Friday, March 23, 2018

 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts  APK Download

🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK

89 from - 32.502 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - - Juja italia - - Download updatestar updatestar - Vidme - Dictionarys list of every word of the year - Google maps wikipedia - 2016 01 17
Title: 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts
Author: Francesco Finazzi
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 29 ianuarie 2018


Download 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK from Francesco Finazzi last update 29 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la finazzif[@]gmail.com Politica de confidențialitate Via Borgo Palazzo, 15 20100 Bergamo Italia

🚨 Earthquake Network - Realtime alerts Earthquake Network is the most comprehensive app on earthquakes and for most countries of the world it is the only earthquake early warning system.

- Real time detection of earthquakes using networks of smartphones
- Earthquake warning seconds in advance
- User's reports on felt earthquakes
- Automatic e-mails and SMS with your coordinates sent when an earthquake is detected in real time
- Earthquake data from national and international seismic networks
- Chatrooms for exchanging info during earthquakes
- Earthquake notifications through voice synthesizer (only PRO version)
- Earthquake warning in case of vibrations detected by your smartphone (only PRO version)
- Earthquake visualization with augmented reality (only PRO version)
- Chat message priority during emergencies (only PRO version)

The Earthquake Network research project does not receive external funding. By purchasing the PRO version you support the project and its continuous improvement to provide a fast and reliable service. Thank you!

The Earthquake Network research project (http://www.earthquakenetwork.it) aims at developing a smartphone-based earthquake early warning system able to detect earthquakes in real time and to alert the population in advance. Smartphones are able to detect earthquakes thanks to the accelerometer on-board each device. When an earthquake is detected, users with the application installed are immediatly alerted. Since earthquake waves travel at a finite speed (from 5 to 10 km/s) it is possible to alert the population not yet reached by the damaging waves of the earthquake. For the scientific details about the project please refer to the Bulletin of the Seismological Society of America journal at http://goo.gl/lFBLYm

The Earthquake Network app allows you to receive the real time alerts of the earthquakes detected by the network, to manually report an earthquake you felt and to chat with other people during an earthquake emergency. When an earthquake is detected in real time near your location, the app can send a automatic SMS and e-mails to a list of contacts with your precise position in space. This can be useful for rescuing without the need of user interaction with the app. You can also send a request of help or you can say that you are fine with just one click. The app also shows information on the earthquakes detected by the national and international seismic networks.

Note that the information on earthquakes detected by national and international seismic networks is usually published with a delay ranging from a few minutes to many hours, depending on the seismic network. Cutremur de rețea este aplicația cea mai cuprinzătoare cu privire la cutremure și pentru cele mai multe țări ale lumii, este sistemul de avertizare timpurie numai cutremur.

- detectarea în timp real a cutremurelor folosind rețele de smartphone-uri
- secunde de avertizare cutremur în avans
- Rapoartele utilizatorului privind cutremurele din pâslă
- automate de e-mail-uri și SMS-uri cu coordonatele dvs. trimis atunci când un cutremur este detectat în timp real
- date seismice din rețelele seismice naționale și internaționale
- Chatrooms pentru schimbul de informatii in timpul cutremurelor
- notificări Cutremur prin sintetizator de voce ( numai versiunea PRO )
- Cutremur de avertizare în caz de vibrații detectate de către telefonul smartphone ( numai versiunea PRO )
- Cutremur de vizualizare cu realitatea augmentată ( numai versiunea PRO )
- Chat prioritate mesaj în timpul situațiilor de urgență ( numai versiunea PRO )

Proiectul de cercetare Cutremur Rețeaua nu primește finanțare externă. Prin achiziționarea versiunea PRO vă sprijini proiectul și îmbunătățirea continuă a acestuia pentru a oferi un serviciu rapid și de încredere. Vă mulțumim!

Proiectul de cercetare a cutremurelor de rețea (http://www.earthquakenetwork.it) are ca scop dezvoltarea unui de avertizare timpurie cutremur bazate pe smartphone sistem capabil să detecteze cutremure în timp real și alerta populația în avans. Smartphone-urile sunt capabile să detecteze cutremure, datorită accelerometrului la bord fiecare dispozitiv. Atunci când este detectat un cutremur, utilizatorii cu aplicația instalată sunt alertate Îndată. Deoarece undele seismice de călătorie la o viteză finită (5 - 10 km / s) este posibil să se alerta populația nu a atins încă de valurile dăunătoare ale cutremurului. Pentru detalii științifice despre proiect vă rugăm să consultați Buletinul Societății Seismologice ale Americii revistei la http://goo.gl/lFBLYm

Aplicația Cutremur de rețea vă permite să primiți în timp real alerte ale cutremurelor detectate de rețea, la raport manual un cutremur te-ai simțit și pentru a discuta cu alte persoane în timpul unui cutremur de urgență. Atunci când un cutremur este detectat în timp real, în apropierea locației, aplicația poate trimite un SMS-uri automate si e-mail-uri la o listă de contacte cu poziția exactă în spațiu. Acest lucru poate fi util pentru salvatoare fără necesitatea interacțiunii utilizatorului cu aplicația. Puteți trimite, de asemenea, o cerere de ajutor sau poți spune că ești bine cu doar un singur clic. Aplicația prezintă, de asemenea, informații cu privire la cutremure detectate de rețelele seismice naționale și internaționale .

Rețineți că informațiile privind cutremurele detectate de către rețelele seismice naționale și internaționale este de obicei publicat cu o întârziere variind de la câteva minute până la mai multe ore, în funcție de rețeaua seismică.

Screenshot 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK

 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover 🚨 Earthquake Network - Realtime alerts APK Cover
wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software vidme the worlds most creator friendly video platform a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 google maps is a web mapping service developed by google it offers satellite imagery street maps 360 panoramic views of streets street view real time traffic ideas program60s blog actuele thema s frisse start beste van 2015 tot 50 op dekbedovertrekken dag weekaanbiedingen4.5 stars based on 18431 reviews
free web page hit counter