchases - Manage Money Going Out

Record expenses and bills and categorize them right from your Android devices. Get to know how much you owe and always pay your bills on time. When your vendor supplies goods/services to you on credit, you’re sent an invoice that details the amount of money you owe him. You can record this as a bill in Zoho Books and track it until it’s paid.

★ Banking

Once you add your bank or credit card account from the list of banks available in our web application, bank feeds will be automatically enabled by default. You can view these feeds in Zoho Books Android app. Also, you can record money in / out manual entries for your offline transactions for your bank or credit card accounts. These transactions can be Categorized or Matched with the Zoho Books Expense, Invoice / Vendor payments transactions etc.,

★ Tax Exclusive / Tax Inclusive rates

Mark your line item rates as either Tax Inclusive / Tax Exclusive while you create bills and invoices.

★ Purchase Order

Raise purchase order to your vendor on the go using Zoho Books accounting app!.

★ Invoice Templates

Choose your desired template from Template Gallery and send professional Invoices to your customers.

★ Your Accountant is never far away

With the Zoho Books Android app your accountant is never far away to advise you. You can collaborate with your employees and accountants. Invite your trusted advisor to review your numbers right from the comfort of his home or office.

★ Get Business Insights In Your Pocket

Do you have enough cash for payroll and paying supplier bills? How much do your customers owe? What are your top expenses? Answers to these are just a tap away.

★ Track time accurately

Get to track time you spend on your projects and bill them right from the app.

★ Go Global

Zoho Books supports transactions in multiple currencies and is precision personified.

★ Download and Print Reports

With our Zoho Books Android app, you can download and print Profit and Loss, Cash flow statement, Balance sheet, Sales, Customer Balances, Invoice Aging summary, Expenses and many more reports.

★ Client Portal

Client portal lets your clients stay up to date on all the transactions that are happening between them and your business. You can skip the lengthy email threads and collaborate better with your clients using the portal.

★ Accept Online Payment

Use online payment gateways to receive quick payments. Zoho Books is integrated with these major online payment gateways to help you receive payments for your invoices online. This ensures faster and hassle-free receipt of payments

★ Add Attachments and Receipts

Upload a picture of the receipt or share it from your device and attach it to the corresponding expense instantly. Add file attachments to Expenses, Invoices, Estimates and emails that you send to your customers.

★ Quick widgets

Add widget on your home screen and create Invoices, Estimates, expenses or log time sheet entries instantly.

★ Taxes

You can apply multiple taxes to your transactions.


Our mobile app is a supplement to our web-based Zoho Books application ( https://books.zoho.com ). This accounting app is free to download. You can sign up for a 14-day free trial. After the trial you can subscribe to the plan that best suits your business needs. Zoho Books este o aplicație simplă, ușor de utilizat, de contabilitate, care urmărește banii vin și pleacă din afacerea ta. Cu Zoho Books, puteți rămâne mereu actualizate privind finanțele dvs. de afaceri și de a lua decizii instantaneu.

Caracteristici-cheie

★ Vânzări - Gestionarea bani Venind

Puteți crea și a trimite estimări și facturi în mișcare. Puteți alege, facturile care se potrivesc cu identitatea dvs. de afaceri și să accepte plăți de la clienții dvs. on-line!

★ Achiziții - Gestionarea banilor Localuri

cheltuielile și facturile de înregistrare și de a le clasifica drept de pe dispozitivele Android. Ia să știu cât de mult vă datorez și să plătească facturile la timp întotdeauna. Atunci când distribuitorul furnizează bunuri / servicii pentru tine pe credit, esti trimis o factură care detaliază suma de bani pe care-l datorez. Puteți înregistra acest lucru ca un proiect de lege în Zoho Books și urmăriți-l până când este plătit.

★ Banking

După ce adăugați contul bancar sau card de credit din lista băncilor disponibile în cererea noastră de web, feed-uri bancare vor fi activate în mod automat în mod implicit. Aveți posibilitatea să vizualizați aceste fluxuri în Zoho Books Android. De asemenea, puteți înregistra bani în / out intrări manuale pentru tranzacțiile offline pentru conturile bancare sau de card de credit. Aceste tranzacții pot fi categorisite sau Potrivite cu cheltuiala Zoho Books, plati facturi / Ofertant tranzacții etc.,

★ Exclusiv Brut / Brut Inclusive Tarife

Indicați ratele de element rând ca fie Brut Inclusive / Brut Exclusiv în timp ce creați facturi și facturi.

★ Comandă

Ridica bon de comandă pentru furnizorul dvs. în deplasare, folosind Zoho Books aplicația de contabilitate !.

★ factură Șabloane

Alege șablonul dorit din Galerie Template si trimite facturi profesionale pentru clienții dumneavoastră.

★ Contabil dumneavoastră nu este niciodată departe

Cu aplicația Zoho Books Android: contabilul nu este niciodată departe de a te sfătui. Aveți posibilitatea să colaboreze cu angajații și contabilii dumneavoastră. Invitați-un consilier de încredere pentru a revizui numerele chiar de la confortul de acasă sau de birou.

★ Get Business Insights în buzunar

Ai destui bani pentru salarii și plata facturilor furnizor? Cât de mult datorez clienții dumneavoastră? Care sunt cheltuielile de top? Răspunsurile la acestea sunt doar un robinet distanță.

★ Timp necesar cu precizie

Înscrieți-vă pentru a urmări timpul petrecut pe proiecte si a le factura direct din aplicație.

★ Du-te Global

Zoho Books acceptă tranzacții în mai multe valute și este precizia întruchipată.

★ Descărcare și Print Rapoarte

Cu aplicația noastră Zoho Books Android, puteți descărca și profit de imprimare și pierdere, situația fluxurilor de numerar, Bilanț, vânzări, solduri client, factura centralizatoare Aging, cheltuieli si mai multe rapoarte.

★ Client Portal

Portalul client le permite clienților să rămână la curent cu privire la toate tranzacțiile care au loc între ele și afacerea ta. Puteți sări peste cele mai lungi firele de e-mail și să colaboreze mai bine cu clienții dumneavoastră prin intermediul portalului.

★ Acceptare Plată Online

Utilizați gateway-uri de plată online pentru a primi plăți rapide. Zoho Books este integrat cu aceste majore gateway-uri de plată on-line pentru a vă ajuta să primiți plăți pentru facturile online. Acest lucru asigură o mai rapidă și primirea fără griji de plăți

★ Adăugați atașamente și încasări

Încărcați o fotografie de primire sau partajați-l de pe dispozitiv și atașați-l la cheltuiala corespunzătoare instantaneu. Adăuga atașamente fișier de cheltuieli, facturi, estimări și e-mailuri pe care le trimiteți clienților.

★ Widget-urile rapide

Adăugați un widget pe ecranul de acasă și de a crea facturi, estimări, cheltuieli sau înregistrarea în jurnalul de pontaj instantaneu.

★ Taxe

Puteți aplica mai multe taxe pentru tranzacțiile.


Aplicația noastră mobil este un supliment la cererea noastră Zoho Books web-based (https://books.zoho.com). Această aplicație de contabilitate este liber pentru a descărca. Vă puteți înscrie pentru o încercare gratuită de 14 zile. După proces, vă puteți abona la planul care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră de afaceri.

Screenshot Accounting App - Zoho Books APK

 Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover Accounting App - Zoho Books APK Cover
download zoho books accounting app apk 5181 and all version history for android smart accounting software for growing businesses zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business with zoho books you can always stay up to date on zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business with zoho books you can always stay up to date on accounting app zoho books 5186 apk for android comzohobooks created by zoho corporation in business apps zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business with zoho books you can always stay up accounting app zoho books description zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business accounting app zoho books android app 45 100000 downloads > zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and zoho books is a simple easy to use accounting app that tracks the money coming in and going out of your business with zoho books you can always stay up do smart accounting from your mobile access your account in zoho books from iphone android windows phone zoho books is an online accounting app that lets you handle your business finances with ease manage your payables and receivables with zoho books mobile apps4.5 stars based on 23462 reviews
free web page hit counter